vrijdag 13 januari 2017

Infoavond eerste communie voor de Ouders

Onderstaande brief werd zo ruim mogelijk verspreid aan ouders van kinderen 
in de laatste kleuterklas.


Beste ouders,

In de parochies van Essen en Kalmthout wordt er jaarlijks Eerste Communie gevierd. Hebben jullie hier interesse voor? Deelt u onze overtuiging dat dit een waardevolle stap is in het leven van uw kind? Zo ja, lees dan zeker verder want er zijn veranderingen op til.

Jullie zijn de papa en mama van een kleuter die in september 2017 naar het eerste studiejaar gaat. In onze parochies is het sinds lang gebruikelijk dat de eerste communie plaats vindt tijdens dat eerste schooljaar. Dit gaat nu echter opschuiven naar het tweede leerjaar. Praktisch betekent dat er in 2018 geen eerste communie zal zijn, maar wel in 2019 voor de kinderen van het tweede leerjaar.

De Staten-Generaal Eerste Communie, een vergadering met vertegenwoordigers van het bisdom, de parochies, het onderwijs en plaatselijke verantwoordelijken van de Eerste Communiewerking, heeft de bestaande situatie geëvalueerd en bepaalde zaken onder de aandacht gebracht.

Wij willen jullie graag hierover uitgebreid en persoonlijk informeren. We kunnen nu reeds zeggen dat het een nauwe samenwerking wordt tussen de parochiekern, de school en de ouders zelf.

Daarom nodigen we jullie uit op een infoavond die zal plaats vinden:

·         in Essen: Parochiecentrum Essen-Statie op 31 januari 2017 om 20 uur, of
·         in Kalmthout: zaal van de School, Schooldreef 41 op 7 februari 2017 om 20 uur.

Geïnteresseerd
Mail dan uw inschrijving naar eerste.communie.olv@gmail.com voor 20 januari. 
Met opgave van 31/01 Essen of 7/02 Kalmthout.

De Werkgroep Eerste Communie 2019
van de Pastorale Eenheid Onze-Lieve-Vrouw Essen - Kalmthout