donderdag 5 januari 2017

Overleg met de geloofskernen

Zoals op het overleg van 16 oktober 2016, tussen het team van onze Pastorale Eenheid en de verschillende kerngroepen van onze geloofskernen (parochieteams) is voorgesteld, willen wij werk maken van “een regelmatig overleg” tussen de vertegenwoordigers van de geloofskernen en het team van de Pastorale Eenheid.

Daarom willen wij van alle geloofskernen (Parochieteams en Pastorale Ploegen van RVT) een vertegenwoordig(st)er uitnodigen om deel te nemen aan het 1e overleg op
woensdag 18 januari 2017 om 20u in het Parochiecentrum “Den Baptist”, St.Janstraat 146 te 2910 Wildert.
We willen op die avond zowel de praktische, als de inhoudelijke vorm van dit overleg bespreken, alsook nog andere belangrijke agendapunten.

Gelieve, indien mogelijk vooraf, de gegevens : naam, adres, tel/gsm.nr, emailadres, van uw vertegenwoordig(st)er, op dit overleg, door te geven.
Deze vertegenwoordig(st)er kan zijn : de pastor, het aanspreekpunt (PCP), of een andere vertegenwoordiger van de kerngroep of pastorale ploeg. (Dus altijd een lid van de kerngroep of de pastorale ploeg).

Agenda van deze avond:
- Gebedsmoment
- Verwelkoming met aansluitend terugblik bijeenkomst van 16 oktober 2016
- Netwerkmoment:
- vragen vanuit het Pastoraal Team aan de Geloofskernen.
- vragen vanuit de Geloofskernen aan het Pastoraal Team.
- Onder het genot van een lekkere koffie of thee of .... : Nieuws vanuit de Geloofskernen

Namens het team van onze Pastorale Eenheid Onze-Lieve-Vrouw Essen-Kalmthout
Leo van Gink – diaken