zondag 13 december 2020

Versoepeling Lockdown van de Kerken

 

Versoepeling van de lockdown voor erediensten: Standpunt van de pastorale eenheid Onze-Lieve-Vrouw

Reactie vanuit  de bisschoppenconferentie:

…Een eucharistieviering of gebedsdienst kan plaatsvinden vanaf zondag met 15 kerkgangers ouder dan 12 jaar. De plaatselijke parochies of pastorale eenheden moeten beslissen of dit veilig en praktisch haalbaar is of niet, rekening houdend met eventuele richtlijnen van het eigen bisdom. Zij zullen velen moeten weigeren: op de gewone zondagen en nog zoveel meer op kerstavond en op kerstdag. Middernachtmissen zijn sowieso uitgesloten vanwege de avondklok……

 Ons standpunt:

Heropstarten  eucharistievieringen op  weekdagen

Een heropstart van de misvieringen op weekdagen kan vanaf maandag 14/12, daar waar men dit in het verleden gewoon was. Mits er per persoon (of bubbel) 10 m² wordt voorzien en uiteraard met respect voor alle geldende veiligheidsmaatregelen (ontsmetten, mondmasker dragen, afstand houden).

Aangezien in het verleden tijdens de weekdagen het aantal van 15 aanwezigen in een viering  nergens werd bereikt voorzien we hier geen grote problemen.

 

Heropstart  vieringen op zaterdag of zondag( maatregel tot 15 jan)

Vieren met slechts 15 aanwezigen tijdens het weekend is problematisch. Er zullen vele mensen moeten teruggestuurd worden. Om dit te ondervangen starten we in  beide zondagskerken op 20 december een proefproject met inschrijvingen  .

In beide kerken zullen drie opeenvolgende gebedsmomenten  met communie gehouden worden voor telkens 15 aanwezigen -met in achtname van alle voorschriften.-

In Kalmthout om 9u,9u30 en 10u

In Essen om 10u30,11u en 11u30

Inschrijven hiervoor is nodig: ( naam , parochie van herkomst en uur opgeven)

Voor Essen op donderdag 17/12 tijdens permanentie van 9u tot 12u30  of telefonisch   036672727

Voor Kalmthout op woensdag 16/12 tijdens permanentie van 17u tot 18u of telefonisch 036668244

 

Elders worden de vieringen tijdens het weekend nog even in de wacht  gezet.

We evalueren dit maandag 21/12  en bekijken of dit moet uitgebreid worden naar  meerdere  parochiekernen.

 

 

Vieringen Kerstmis

Reactie vanuit  de bisschoppenconferentie:

…Deze uitbreiding van 4 naar 15 personen biedt meer mensen de kans om in de kerstperiode een kerkgebouw te bezoeken voor gebed, bezinning, het aansteken van een kaarsje, het brengen van een bezoek aan de kerststal of het bezorgen van een gift voor de meest behoeftigen. De lichte verruiming die nu wordt toegestaan, biedt extra kansen om vooral als gezin naar de kerk te komen. We herhalen onze oproep de kerken zoveel mogelijk open te houden en een goed onthaal te voorzien….

 

Gelovigen kunnen persoonlijk of in gezinsverband de zondagsvieringen volgen die worden uitgezonden via radio en tv, ook op kerstavond, kerstdag en de hele kersttijd. De livestreams op Kerknet en vanuit bisdommen en parochies bieden eveneens kansen. Dit jaar zullen met Kerstmis ook meerdere regionale zenders in samenwerking met de bisdommen een kerstviering uitzenden.

 

Ons bisdom geeft de voorkeur aan het laten bezoeken van de kerk.

 

Ons standpunt:

Ook onze pastorale eenheid heeft besloten dit standpunt te volgen.

 De meeste kerken zullen open blijven voor een bezoekje aan de kerststal, een kort persoonlijk gebed. In de zondagskerken is er gelegenheid tot stille aanbidding van 9u30 tot 12u, voor 15 mensen tegelijk,  met respect voor alle geldende veiligheidsmaatregelen (ontsmetten, mondmasker dragen, afstand houden).

Om te voorkomen dat er teveel mensen zouden teleurgesteld worden  zullen er geen vieringen georganiseerd worden. Er wordt wel een kerstviering in onze PE  opgenomen die  online is te volgen op Kerstdag via : http://www.olv-essen-kalmthout.be

 

Derde Zondag van de Advent

 

Preek voor de 3 e zondag van de advent

Gaudete zondag – zondag van de vreugde in onze verwachting – de boodschap van vreugde groeit.
Zondag van de vreugde

 Deze derde zondag van de advent wordt ook wel “zondag van vreugde” genoemd.

Deze vreugde zien we in onze verlichte straten. Misschien probeer je ook in je eigen huis wat meer licht en sfeer te brengen om in donkere tijden die hoop in je hart te laten vorm krijgen. Ook in onze straten en pleinen staan ​​grote bomen waar de bladeren door lichtjes worden vervangen. De sfeer van deze heel bijzondere kerst willen we toch nog een beetje meemaken. Het is allemaal prachtig maar soms ook wat gekunsteld, voelt het wat onecht…
Maar deze derde zondag nodigt ons uit om die stap verder te zetten, authentieker en echter, nog een stap in het geloof te zetten.
Het is aan ons om ons te verheugen in de Heer.
"Wees altijd blij, bid zonder uitstel, dank onder alle omstandigheden." Het is deze oproep tot vreugde die we deze zondag in elk van de lezingen vinden.
Kunnen wij als Christenen, kan ik vanuit mijn geloof een verschil maken in het aanreiken van vreugde en hoop?

In de eerste lezing verkondigt Jesaja ons precies de Heiland die vreugde brengt.
Het is gericht tot mensen die zich in een noodsituatie bevinden.
Deze mensen werden in ballingschap gedeporteerd.
Ze wonen in een vreemd land en ze zijn het slachtoffer van armoede, onderdrukking en onrecht. Jesaja vertelt hen dat de Heer de wonden en ellende van degenen van wie hij houdt niet langer kan verdragen.
Hij komt om ze te genezen en te bevrijden.
Hier is goed nieuws dat dringend verspreid moet worden:
"De Heer zal gerechtigheid doen uitspruiten voor alle natiën".
Bij hem kunnen de tegenslagen die onze wereld overweldigen niet het laatste woord hebben.
Er zal geen crisis meer zijn, geen geweld, geen oorlog meer. In God is het de liefde die zegeviert. 

Zelf in de tussenzang, het Magnificat van Maria klinkt vreugde in deze zondag, vreugde om de grote daden die God doet voor mensen.

 De tweede lezing is een boodschap van Paulus aan de christenen van Thessaloniki.
Hij wil hen geruststellen en aanmoedigen, omdat ze het erg moeilijk vinden om hun geloof na te leven. Hij begint met het geven van belangrijke instructies:

'Wees altijd blij, bid zonder te verslappen, dank onder alle omstandigheden ... blus de Geest niet'.
Hij vraagt ​​hen ook de profeten niet te verwerpen.
Door profeet moeten we degene begrijpen tot wie het Woord van God iets inspireert om te “bouwen, troosten, bemoedigen”.
Zijn wij profeten in onze tijd? Kunnen wij bouwen in Coronatijden? Kunnen wij troosten? Kunnen wij bemoedigen? Hoe gaan wij dat doen?
Maar het gaat niet om luisteren met open mond.
Het is belangrijk dat we ons gezond verstand gebruiken.
We moeten allemaal onze hoop “op de komst van onze Heer Jezus Christus” verduidelijken en versterken. 

Het evangelie van deze zondag laat ons nog een bron van vreugde zien.
Hij stelt ons Johannes de Doper voor als “getuige van het licht”.
Hij was niet het licht, maar hij liet het zien.
Hij wees iedereen die hij ontmoette op de Messias: "In uw midden staat Degene die u niet kent."
Dit goede nieuws dat Johannes de Doper tot de mensenmenigten van zijn tijd richtte,
geldt ook voor ons in deze tijd. Jezus staat centraal in ons leven.
Helaas zijn we vaak ergens anders.
En het is niet met onze eigen menselijke middelen dat we het zullen kunnen herkennen.
Om dit te bereiken hebben we de blik van het geloof nodig,
een blik die verlicht en gevoed wordt door het Woord van God en de sacramenten.

De Heer komt. Als gelovige mogen wij dat ervaren, beleven, telkens licht er iets van op.
Hij is op mysterieuze wijze onder ons aanwezig. Deze derde zondag van de advent nodigt ons uit om hem te herkennen. Dit is belangrijker dan alles. Onze wereld lijdt, er is onrecht dat nog niet overwonnen is, daar roept ook Welzijnszorg zeker op deze 3de zondag ook tot op tot solidariteit voor wat niet rechtvaardig is.
Het is nodig om op deze punten te blijven zoeken naar nieuwe wegen en verbonden wegen van vreugde. Maar zoals Paulus het ook aan de Christenen van Korinthe schrijft, geloof, hoop en liefde zijn nodig, maar liefde blijft, en daarin moeten wij groeien. 

Over een paar dagen vieren we kerst. Er zullen misschien geschenkjes zijn in gekleurd papier en mooi verpakt. Het zal voor ons een gelegenheid zijn om vreugde te schenken aan degenen van wie we houden. Maar als we daar stoppen, is het jammer.
Kerstmis vieren is ook een gelovig gebeuren.
Het is geloven in Jezus die komt en ons uitnodigd om naar zijn Woord te luisteren en hem te volgen. De mooiste geschenken ter wereld, de meest weelderige oudejaarsavond kunnen ons niet echt bevredigen. Alleen bij de Heer zullen we ware vreugde vinden. Er kan geen echt authentiek christelijk leven zijn zonder deze vreugde geboren uit de liefde van God.

Laten we deze uitnodiging tot vreugde verwelkomen als een oproep tot geloof, een stralend en communicatief geloof. Laten we, in navolging van Johannes de Doper, ook getuigen van het licht zijn.

Op deze zondag wenden we ons tot u, Heer: “Moge uw licht door ons schijnen en mensen naar u toe trekken. Moge uw liefde via ons, onze woorden en ons dagelijks leven op hen overgaan , zodat uw vreugde onze vreugde mag zijn”. Amen.

vrijdag 11 december 2020

Kerstviering vanuit Onze-Lieve-Vrouw in Kalmthout

Zalig Kerstfeest!In deze Kerstviering gaan voor:

Pastoor Abraham Rayappan

Pastoor Bernard De Preter

Pater Gabriël Piraba

Lector: Marleen Koolen

Cantor: Leo Orban

Orgelist: Jean De Clippeleir

Verlangen naar nieuw leven: Het Catechumenaat

Catechumenen zijn mensen die op latere leeftijd gedoopt en gevormd worden. 

Een promotiefilmpje van het bisdom vindt u hier:Op 28 januari 2021 om 20u houdt de werkgroep een digitale open avond. Zo kunnen mensen de werkgroep ontmoeten en meer informatie en achtergrond krijgen over het catechumenaat. Info en inschrijven via https://www.kerknet.be/ccv-antwerpen/evenement/digitale-open-avond-werkgroep-catechumenaat-2021

zondag 6 december 2020

Vierde Zondag van de Advent

 Homilie – Vierde zondag van de Advent Jaar B (19,20.12.2020) 

We zijn bijna aan het einde van de adventsperiode. Aan de ene kant dommelt de natuur in bij mist en winterdonkerte. Aan de andere kant hebben we een of andere manier niet vergeten om onszelf voor te bereiden en om Jezus in ons hart te ontvangen. Daarvoor hebben de drie kaarsen van de adventskrans ons geholpen. Dit jaar volgen we de liederen, de rozenkransen, de Bijbellezingen, de eucharistievieringen en catechese op tv, radio of online. 

Alles drukt een vreugdevolle verwachting uit, de aankondiging van een lente die tegelijkertijd het diepste verlangen van de mens en het grootste plan van God zal verwezenlijken: “Hij komt”, Hij die het leven en het licht van de wereld is. “Hij komt”, Jezus, het Woord dat vlees geworden is om op aarde de plek te worden waar wij de Vader kunnen ontmoeten. Ondanks alle moeilijkheden en hindernissen willen we bereid zijn om een plaats te bereiden voor Zijn komst in ons leven.

De lezingen van deze laatste zondag van de advent helpen ons daarbij en tonen ons twee belangrijke voorbeelden. Het zijn Koning David en Moeder Maria. Zij bereidden een plaats voor Zijn komst in hun leven. Zij voelden echt het grote geschenk van God in hun leven, zij koesterden het en deelden het met de anderen. 

Zij keken naar een betere toekomst bij de komst van de Heer. 

In de eerste lezing horen we over koning David. Hij is trots op zijn eigen prestatie tegen de vijanden en tegen de slechte situaties die hij moet meemaken. Hij zegt bij zichzelf: “Ik heb voor mezelf gezorgd: nu zal ik ook eens voor Jahweh zorgen”. David doet alsof hij het allemaal zelf in handen heeft en naar zijn hand kan zetten. Maar de profeet Natan zegt aan David dat het God is die al zijn vijanden vernietigd heeft en zijn naam groot gemaakt heeft. Zijn koningshuis en heerschappij heeft hij gekregen als een echt geschenk van God. En dan begint hij God te loven en een bijzondere plaats voor God in zijn leven te geven. De komst van de Heer wordt erg verwacht in zijn tijd. 

In het evangelie horen wij hoe Maria door God geroepen wordt. Ze wordt geroepen om moeder te worden van een kind. Ze komt naar voor als een eenvoudige vrouw die openstaat voor Gods aanwezigheid. Zij luistert naar God en spreekt haar ja –woord uit : “De Heer wil ik dienen; laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd”. Maria is bereid om zich in alles aan Gods wil toe  te vertrouwen. 

Maria’s geloof is eenvoudig, maar authentiek. De Kerk ziet Maria’s gelovige houding eigenlijk als een houding die gans het gelovige volk moet kenmerken. Wachten zonder te zien, dat is de rijkdom van Maria’s geloof. Maria is eigenlijk helemaal Advent, uitzien naar: wachten zonder iets te zien, maar zeker zijn dat het komt, want zij weet: het kind groeit in haar, zeker en onstuitbaar. Maria ervaart God in het alledaagse. Maria schenkt God aan de wereld in een menselijke gedaante, haar kind is de Redder die zij van God gekregen heeft.

Wat doen we met het geschenk van Maria? We proberen Jezus zoveel mogelijk aanwezig te brengen. In de kerk, thuis, op school en op de werkvloer stellen we de kerstboom en de kerststal op, we hangen overal lichtjes, enz. Normaal gezien oefenen de koren in de kerk hun kerstprogramma. Maar dit jaar gaat het niet door.  Kerstkaartjes worden gestuurd naar onze familieleden en vrienden. We schenken hen cadeaus en we krijgen ook cadeaus terug. We krijgen de zegen van onze ouders en grootouders. We zorgen thuis voor een sfeer waarin iedereen vrede, liefde, gezelligheid en warmte voelt. Deze genade brengt ons ertoe om onzelfzuchtig, vriendelijk en vrijgevig te zijn tegen iedereen die we ontmoeten. 

Broeders en zusters, binnen twee dagen is het reeds Kerstfeest. Zoals een moeder wacht op het bezoek van haar kinderen, zo wacht Moeder Maria ook op ons. Met Kerstmis wordt ons een goddelijk kind geschonken, Jezus. Met Zijn geboorte krijgen we een mooie gelegenheid om meer liefde te tonen tot God en de anderen, om de fouten van anderen te vergeven, om anderen nabij te zijn, om Gods plan in ons leven te verstaan, om  tegen Hem ja te zegen zoals Moeder Maria tegen God ja gezegd heeft. Laten we Jezus met open armen ontvangen in ons hart om Zijn boodschap te verkondigen.

Dat vertelt ook de vierde kaars van de advent. Vrede zij met u en vreugde zal overwinnen want God houdt van ons. Laten we dat goede nieuws tot in iedere uithoek van de wereld verspreiden. Iedereen krijgt dan echt een geschenk door de geboorte van Jezus Christus. Laten we aan deze wereld tonen dat we Jezus’ echte kinderen zijn door ons mooi leven samen met Hem. Amen. 
Tweede zondag van de Advent

 Tweede zondag van de Advent B-Cyclus 

Dagelijks horen we veel berichten over ongelukken, aanslagen, rellen op straat, moorden, vechtscheidingen, enz. En nog slecht nieuws over het bestaan van het coronavirus en de schade die het toebrengt aan de samenleving. Kortom, er is al genoeg miserie in de wereld. En hoe meer de techniek vooruit gaat, hoe groter ook de angst wordt onder de mensen: Angst voor een kernoorlog, angst voor milieuvervuiling, angst voor werkloosheid en angst voor eenzaamheid en gebrek aan verbondenheid en geborgenheid. Hoe kunnen wij dat alles in de goede richting ombuigen?

Vorige week hebben we nagedacht over het thema “Wees waakzaam”. Dit weekend nodigen de lezingen van de liturgie ons uit om Gods hoopvolle, blijde boodschap te beluisteren, te overwegen én gestalte te geven in ons leven. Die blijde boodschap is als een tegengif voor angst en wanhoop. Die blijde boodschap is een oproep om onze wegen klaar te maken, de wegen waarop Jezus aan onze zijde zal wandelen, de wegen waarop we samen met Hem de mooiste reis van ons leven zullen maken. Gods weg bereiden betekent voor ons dan: tot inkeer komen en ons innerlijk naar God toe keren, trouw zijn aan God en Hem over onze rechte wegen laten waken.

De evangelist Marcus brengt Jezus’ troostende boodschap met zacht, aangehouden tromgeroffel. Het gaat om blij nieuws. Het is evident dat het hier niet op de eerste plaats te maken heeft met de regels maar wel met de essentie. Marcus beschouwt de komst van Christus als een ommekeer in heel de geschiedenis. 

Dat zien we ook in het leven van Johannes de Doper die de grote leermeester van de advent is. Vandaag is hij onze gids in het verlangend uitzien naar de Heer die komt. Johannes roept ons vandaag op. “Ik ben de stem die roept in de woestijn, Bereid de weg van de Heer, maak Zijn paden recht”. Deze oproep kan voor ons een geschikte gelegenheid zijn om even na te gaan hoe onze eigen wegen lopen. 

Johannes de Doper nodigt ons uit om naar Kerstmis uit te zien en ernaar toe te groeien. We kunnen daarvoor ook concrete stappen zetten. Die zijn o.a.: waakzaam zijn, tijd maken voor de nood van de anderen bijzonder voor de mensen die nu erg moeilijk hebben in hun dagelijks leven omwille van corona, ons bewust worden van onze fouten en ons tekortschieten, iedereen aanvaarden in onze maatschappij, recht op ons doel afgaan, enz. Zo maken we stap voor stap onze wegen vruchtbaar, zo brengen we in de woestijn van ons bestaan terug leven dankzij onze ommekeer en heroriëntatie op God.

Ook de profeet Jesaja roept zijn volk daartoe op: “Baan de Heer een weg in de steppe, effen voor onze God een heerbaan in de woestijn; elk dal moet gevuld worden, elke berg en heuvel moet geslecht worden”.

In dit weekend steken we de tweede kaars van de advent. De tweede kaars, de tweede stap, mag ons doen denken aan Jezus Christus. Jezus wijst ons de weg door de duisternis van het leven. Wie Hem volgt, zal niet dwalen in de duisternis.

Beste mensen, laten we de bochten in onze kronkelwegen rechttrekken, laten we onze doodlopende steegjes opentrekken door naar mensen durven toe te gaan. Laat ouders en kinderen weer hun wegen rechttrekken die soms in een bocht om elkaar heenlopen. Laat gehuwden hun wegen weer rechttrekken die soms jarenlang uit elkaar gegroeid zijn door bergen van misverstand en dalen van wantrouwen. Laat ieder van ons verantwoordelijkheid nemen in onze samenleving, met wijsheid en moed, om beslissingen te bevorderen die het welzijn van alle mensen beogen. Laten we ons hart openen dat bereid is zich te bekeren en dat mee de weg van de Heer wil bereiden.