vrijdag 13 januari 2017

Infoavond eerste communie voor de Ouders

Onderstaande brief werd zo ruim mogelijk verspreid aan ouders van kinderen 
in de laatste kleuterklas.

zaterdag 7 januari 2017

Bidweek voor de Eenheid van de Christenen

Paus Franciscus gaf op 31 oktober 2016 een sterk signaal door in het Zweedse Lund mee de start te geven van het herdenkingsjaar “500 jaar Reformatie”. Ook te Antwerpen zal daar aandacht aan besteed worden door de Antwerpse Raad van Kerken. Zo start de “Bidweek voor de Eenheid van de Christenen” op zondag 15 januari 2017 te 17 u met een “evensong” in het koor van de Antwerpse kathedraal, om te sluiten op zondag 22 januari te 15 u in de St-Walburgis kerk (Volkstraat 41, 2000 Antwerpen) met een gemeenschappelijke oecumenische slotviering in aanwezigheid van Mgr. Bonny en ambtsdragers uit de oecumene.

donderdag 5 januari 2017

Overleg met de geloofskernen

Zoals op het overleg van 16 oktober 2016, tussen het team van onze Pastorale Eenheid en de verschillende kerngroepen van onze geloofskernen (parochieteams) is voorgesteld, willen wij werk maken van “een regelmatig overleg” tussen de vertegenwoordigers van de geloofskernen en het team van de Pastorale Eenheid.