Data Vormsel 2025

Gevormd worden in onze pastorale eenheid

Ook in 2025 zullen kinderen op de leeftijd van ongeveer 12 jaar de gelegenheid krijgen om het H. Vormsel te  ontvangen. 

De planning is nog niet gemaakt maar we verwachten dat ook in 2025 alle vormsels van de pastorale eenheid op één dag zullen plaatvinden. Deze dag wordt dan naar alle waarschijnlijkheid: 

zaterdag 31 mei 2025. 

Dag, uur, kerk en vormheer worden definitief gepubliceerd eind september 2024.

Catechese of voorbereiding op het vormsel

Aan het vormsel gaat een voorbereiding vooraf. Neem contact op met uw parochie. De lijst met parochies  vindt u op deze site, alsmede de contactpersonen.