zaterdag 31 oktober 2020

Extra vieringen met Allerheiligen

Extra vieringen: Vanwege de beperking tot 40 mensen in de kerk voorzien we voor 1 november een extra viering in elke zondagskerk: 

Kalmthout-centrum misviering om 9u30 en 11u 

Essen-centrum misviering om 9u30 en 11u 

De zondagsplicht kan ook vervuld worden tijdens de weekvieringen

zaterdag 24 oktober 2020

Beperking tot 40 mensen gaat niet door

Meer dan 40 in de kerk blijft toegelaten

Op  dinsdag 20 oktober ontvingen we van het bisdom bericht dat we ons moesten voorbereiden op verdere beperkingen omwille van nieuwe maatregelen om het corona virus te bedwingen.

De meest in het oog springende verstrenging was een beperking van het aantal mensen in de kerk tot 40 personen.

Dit heeft ons doen voorbereiden op die situatie. Sinds vrijdag 23 oktober weten we nu dat deze verdere beperking NIET DOORGAAT. Althans voorlopig toch niet. Dit zou tot gevolg hebben gehad dat we mensen moesten terug naar huis sturen die naar de mis komen.  

De aangekondigde extra missen komen er dus NIET. Alles blijft voorlopig in het oude schema dat men kan men terugvinden op onze site: https://www.olv-essen-kalmthout.be/p/vieringen.html

Dit is natuurlijk geen garantie voor de toekomst. De maatregelen die nog steeds van toepassing zijn kan men hier terugvinden: Maatregelen erediensten 

Pastorale Eenheid
Onze-Lieve-Vrouw

donderdag 22 oktober 2020

Maximaal 40 mensen in de kerk


Hoe kunnen we omgaan met de  regel dat slechts 40 mensen een liturgische dienst mogen bijwonen? Het team van de pastorale eenheid doet volgende suggesties: 

Communicatie

Best wordt deze regel zo spoedig mogelijk gecommuniceerd via affiches op duidelijk zichtbare plaatsen. Mensen zijn dan verwittigd van het feit dat ze misschien niet binnen zullen kunnen in hun vertrouwde kerk.

De mededeling staat ook op de website en facebook. Redactie van K&L is ook verwittigd. Moedig de kerkgangers aan om achteraan in de kerk hun mailadres achter te laten zodat we mensen in de toekomst persoonlijk kunnen verwittigen. 


Extra vieringen

We voorzien voor 25 oktober een extra viering in elke zondagskerk:

Kalmthout-centrum is er een misviering om 9u30 en om 11u

Essen-centrum is er een misviering om 9u30 en om 11u

Nadien zal worden gevalueerd welke extra vieringen nodig en mogelijk zijn voor Allerheiligen

Men kan ook de zondagsplicht vervullen tijdens een weekviering.


Toezicht

We vragen ook nu of er enkele mensen verantwoordelijk kunnen gesteld worden voor het tellen van de mensen bij het binnenkomen.Ze hebben de spijtige maar noodgedwongen taak bij overtal mensen terug te sturen of te verwijzen naar een viering elders.


Het team van de pastorale eenheid Onze-Lieve-Vrouw


woensdag 21 oktober 2020

Mededeling voor het vieren van alle publieke eredienst vanaf zaterdag 24 oktober

 Conform het ministerieel besluit van 18 oktober mogen er nog maar maximum 40 mensen aanwezig zijn bij een publieke eredienst. Dit geldt zowel voor de dagelijkse als zondagse eucharistievieringen, doopsel, vormsel, huwelijk als uitvaart. Dit wil voor veel pastorale eenheden zeggen dat ze de toegang tot hun vieringen zullen moeten beperken. Reserveren of op voorhand inschrijven, zoals dit al georganiseerd werd in juni, kunnen hier terug een alternatief vormen.

 

We begrijpen ook dat, gezien deze regeling onmiddellijk ingaat, er geen mogelijkheid is geweest om het bredere publiek in te lichten. We vragen dan ook aan de verschillende pastorale eenheden om dit op hun website te plaatsen of via sociale media zo veel als mogelijk te verspreiden.

 

Uiteraard betreuren wij deze beperking. Zeker met het feest van Allerheiligen voor de deur. Een feest wat toch voor ons allemaal wat troost zou moeten brengen. Troost die we vinden in elkaars aanwezigheid. Troost voor een jaar waar veel is gebeurd, veel afscheid onaf is gebleven en onzekerheid nog steeds regeert.

 

Bekijk de videoboodschap van onze bisschop:    >> KLIK HIER <<

 

Meer informatie en eventuele antwoorden op veel gestelde vragen kan u binnenkort terugvinden op onze  “Ad Valvas en F.A.Q-pagina”   

 

 

Met vriendelijke groeten

Logo Kerk Ondertsroom

Communicatiedienst
Bisdom Antwerpen
Schoenmarkt 2, 2000 Antwerpen, Belgiƫ
+32 3 202 84 30
secretariaat@bisdomantwerpen.be
www.bisdomantwerpen.be

zondag 18 oktober 2020

Bijbelavond Essen-centrum op 20 oktober

Beste allemaal,

We willen jullie uitnodigen om de Bijbelstudie bij te wonen waarbij we iedere maand onze gedachten kunnen uitwisselen over het evangelie van de vierde zondag van de maand.
We gaan ook alle maatregelen volgen zowel van de overheid als van ons bisdom.
Het is op dinsdag 20 oktober 2020 om 20 uur in de pastorie van Essen centrum.

Met vriendelijke groeten
Abraham