vrijdag 22 december 2017

Kerstvieringen 2017

Vieringen rond Kerstmis 2017

in de Pastorale Eenheid Onze-Lieve-Vrouw Essen-Kalmthout

 

    Kerstavond Kerstdag 2de kerst
  zaterdag zondag maandag dinsdag
  23 dec 24 dec 25 dec 26 dec 

Gemeente Kalmthout

Kalmthout-Centrum   09.30u 19.00u 09.30u  
WZC St Vincentius       10.30u 10.30u
Kalmthout-Achterbroek     21.00u 11.00u  
Kalmthout-Heide   11.00u   11.00u  
Kalmthout-Heuvel 16.45u   16.45u 08.00u  
Kalmthout-Nieuwmoer 17.00u   21.00u 09.00u 09.00u

Gemeente Essen

Essen-Statie 17.00u   19.00u 10.00u  
Essen-Horendonk 17.00u   20.00u 09.00u 10.00u
Essen-Wildert   18.00u 24.00u 10.30u 09.00u
Essen-Hoek   10.00u 20.00u 10.00u 10.00u
Essen-Heikant       09.00u  
WZC St.Michaël 10.00u       10.00u
Essen-Centrum     20.00u 11.00u 19.00u
WZC De Bijster   11.00u   11.00u  

zaterdag 9 december 2017

De man die vrouwen oplapt

Maandag 11 december om 9,45 uur tot 11,45 uur in de Grote Zaal van LDC Kruisbos in WZC Sint Vincentius.

Film : De man die vrouwen oplapt
De film geeft goed de sfeer weer uit de streek van Oost Kongo. Er  is daar eigenlijk geen staat meer. Wetteloosheid, straffeloosheid en geweld zijn er normaal.
Vele vrouwen zijn hiervan het slachtoffer.
Een Kongolese dokter – dokter Mukwege- loopt voor die ellende niet weg en tracht iets te doen voor de vele vrouwen, slachtoffer van systematische verkrachting.
De dokter is uitgenodigd geweest om voor de Verenigde Naties in New York te spreken over de uitzichtloze toestand in Oost Kongo. O.m. daarom staat zijn leven voortdurend op het spel.


Pater Herman De Weerdt is ook werkzaam in Oost Kongo en is op dit ogenblik in Kalmthout.

maandag 23 oktober 2017

De Passie in Lier

De Passie

Alle informatie over De Passie in Lier op 24 maart 2018 vindt U hier:

 Alles over de Passie in Lier

zaterdag 30 september 2017

Pastorale Eenheid na een jaar

Vorig jaar september 2016 werd onze pastorale eenheid O.-L.-Vrouw Essen-Kalmthout officieel erkend door onze bisschop Johan Bonny. En nu op zondag 3 december om 11 uur willen wij u allen uitnodigen in Essen centrum om deze eerste verjaardag te komen meevieren.

In de aanstellingsviering werd het team en ook vijf werkgroepen aangesteld: verkondiging en catechese, diaconie, liturgie en gebed, materieel en financieel beheer, gemeenschapsopbouw.
In de loop van het voorbije werkjaar kwam het team, onder leiding van Lutgart
Van den Broeck en diaken Leo van Gink regelmatig samen. Zowel voor het team als voor de leden van de werkgroepen was het een eerste opdracht mekaar te leren kennen want het waren allemaal leden van verschillende geloofskernen (parochies) van Essen en Kalmthout.
Het team nodigde de leden van de verschillende werkgroepen uit voor kennismakingsvergaderingen en nam ook contact op met de pastores en de plaatselijke contactpersonen van de parochies.
Ondertussen kwamen de werkgroepen zelf regelmatig samen. Dit eerste jaar is er dus veel achter de schermen gewerkt en overleg gepleegd: een noodzakelijke stap!

In de aanstellingsviering van onze pastorale eenheid werd eveneens bekendgemaakt dat er twee zondagskerken zullen zijn namelijk in Kalmthout-centrum en in Essen-centrum.
‘Zondagskerk zijn’ betekent dat in deze twee kerken er elke zondag een eucharistieviering zal zijn.
Het betekent niet dat er in de andere kerken van Essen en Kalmthout geen zaterdag- of zondagsviering zal zijn. En zolang er nog priesters voor handen zijn kunnen dat eucharistievieringen zijn.
Maar als die weg vallen kunnen die vieringen voorgegaan worden door lekengebedsleiders, die daarvoor een opleiding hebben gevolgd en door het bisdom erkend zijn.
Om, ook op langere termijn, de mogelijkheid van een eucharistieviering in de zondagskerken te waarborgen dient er zo’n uurregeling te komen dat één priester in beide kerken een zondagsviering kan voorgaan. Daarom zal de eucharistieviering in Kalmthout-centrum om 9.30 uur plaats hebben en vanaf 3 december in Essen-centrum om 11 uur. Alleen Essen-centrum verandert van uur. In alle andere parochies blijven de uren van de vieringen tijdens het weekend hetzelfde.
Wel, zoals al eerder bekend is gemaakt, zal de kapel van Heikant vanaf 1 januari 2018 gesloten worden voor de eredienst. Een slotviering is voorzien op zondag 31 december.

We hopen dat, in deze sterk veranderende tijden, velen blijven mee bouwen aan de kerk van Jezus.

donderdag 31 augustus 2017

Verslag teamvergadering

Op 31 augustus 2017 is het team van de pastorale eenheid voor het eerst samen geweest in het nieuwe werkjaar. We starten de vergadering steeds met een bezinningsmoment. Deze keer een psalm.

De opdracht van Lisbet Lenaerts die onze pastorale eenheid heeft begeleid in haar oprichting en eerste levensjaar neemt een einde. Dit komt omdat het bisdom een aantal hervormingen doorvoert. We zijn Lisbet erg dankbaar voor wat ze voor ons betekent heeft en hopen ze nog terug te zien.  Het bisdom verandert dus het systeem van de begeleiding van de pastorale eenheden en in de toekomst zal de dekenasssitent deze rol op zich nemen. Voor Onze-Lieve-Vrouw is dat Ton Jansens. We gaan ervan uit dat het voor Ton wellicht te veel zal zijn om alle vergaderingen bij te wonen, maar hopen dat hij dit sporadisch zal doen.

Van de vergaderingen van het team zullen we telkens een artikel schrijven voor publicatie in Kerk en Leven en op de website van de pastorale eenheid (www.olv-essen-kalmthout.tk)

De werkgroep Gemeenschapsopbouw heeft onder meer als taak de parochiebladen van Essen en Kalmthout op te volgen. Vorig werkjaar werden al enkele stappen ondernomen zoals het standardiseren van de colofon met adres en contactgegevens en de publicatie van de uren van de vieringen tijdens de Goede Week.

De werkgroep Gebed en Liturgie werkt op dit ogenblik aan een viering voor de eerste verjaardag van Onze-Lieve-Vrouw. In deze viering zullen de verschillende geloofsgemeenchappen (parochies) van Essen en Kalmthout betrokken worden. De viering moet nog uitgewerkt worden, maar zal normaal gesproken doorgaan in de kerk van Essen-Centrum op de eerste zondag van de advent om 11u.

De werkgroep Verkondiging en Catechese heeft vorig jaar onder andere gewerkt rond de verschuiving van de leeftijd van de eerste communie van het 1ste leerjaar naar het 2de leerjaar. Deze opdracht zal eerstdaags worden overgedragen aan de parochies. Overigens is deze werkgroep vooral vruchtbare grond voor het uitwisselen van gedachten over de aanpak van catechese.

Op 26 september is er de samenkomst met de plaatselijke contactpersonen van de geloofskernen. De avond is in de eerste plaats bedoeld als een ontmoetings¬moment voor de geloofskernen. Bovendien zal elke werkgroep eigen werkzaamheden toelichten.

maandag 14 augustus 2017

Leven in harmonie: Een Audio-retraite

Leven in harmonie: audio-retraite over ecologische crisis

Bijna dagelijks worden we via verontrustende nieuwsberichten met onze neus op de feiten gedrukt omtrent de ecologische crisis. Het is duidelijk dat de toestand van ons leefmilieu zorgelijk is. Op 1 september 2017, de Wereldgebedsdag voor de zorg voor de schepping, lanceert Bidden Onderweg de digitale retraite 'Leven in harmonie’ voor het behoud van de schepping. Hoe kan ík mijn aandeel leveren in het leefbaar houden van de schepping?

In deze retraite, geschreven door Ward Biemans sj, kan je middels zeven podcasts mediteren met een zevental bijbelteksten uit zowel het Oude als het Nieuwe Testament. Centraal staat onze verhouding tot Gods schepping.

De retraite is geïnspireerd door de encycliek van paus Franciscus Laudato Si -wat betekent Geprezen zijt Gij, een vers afkomstig uit het zonnelied van de 13e eeuwse heilige Franciscus van Assisi. Paus Franciscus richt zich in deze brief niet alleen tot katholieken, maar tot alle mensen. Hij gaat er in op de dringende uitdaging om de aarde, ons gemeenschappelijk huis, te beschermen en om samen te zoeken naar een duurzame en integrale ontwikkeling.

De audio-retraite Leven in harmonie is vrij te beluisteren en te downloaden via www.biddenonderweg.org/ecologie of via de Bidden Onderweg app, beschikbaar voor iOs en Android.

Een initiatief van het Platform voor ignatiaanse spiritualiteit van de jezuïeten

zaterdag 15 juli 2017

Einde mandaat deken E.H. Baert

Beste mensen van het dekenaat Noorderkempen,

Onlangs vroeg ik de bisschop om mijn taak als deken van het dekenaat Noorderkempen te mogen neerleggen. Na overleg heeft de bisschop dat aanvaard en zal ik op 1 september mijn opdracht als deken beëindigen.  

Hopelijk zal er vlug een nieuwe deken gevonden worden. In ieder geval kan u vanaf 1 september met eventuele vragen naar het dekenaat toe terecht bij dekenassistent Ton Jansens (ton.jansens@bisdomantwerpen.be).

Graag wil ik iedereen van harte danken met wie ik in deze periode van bijna 8 jaar constructief mocht samenwerken. Velen van jullie mocht ik ontmoeten n.a.v. vieringen, vergaderingen, gesprekken…

Dit is geen afscheid aan de Noorderkempen. Ik blijf werkzaam als pastoor binnen de pastorale eenheid Heiligen Jacobus en Antonius te Kapellen/Brasschaat. Ongetwijfeld zal ik velen van jullie nog terug zien. Het ga jullie goed!

Hartelijke groeten,

Michel Baert 

maandag 19 juni 2017

Bezoek een zieke: “je krijgt echte vrede!”

Pastorale eenheid Essen-Kalmthout, werkgroep Diaconie & Solidariteit kwam op 19 juni 2017 samen in de pastorij van Nieuwmoer. Vanwege Samana klonk volgende getuigenis op onze bijeenkomst:

De lokale groepen van Samana (vroegere ziekenzorg) kwamen samen om naar elkaar te luisteren.
In elke parochie van onze regio is er wel een werkgroep ziekenzorg aanwezig.
De doelgroep zijn alle + 80-ers, maar vooral zij die door ziekte of vereenzaming van het gewone leven uitgesloten zijn.
Overal is een groep van vrijwilligers aanwezig die bereid zijn huisbezoeken te brengen, uitstappen en andere samenkomsten te organiseren voor ontspanning en vorming.
Samana-Noord (Essen-Kalmthout) draait goed maar de groep vrijwilligers wordt ook ouder. Mensen met jonge ideeën zijn hartelijk welkom. De wetgeving op vrijwilligerswerk en op de privacy vraagt ook aanpassing van de groep en in dit verband is samenwerking en samensmelting van groepen vaak zinvol.

Alles gebeurt op vrijwillige basis en de belangrijkste bron om vol te houden is de dankbaarheid van de mensen en het verkrijgen van een innerlijke vrede na elke echte ontmoeting met onze lijdende medemens.

maandag 29 mei 2017

Tekst over kerkelijk beheer

Op Kerknet verscheen het bericht dat de bisschoppen van België een charter gepubliceerd hebben.  Daarin een aantal principes van goed kerkelijk beheer als richtlijn voor aan al wie in de Kerk verantwoordelijkheid draagt voor het materiële en financiële beheer.

We hebben een verwijzing naar de tekst ook opgenomen in onze pagina: Achtergrond Pastorale Eenheid

maandag 10 april 2017

Iedereen mee aan tafel in Kalmthout


Op zondag 30 april organiseren Hart Boven Hard en Gastvrij Kalmthout  - in samenwerking met Wereldwinkel Kalmthout en Welzijnsschakels -  ‘Iedereen mee aan tafel’. Hiermee willen ze de langste tafel van Kalmthout maken. De bedoeling is dat elke deelnemer een gerecht of hapje klaarmaakt zodat er één groot buffet ontstaat waarvan iedereen kan meegenieten, ook bekend onder de naam ‘potluck’. Tijdens deze potluck ontmoeten de deelnemers elkaar rond één grote tafel en maken ze kennis met elkaar. Alle Kalmthoutenaren, van alle leeftijden, kleuren en nationaliteiten zijn welkom!

Zondag 30 april van 12 uur tot 16 uur, Kerkeneind (plein voor de Bibliotheek van Kalmthout)
Het zou de organisatie vergemakkelijken indien je vooraf meldt met hoeveel personen je wil deelnemen en welk gerecht of hapje je meebrengt. Koffie, thee en water zijn gratis, fruitsap en wijn zijn te verkrijgen aan democratische prijzen.

Contact: Lieve Verbrugghe: 0491 885 009 of 03 666 58 80. Email: verbrugghe@scarlet.be
Contact: Tuur Hendrickx: 03 293 47 16 of 03 666 86 90. Email: tuurhendrickx@skynet.be


zaterdag 8 april 2017

Nieuwe datum voor het vormsel vanaf 2018

Op aangeven van het bisdom voert de pastorale eenheid Onze-Lieve-Vrouw een nieuw schema in voor het toedienen van het vormsel aan de 11-12 jarigen.

Vanaf volgend jaar wordt het aantal dagen dat een vormheer ter beschikking is voor onze parochies beperkt tot drie.

De werkgroep Verkondiging en Catechese heeft in samenspraak met de parochies de nieuwe data en uren verdeeld. Veel parochies zien hierdoor hun vormseldag gewijzigd.

Er worden ook clusters van parochies gevormd die in de toekomst samen de viering zullen organiseren.  Het volgende schema werd hiervoor uitgedokterd:


de 6de zaterdag na Pasen, 12 mei 2018 


 • 9u. Sint-Pieter (Essen-Hoek)
 • 11u.Onze-Lieve-Vrouw Geboorte (Essen-Centrum)
  samen met Sint-Antonius van Padua (Essen-Statie)
 • 14u. Heilig-Hart (Kalmthout-Heuvel)


de 7de zaterdag na Pasen, 19 mei 2018 


 • 11u. Sint-Vincentius à Paulo (Essen-Horendonk)
  samen met Onze-Lieve-Vrouw ten Hemel opgenomen (Nieuwmoer)
 • 14u. Sint-Jan de Doper (Essen-Wildert)


 de 7de zondag na Pasen, 20 mei 2018 


 • 9u. Onze-Lieve-Vrouw van Altijddurende Bijstand (Kalmthout-Centrum)
  samen met Onze-Lieve-Vrouw Bezoeking en van Bijstand (Achterbroek)
 • 11u. Sint-Jozef (Heide)

zondag 5 februari 2017

Welzijnszorg en Welzijnsschakels

Werkgroep Diaconie en Solidariteit


Op 16 januari 2017 is de werkgroep diaconie en solidariteit van de pastorale eenheid samen geweest. Het was een ideaal netwerkmoment voor mensen die in de diverse initiatieven in het veld aanwezig zijn. Het was bovendien erg vruchtbaar om elkaars initiatieven te leren kennen.

donderdag 2 februari 2017

Maria Lichtmis

Een mooie kaart werd gemaakt ter gelegenheid van Maria Lichtmis. De tekst wordt in de kerk voorgelezen.

vrijdag 13 januari 2017

Infoavond eerste communie voor de Ouders

Onderstaande brief werd zo ruim mogelijk verspreid aan ouders van kinderen 
in de laatste kleuterklas.

zaterdag 7 januari 2017

Bidweek voor de Eenheid van de Christenen

Paus Franciscus gaf op 31 oktober 2016 een sterk signaal door in het Zweedse Lund mee de start te geven van het herdenkingsjaar “500 jaar Reformatie”. Ook te Antwerpen zal daar aandacht aan besteed worden door de Antwerpse Raad van Kerken. Zo start de “Bidweek voor de Eenheid van de Christenen” op zondag 15 januari 2017 te 17 u met een “evensong” in het koor van de Antwerpse kathedraal, om te sluiten op zondag 22 januari te 15 u in de St-Walburgis kerk (Volkstraat 41, 2000 Antwerpen) met een gemeenschappelijke oecumenische slotviering in aanwezigheid van Mgr. Bonny en ambtsdragers uit de oecumene.

donderdag 5 januari 2017

Overleg met de geloofskernen

Zoals op het overleg van 16 oktober 2016, tussen het team van onze Pastorale Eenheid en de verschillende kerngroepen van onze geloofskernen (parochieteams) is voorgesteld, willen wij werk maken van “een regelmatig overleg” tussen de vertegenwoordigers van de geloofskernen en het team van de Pastorale Eenheid.