zondag 16 december 2018

Kerstvieringen 2018

Vieringen rond Kerstmis 2018

in de Pastorale Eenheid Onze-Lieve-Vrouw Essen-Kalmthout

 

KALMTHOUT

Centrum Achterb. Heide Heuvel Nieuwm.
Kerstavond ma 24 dec 19.00 21.00 16.45 21.00
Kerstdag di 25 dec 9.30 11.00 11.00 09.00
2de Kerstdag wo 26 dec 09.00

 

ESSEN

Centrum Statie Horend. Wildert Hoek
Kerstavond ma 24 dec 20.00 19.00 20.00 24.00 20.00
Kerstdag di 25 dec 11.00 10.00 9.00 10.30 10.00
2de Kerstdag wo 26 dec 10.00 9.00 10.00

donderdag 1 november 2018

Achtergrond Tamil


pater Abiraham Rayappan

Tamils

Tamils zijn een bevolkingsgroep in de Zuid-Indiase staat Tamil Nadu zowel als in Sri Lanka. Met zo’n 76 miljoen zijn ze, verbonden door taal en cultuur. De meeste Tamils zijn hindoe, maar een groeiende minderheid is christen. Katholieke Tamils in ons land vormen een van de jongste
buitenlandse katholieke gemeenschappen.

Christenen ook in India

Pater Abiraham Rayappan, priester in Brasschaat-Kapellen en Essen-Kalmthout, in het bisdom Antwerpen, is Indiër en Tamil. „Het christendom in India en Sri Lanka heeft een dubbele oorsprong”, zegt hij. „De traditie zegt dat de apostel Thomas het geloof naar India bracht. Daaruit groeide een eerste christen gemeenschap met eigen riten. Vanaf 1500 werkten katholieke missionarissen uit Europa in het zuiden, en ook in Sri Lanka waardoor wij de Latijnse liturgie volgen. Vandaag maken we vijf procent uit van de Indiase bevolking, bouwen we kerken en organiseren we een door velen gerespecteerd onderwijs. Het samenleven met hindoes is een uitdaging, maar in Tamil Nadu is de relatie minder gespannen dan elders in India. Er zijn geen bekeringen van christendom naar hindoeïsme.”
Christelijke Tamils vieren alvast probleemloos de grote feesten van de hindoeïstische cultuur, zoals Diwali, het lichtfeest begin november, Pongal waarbij ze dan tot God bidden. Omgekeerd nodigen christelijke Tamils andersgelovigen uit om de christelijke feesten mee te vieren.

Gevlucht voor de oorlog en elkaar gevonden

„De katholieke Tamils in België komen vooral uit Sri Lanka”, zegt pater Abraham. „Ze vluchtten naar Europa tijdens de Sri Lankaanse Burgeroorlog van 1983 tot 2009. De gezinnen kregen hun erkenning als vluchteling en werden toegewezen aan OCMW’s, waardoor ze verspreid over het hele land wonen. Vanuit het verlangen elkaar te ontmoeten, begonnen ze in 2015 gezamenlijk eucharistie te vieren op de hoogfeesten van Kerstmis en Pasen door priesters van Nederland en Leuven. In 2016 vroegen ze of ik hen kon meehelpen en regelmatig mis kon lezen in het Tamil. Sinds oktober, 2017 mag de gemeenschap de kerk Sint-Jan-de-Doper in de Lange Elzenstraat in Antwerpen gebruiken.”
De katholieke Tamilgemeenschap in Vlaanderen omvat zo’n hondredentwintig gelovigen, maar met de grote feesten loopt het aantal kerkgangers op tot tweehonderd. Sommigen komen uit Nederland en Duitsland.

Band tussen gemeenschappen

Pater Abiraham: „Waarom samenkomen als Tamils? Zo voelen we ons familie en kunnen we bidden en zingen in onze eigen taal. Het helpt hen ook om hun eigen familieleden en vriendenkring terug te vinden . Ze nemen aan de interculturele viering deel en bouwen een goede band tussen de andere gemeenschappen. De afspraak is wel dat doopsels en communies plaatsvinden in de parochies waar de mensen wonen. Dat moet hen helpen daar te wortelen. Sommige kinderen zijn in de parochies misdienaar.”

Heralds of Good News

Behalve pater Abiraham zijn nog twee Tamilpriesters actief in de Vlaamse parochiepastoraal. Alle drie behoren ze tot de Indiase congregatie Heralds of Good News, in 1984 in India gesticht om bisdommen die kampen met een priestertekort bij te staan. Bijgevolg zijn de Indiase paters ook actief in andere landen zoals de Verenigde Staten of Duitsland. „We worden hier gerespecteerd en aanvaard en kijken vol vertrouwen naar de toekomst”, zegt pater Rayappan nog.

Interview Pater Abraham

Iedere mens toont Gods Liefde!


Op 10 september 2015 kwam Pater Abraham vanuit India aan in België. Hij verblijft ondertussen drie jaar in België, heeft het Nederlands al erg aardig onder de knie en was tot op heden een gewaardeerd medewerker in de parochiekernen van de Pastorale Eenheid HH. Jacobus & Antonius. Op 28 oktober werd hij samen met pater Michel Baert en priester Koen Janssen benoemd tot pastoor van onze Pastorale eenheid Onze-Lieve-Vrouw. Pater Abraham komt in Essen wonen terwijl de twee ander in Brasschaat blijven wonen. Zij zullen vooral pater Abraham in zijn taak als pastoor bij ons ondersteunen.

Kan je ons iets vertellen over jouw achtergrond, Pater Abraham?

Ik ben Abraham Rayappan, 35 jaar oud (°1983), en ik ben afkomstig uit de Tamilregio in India. Meestal noemen ze me Abraham, maar in m’n moedertaal is het Abiraham.  Ik ben de jongste thuis en heb nog drie broers en twee zussen; zij zijn allemaal getrouwd en hebben kinderen. Ik ben nogal sportief: ik speel graag voetbal, tennis, cricket en basketbal. Daarnaast ben ik leergierig en lees ik graag boeken.

Je bent nu twee jaar in België; maar wat deed je daarvoor in India?

Ik heb erg veel gestudeerd en was als meewerkend priester ook al actief in verschillende parochies. Tot mijn twaalfde ging ik naar de dorpsschool, die vlakbij mijn huis ligt. Daarna liep ik school bij de Salesianen en verbleef ik op internaat. Op mijn vijftiende heb ik de beslissing genomen om priester te worden en ben ik dus naar het seminarie gegaan. Ik heb deze beslissing samen met twee heel goede vrienden genomen. Ik werd lid van de apostolische congregatie Heralds of the Good News ('Verkondigers van het Goede Nieuws'): een communauteit van priesters die als missionarissen over de hele wereld uitgestuurd worden. Vandaag zijn wij met bijna 500 priesters actief in 14 landen! Aan het seminarie studeerde ik naast filosofie en theologie ook Engels en sociaal werk, waarin ik een predoctoraat behaald heb. Studeren wordt enorm gestimuleerd binnen onze congregatie. Op 5 februari 2009 werd ik tot priester gewijd. Ook daarna bleef ik verder studeren en was ik als onderpastoor werkzaam in verschillende parochies. Ik hield me o.a. bezig met eucharistievieringen, uitvaarten, lokale jeugdbewegingen, een misdienaarsgroep en catechese.


En toen kwam de vraag of je naar België zou willen komen?

Inderdaad, in maart 2015 kreeg ik van mijn overste de vraag of ik naar België zou willen gaan als missionaris. Ik heb en er mee ingestemd en vervolgens eerst mijn ouders op hoogte gebracht van mijn nieuwe zending. En op 10 september 2015 kwam ik samen met mijn confrater P. Edmund aan in België. Ik werd erg hartelijk ontvangen en kreeg erg veel ondersteuning. Wij zijn hier voor een periode van 10 jaar. Nadien keren we terug naar India voor een periode van 3 jaar,  waarna we opnieuw worden uitgezonden.

Je bent afkomstig uit het Tamil-gebied?

Inderdaad. Tamils zijn een bevolkingsgroep in de Zuid-Indiase staat Tamil Nadu zowel als in Sri Lanka. Met zo’n 76 miljoen zijn we, verbonden door taal en cultuur. De meeste Tamils zijn hindoe, maar een groeiende minderheid is christen. Katholieke Tamils in België  vormen een van de jongste buitenlandse katholieke gemeenschappen. Wij komen samen in een maandelijkse eucharistieviering in de Sint-Jan-de-Doperkerk in Antwerpen-Zuid waar ik voorga in het Tamil. De gezinnen zijn verspreid over heel Vlaanderen. Sommigen verblijven nog in instellingen en opvangcentra. Na de mis houden we telkens een kleine receptie: iedereen brengt iets mee dat gedeeld wordt. En ook mensen uit de buurt komen naar onze viering, al verstaan ze de taal niet.

Ik kan mij wel voorstellen dat er wel wat verschillen zijn tussen de manier van leven in India en in België?

Zeker en vast: eerst en vooral de taal. Ik heb gedurende twee jaar erg intensief Nederlands gestudeerd en door dagelijkse gesprekken en contacten leer ik nog elke dag bij.
Ook het weer is, uiteraard, verschillend: hier is het kouder en er valt meer regen.
En ook de cultuur is helemaal verschillend. Maar ik verblijf erg graag in België, ik leer elke dag bij en ik hou van de Belgische keuken. Ook fiets en wandel ik graag en ik heb ondertussen al veel steden en mooie plaatsen in Europa bezocht. Dankzij de moderne communicatiemiddelen hou ik regelmatig contact met het thuisfront en spreek ik regelmatig af met confraters die werkzaam zijn in Duitsland, Nederland en elders in België (er zijn o.a. nog twee confraters actief in het Bisdom Antwerpen).

En ik neem aan dat er ook op vlak van geloofsbeleving een groot verschil is tussen België en India?

In India zijn er niet alleen meer religies (bv. Hindoeïsme, Boeddhisme, Islam, Christendom, enz.), maar ook het geloof van de mensen groeit. Wij bouwen volop kerkgebouwen en er zijn nog redelijk veel priesterroepingen. Christenen moeten tonen dat God van iedereen houdt en er voor iedereen is
Dit is een fantastische boodschap en we moeten deze verkondigen aan iedereen ongeacht of ze kerkbetrokken zijn of niet. Christenen moeten authentiek durven getuigen en leven naar Jezus' boodschap van liefde. Zo probeer ik te leven en hopelijk kunnen anderen ontdekken Wie mij inspireert en op deze wijze ook God ontdekken in hun eigen leven. Ik ben graag in de kerk bezig, daar voel ik me thuis.
In India ben je nooit alleen als priester, maar word je voortdurend omringd door gelovigen. Ook vieringen worden druk bijgewoond. In het begin vond ik het erg dat er slechts weinig mensen naar de kerk komen hier. Maar studie over de kerkgeschiedenis en over de samenleving nuanceerde mijn visie. Ik probeer de mensen te aanvaarden zoals ze zijn en begrip op te brengen. Hier moet je als priester zelf het initiatief nemen om als een goede herder naar je schapen te gaan. Ik probeer al mijn schapen bij naam te kennen. Het valt mij ook op hoeveel hier vergaderd wordt. Ook dat vraagt een aanpassing. Maar wanneer ik zie hoeveel mensen als vrijwilliger, jong en oud, actief betrokken zijn bij de kerk, dan heb ik -eerlijk gezegd- alle vertrouwen in de toekomst.
Daarnaast vind ik het belangrijk om tijd te schenken aan elke persoon: iedere afzonderlijke mens toont immers Gods Liefde. Als priester kan je iets uitstralen. Je kunt het vriendelijke gelaat van de Kerk tonen, zeker als jonge priester. Mensen moeten aan jou kunnen zien dat je de werken van God doet.De evangelist Matteüs verwoordt het als volgt: "alles wat je voor de minsten gedaan hebt, heb je voor Mij gedaan". Ik vind dit voorbeeld ook in het leven van Moeder Theresa.

Dank je wel voor dit fijne interview, Pater Abraham! (met dank aan Anton De Preter en Johan Govaerts)


zaterdag 13 oktober 2018

Kalmthouts Kerkenbeleidsplan II


Naar een kerkenbeleidsplan voor de gemeente Kalmthout.  

Eerder al werd u langs dit kanaal ingelicht over de opmaak van een kerkenbeleidsplan voor de 5 parochiekerken van onze gemeente. Het gaat meer bepaald over de toekomst van onze kerkgebouwen. Een speciale werkgroep, waarin de 5 parochies vertegenwoordigd zijn, werkt al maanden aan de voorbereiding van dit plan. Omdat we dit essentieel vinden wil de werkgroep al wie zich betrokken voelt bij onze lokale geloofsgemeenschappen een stem geven bij de voortgang van dit proces.  Die betrokkenheid wordt concreet uitgedrukt op twee manieren: een algemene bevraging en infoavonden in de lokale kerkgebouwen. Voor de algemene bevraging is een vragenlijst opgesteld waarmee elke geïnteresseerde zijn persoonlijk mening kan geven.

De bevraging wordt georganiseerd via elektronisch op de website van de pastorale eenheid www.olv-essen-kalmthout.tk. Daarnaast bestaat er ook een papieren bevraging. Die zal worden verspreid via een bus aan bus bedeling in enkele parochies, het adressenbestand van K&L, de kerkgangers van de zondagvieringen, vrijwilligers in de parochies en sociale verenigingen. Elke parochie heeft een verantwoordelijke, die hiervoor kan worden aangesproken. Voor Achterbroek is dat René Beyers, voor het centrum Jozef Van den Heuvel, voor Heide Eddy Marstboom, voor Heuvel Wim Boden en voor Nieuwmoer Jozef Buyens. Hebt u interesse of vragen richt u dan tot de verantwoordelijke van uw parochie. Deze bevraging wordt afgesloten op 12 november e.k.

Daarnaast worden er drie plaatselijke infoavonden gepland, waarop de resultaten van de algemene bevraging worden bekend gemaakt en becommentarieerd. Dat gebeurt op 28 november om 19u in de kerk van het centrum voor de parochies Achterbroek en Centrum, op 4 december om 20u in de kerk van Nieuwmoer en op 10 december om 19u in de kerk van Heide voor de parochies Heide en Heuvel. Wie op voormelde datum in de onmogelijkheid verkeert deel te nemen aan de infoavond van zijn parochie kan rustig aansluiten op een andere datum in een andere kerk. Op die avonden verneemt u naast de resultaten van de bevraging meer over het waarom van een kerkenbeleidsplan. Tot slot worden een aantal stellingen voorgelegd over het kerkgebouw. Op elke infoavond is er ruime gelegenheid voor persoonlijke reacties en suggesties.

De werkgroep hecht bijzonder veel aandacht aan beide initiatieven omdat zij ervan overtuigd is dat participatie van de betrokken gelovigen van kapitaal belang is voor de opmaak van een realistisch en gedragen kerkenbeleidsplan. Met uw inbreng zal rekening worden gehouden bij de opmaak van bedoeld plan. Daarom durven wij erop aandringen actief deel te nemen aan de bevraging en de infoavonden.
Met vragen of suggesties kan u altijd terecht bij eddymarstboom@gmail.com of schriftelijk op het adres A. De Preterlaan 5 te 2920 Kalmthout.


zondag 7 oktober 2018

Drie priesteraanstellingen in de pastorale eenheid

Op zondag 28 oktober 2018 worden de priesters Michel BaertKoen Janssen en Abraham Rayappan door vicaris Wim Selderslaghs aangesteld als pastoors van onze Pastorale Eenheid Onze-Lieve-Vrouw.

Wij nodigen U van harte uit om dit mee te vieren in de zondagskerk van Essen (Essen Centrum), om 15u. Nadien volgt een receptie achteraan in de kerk.

woensdag 3 oktober 2018

Kalmthouts Kerkenbeleidsplan

Neem deel aan de online-bevraging over de Kerkgebouwen in Kalmthout! Deze organiseren we in voorbereiding op het gemeentelijk Kerkenbeleidsplan. Ook in de gemeente Essen wordt een Kerkenbeleidsplan voorbereid. De Vlaamse overheid en de bisschoppen vragen immers om ernstig na de denken over het gebruik van de kerkgebouwen. Het is zeker niet de bedoeling om kerken te sluiten, maar wel moeten we ons ernstig de vraag stellen of ze niet een ‘te grote jas’ zijn voor onze parochies.

donderdag 30 augustus 2018

Essens Kerkenbeleidsplan

Een kerkenbeleidsplan voor de vijf Essense parochiekerken


Minister Bourgeois gaf in 2011 een impuls tot een globale denkoefening rond het gebruik, de instandhouding en het beheer van de kerkgebouwen in ons bisdom, en bij uitbreiding in heel Vlaanderen. Lokaal, dient deze denkoefening te leiden tot een lange termijnvisie op de toekomst van de vijf parochiekerken op het grondgebied van Essen. Deze lange termijnvisie is bekend onder de naam kerkenbeleidsplan.

Dit plan is een beleids- en visiedocument dat tot stand komt vanuit uitvoerige dialoog tussen het gemeentebestuur, kerkraden en centraal kerkbestuur, de lokale pastorale werkingen en de bisschoppelijke overheid.

Momenteel zijn we begonnen met de voorbereidingen van dit kerkenbeleidsplan in Essen door met de verschillende actoren af te stemmen om zo tot een gezamenlijk, lokaal gedragen plan te komen.
We willen natuurlijk niet voorbijgaan aan de mening van de Essense parochianen. Parochianen, die vragen, zorgen of creatieve ideeën hebben omtrent de toekomst van één of meerdere Essense kerken, kunnen zich steeds wenden tot een medewerker van de lokale kerngroep of kerkraad.

Op regelmatige momenten willen we via het parochieblad terugkoppelen waar we staan met dit kerkenbeleidsplan. We plannen om tegen de zomer van 2019 een plan te kunnen voorstellen aan alle geïnteresseerde Essenaren tijdens een open informatieavond.

Johan Govaerts, Leo Van Gink, Hilde Lammens, Jef Brosens, Alfons Sanders, Marleen Elst, Werner Neelen, Gerarda Schrauwen, Dirk Deckers, Lutgart Van den Broeck, Leo Van de Keybus en Rudi Broos


zaterdag 21 juli 2018

Nieuwe benoemingen

NIEUWE BENOEMINGEN IN DE GELOOFSKERNEN VAN ONZE PASTORALE EENHEID
ONZE-LIEVE-VROUW ESSEN-KALMTHOUT


Beste mensen,

In onze pastorale eenheid hebben wij lange tijd gedacht dat we met het aantal beschikbare parochievicarissen en meewerkende priesters gebeiteld zaten voor de toekomst. Maar nakende pensioneringen, ziekte en hoge leeftijd hebben ons doen beseffen dat alles vlug kan veranderen.

Om tegemoet te komen aan de pastorale noden in onze pastorale eenheid zal vanaf 1 september pater Abraham Rayappan, benoemd worden tot pastoor in onze pastorale eenheid Onze-Lieve-Vrouw Essen en Kalmthout.

Pater Abraham is een priester van de Indiase congregatie “Heralds of Good News” en is sinds 2015 werkzaam hier in België. Hij zal de zondagsliturgie verzorgen in de zondagskerken van onze pastorale eenheid. Daarnaast zal hij ook voorgaan en werkzaam zijn in alle andere geloofskernen/kerken.

Pater Abraham zal hier in onze Pastorale Eenheid worden ondersteund door pater Michel Baert en priester Koen Janssen. Ze worden als priesterequipe benoemd “in solidum”, naast hun benoeming als pastores in de pastorale eenheid HH Jacobus & Antonius in Brasschaat-Kapellen en zullen aldus behoren tot het team van onze Pastorale Eenheid.

De ondersteuning van de priesters Michel en Koen, zal vooral bestaan in het verzekeren van de eucharistievieringen in de 2 zondagskerken. Doopsels en het mee verzorgen van de zaterdagavondvieringen kan ook tot de ondersteuning behoren.
Pastoor Michel en Koen blijven wonen in Brasschaat. Pater Abraham verhuist naar Essen.

Zoals u misschien reeds vernomen hebt zal parochie-vicaris Stan Dries, werkzaam in de geloofskernen van Essen-Centrum en Essen-Statie, in de eucharistieviering van 9 september 2018 in de kerk van Essen-Centrum, afscheid nemen van zijn geloofsgemeenschappen. Vanaf die dag zal hij genieten van zijn welverdiend pensioen en zich vestigen in zijn geboortestreek Dessel-Witgoor. 

Zoals u ziet zal er vanaf september 2018 heel wat veranderen. Daarom willen wij uw steun, uw begrip, uw vertrouwen en vooral uw gebed vragen voor deze nieuwe situatie in onze pastorale Eenheid.

Wij willen de priesters Abraham, Michel en Koen alvast een warm welkom toewensen en de vertrekkende priester Stan een welgemeend dank u wel en we wensen hen allen veel levens- en werkvreugde toe in de komende jaren.

Voor u allen nog een zonnige, deugddoende en rustgevende vakantieperiode gewenst.

Alsdus, Bisschoppelijk Vicaris Wim Selderslaghs en Het team van de Pastorale Eenheid 

zondag 11 maart 2018

Paasvieringen 2018

Vieringen rond Pasen 2018

in de Pastorale Eenheid Onze-Lieve-Vrouw Essen-Kalmthout

 

KALMTHOUT

Centrum Achter- Heide Heuvel Nieuw-
broek moer
Biechtviering di 27 maart 19.00
wo 28 maart 14.00 19.00
Witte Donderdag do 29 maart 19.00 19.00 19.00 19.00
Goede vrijdag Kruisweg 15.00 14.30 15.00
Kruisverering 19.00 19.00 19.00
Paaswake za 31 maart 19.00 19.00 16.45 19.00
Pasen zo 1 april 09.30 11.00 11.00 09.00
Paasmaandag ma 2 april 09.00

 

ESSEN

Centrum Statie Horen- Wildert Hoek
donk
Biechtviering ma 26 maart 19.00 19.00 19.30
di 27 maart 19.00 19.00
Witte Donderdag do 29 maart 19.00 14.00 14.30 11.00 19.30
Goede vrijdag Kruisweg 15.00 16.00 15.00 15.00 15.00
Kruisverering 19.00 19.30
Paaswake za 31 maart 20.00 19.30 20.00 18.00 19:30
Pasen zo 1 april 11.00 10.00 09.00 10.30 10.00
Paasmaandag ma 2 april 10.00 09.00 10.00

maandag 5 februari 2018

Verslag werkgroep diaconie

Verslag van de vergadering van 29 januari 2018


Armoede in Essen en Kalmthout
De werkgroep diaconie hield een samenkomst over plaatselijke initiatieven rond armoede in Essen en Kalmthout.
Mensen kunnen door allerhande omstandigheden verstrikt geraken in het armoede-web, dat geweven is rond alle domeinen van het leven. Mensen in armoede zijn uitgesloten van vele dingen. Normaal gesproken zou men moeten kunnen genieten van een aantal tegemoetkomingen. Volgens de grondwet heeft men er zelfs recht op. Daarbij komen tegenwoordig ook mensen zonder papieren en dus ook zonder rechten.
Om uit dit web te geraken of erin te overleven zijn er vele initiatieven zowel van de overheid als van private aard. Eén ervan is de sociale kruidenier.
De werking van de sociale kruideniers is uit Frankrijk naar ons land overgewaaid. Ze onderscheid zich bv van voedselbanken door de klemtoon te leggen op het behoud van waardigheid van de gebruikers en door het aanbod van noodzakelijke levensmiddelen.
Men kan er de meeste basisproducten aankopen aan een lager tarief dan de marktprijs, bovendien is er gelegenheid tot ontmoeting, tot participatie en tot samenwerking om gemeenschappelijke belangen te verdedigen (cfr. Welzijnsschakel)

Initiatieven in Essen
De winkel van Essen is gesticht in 2009.
De ruimte zelf is niet voor iedereen en niet altijd toegankelijk: beperkte openingsuren, beschikken over een toeleidingsbrief van bv. OCMW of andere sociale organisaties die kunnen oordelen over zelfredzaamheid van de betrokkene. (www.menswaardiginkomen.be).
De betrokkene krijgt dan een toegangspas met geldigheidslimiet en maximaal besteedbaar bedrag (afhankelijk van gezinssamenstelling).
De sociale kruidenier van Essen (’t kabaske) werkt met 38 vrijwilligers, heeft in zijn 9 jarig bestaan reeds 550 verschillende klanten gehad, waarvan 150 nog actieve bezoekers (momenteel 1/3 niet Belgen). De winkel bevindt zich in de Nollekensstraat.
Naast ’t kabaske heeft Essen ook reeds vele jaren ’t schakeltje, een winkel met 2 de-handskleding, die ook volledig draait op vrijwilligers. Deze werd gesticht door de welzijnsschakel van Essen in 1996 en omvat ook een ontmoetingsruimte. De winkel is voor iedereen toegankelijk en bevindt zich tegenover de kerk van parochie statie.

Initiatieven in Kalmthout
Dit jaar werd in Kalmthout, in samenwerking met OCMW en Beweging.net ook een sociale kruidenier opgericht: ’t kruideniertje. De winkel werd pas geopend en kan rekenen op een 30-tal enthousiaste vrijwilligers, die met open armen klaar staan om hun zaakje draaiende te houden. Voorlopig wordt enkel geopend op donderdagnamiddag en de eerste zaterdag van de maand.
Daarnaast bestaat in Kalmthout ook een 2 de-handskledingzaak voor kinderen tot 12 jaar. ’t Winkeltje bestaat reeds een 4-tal jaar en werd gesticht door de gezinsbond (BGJG) in samenwerking met het OCMW. Men kent er een 200-tal klanten. 80 zijn actief. Beide winkels bevinden zich achter de oude brandweerkazerne en beschikken over een gemeenschappelijke ontmoetingsruimte.
Voor beide initiatieven is verwijzing noodzakelijk.

Kalmthout kent ook maaltijdinitiatieven
Maandagse kost: elke maandagavond om 18.30u is er gelegenheid voor een complete warme maaltijd, georganiseerd op privé initiatief aan 5 euro. Dit gaat door in de zaal van ’t centrum te Heide. Er is plaats voor 60 deelnemers (vooraf inschrijven).
Welzijnsschakel Kalmthout: Organiseert elke 2de donderdag van de maand om 12 u soep in groep in zaal Zonnedauw. En elke 4de woensdag om 18 u pasta in groep in het schutterslokaal achter Sint-Vincentius.  Beide activiteiten zijn vrij toegankelijk, kostprijs: 1.5 euro.


maandag 29 januari 2018

Lourdes bedevaarten

Diocesane Lourdesbedevaarten 2018


Elk jaar zijn er vanuit ons bisdom 2 Diocesane Lourdesbedevaarten. Omdat er ook deelnemers zijn uit onze pastorale eenheid vermelden we alvast de data:

Meibedevaart:
24-30 mei met de HST (trein)
25-28 mei met vliegtuig

Julibedevaart (ook voor andersvaliden en jongeren) o.l.v. Mgr. Bonny
15-21 juli met HST (trein)
16-20 juli met vliegtuig

U kan bij ons aansluiten individueel of in groep.

De voornaamste eigen liturgische vieringen volgen het pastoraal thema 2018 van Lourdes: 

“Doe alles wat Hij u zeggen zal”.


Inlichtingen:

Hof ter Lo 8 bus 2, 2140 Borgerhout
Tel.: 03 218 92 21
Het secretariaat is open vanaf 1 februari:
elke dinsdag 14-17u.
donderdag: op afspraak 

e-mail: info@dba-lourdes.org

zondag 21 januari 2018

Aanvraagformulier Initiatiesacramenten

Het nieuwe Formulier voor Initiatiesacramenten

Aan vertegenwoordigers van parochies en pastorale eenheden, bijvoorbeeld mensen die actief zijn in het secretariaat of in de coördinatie. Ook geïnteresseerden uit werkgroepen catechese zijn welkom.

Op 1 januari 2018 trad het nieuwe aanvraagformulier voor initiatiesacramenten (doop, eerste communie en vormsel) in werking in de Belgische bisdommen. Je kan dat formulier downloaden op Je kan het formulier downloaden.

De nieuwe Europese privacywetgeving is een belangrijk argument voor het verschijnen ervan. Het formulier helpt ook bij het formeel bevestigen van de toestemming van de beide ouders. Daarnaast kan het ook een mooi hulpmiddel zijn bij een pastoraal gesprek.

Graag nodigen we u uit voor een infoavond over het nieuwe aanvraagformulier, op woensdag 28 februari 2018 om 20 uur in zaal Heilig Kruis, Renaat Veremansplein 1, 2500 Lier (naast de kerk). Olivier Lins, privésecretaris van de bisschop en verantwoordelijke voor het secretariaat en de communicatie in ons bisdom, licht het formulier toe. Bart Willemen en Ann Joris gaan in op de kansen die het formulier biedt voor de pastorale praktijk van een catechesewerking. Er is nadien ruimte voor vraag en antwoord.


Gelieve voor 15 februari in te schrijven via bart.willemen@bisdomantwerpen.be.

donderdag 18 januari 2018

Lezing door Eric Borgman

De plaats van de kerk in de huidige samenlevingErik Borgman is gastspreker op de dekenale conferentie voor pastors en vrijwilligers. Hij is een Nederlandse leken-dominicaan en hoogleraar publieke theologie en directeur van het Tilburg Cobbenhagen Center van de Universiteit van Tilburg. Hij wordt als één van de meest invloedrijke Nederlandse theologen beschouwd.  Erik  zal spreken over de plaats van de Kerk in de huidige samenleving. Welke zijn de tekenen van de tijd, en hoe kan de Kerk daarop inspelen?

Voor het dekenaat Noorderkempen gaat de conferentie door:

op dinsdag 6 februari 2018
in de Kerk Onze Lieve Vrouw van den Bloeiende Wijngaard,
Wommelgemsteenweg 40 B, 
2110 Wijnegem

Deuren: 19 uur
Aanvang: 19.30 uur
Einde voorzien om 22 uur

Inschrijven, uiterlijk zeven dagen op voorhand via dekenaat.noorderkempen@mail.be

of 0499 74 89 56.