zaterdag 30 september 2017

Pastorale Eenheid na een jaar

Vorig jaar september 2016 werd onze pastorale eenheid O.-L.-Vrouw Essen-Kalmthout officieel erkend door onze bisschop Johan Bonny. En nu op zondag 3 december om 11 uur willen wij u allen uitnodigen in Essen centrum om deze eerste verjaardag te komen meevieren.

In de aanstellingsviering werd het team en ook vijf werkgroepen aangesteld: verkondiging en catechese, diaconie, liturgie en gebed, materieel en financieel beheer, gemeenschapsopbouw.
In de loop van het voorbije werkjaar kwam het team, onder leiding van Lutgart
Van den Broeck en diaken Leo van Gink regelmatig samen. Zowel voor het team als voor de leden van de werkgroepen was het een eerste opdracht mekaar te leren kennen want het waren allemaal leden van verschillende geloofskernen (parochies) van Essen en Kalmthout.
Het team nodigde de leden van de verschillende werkgroepen uit voor kennismakingsvergaderingen en nam ook contact op met de pastores en de plaatselijke contactpersonen van de parochies.
Ondertussen kwamen de werkgroepen zelf regelmatig samen. Dit eerste jaar is er dus veel achter de schermen gewerkt en overleg gepleegd: een noodzakelijke stap!

In de aanstellingsviering van onze pastorale eenheid werd eveneens bekendgemaakt dat er twee zondagskerken zullen zijn namelijk in Kalmthout-centrum en in Essen-centrum.
‘Zondagskerk zijn’ betekent dat in deze twee kerken er elke zondag een eucharistieviering zal zijn.
Het betekent niet dat er in de andere kerken van Essen en Kalmthout geen zaterdag- of zondagsviering zal zijn. En zolang er nog priesters voor handen zijn kunnen dat eucharistievieringen zijn.
Maar als die weg vallen kunnen die vieringen voorgegaan worden door lekengebedsleiders, die daarvoor een opleiding hebben gevolgd en door het bisdom erkend zijn.
Om, ook op langere termijn, de mogelijkheid van een eucharistieviering in de zondagskerken te waarborgen dient er zo’n uurregeling te komen dat één priester in beide kerken een zondagsviering kan voorgaan. Daarom zal de eucharistieviering in Kalmthout-centrum om 9.30 uur plaats hebben en vanaf 3 december in Essen-centrum om 11 uur. Alleen Essen-centrum verandert van uur. In alle andere parochies blijven de uren van de vieringen tijdens het weekend hetzelfde.
Wel, zoals al eerder bekend is gemaakt, zal de kapel van Heikant vanaf 1 januari 2018 gesloten worden voor de eredienst. Een slotviering is voorzien op zondag 31 december.

We hopen dat, in deze sterk veranderende tijden, velen blijven mee bouwen aan de kerk van Jezus.