zondag 23 januari 2022

Maria Lichtmis

Toen de tijd was aangebroken dat ze zich overeenkomstig de wet van Mozes rein moesten laten verklaren, brachten ze hem naar Jeruzalem om hem aan de Heer aan te bieden, zoals is voorgeschreven in de wet van de Heer: ‘Elke eerstgeboren zoon moet aan de Heer worden toegewijd’. (Lucas 2,22-23)

 

2 februari – zoals de naam doet vermoeden – is natuurlijk een Mariafeest.

Volgens de Joodse traditie moest een vrouw veertig dagen na haar bevalling een zuiveringsritueel ondergaan. Jozef en Maria gaan daarom met hun pasgeboren zoon en twee tortelduiven naar de tempel. (...)
Maria Lichtmis is ook een lichtfeest.

Simeon zag in de tempel het kind Jezus en noemde Hem het “licht”. Daarom verwijzen de kaarsen met lichtmis naar Jezus zelf: “Het licht dat God kenbaar maakt voor alle volkeren”, zoals de oude Simeon het in het evangelie noemt.

In oude weerspreuken hoorden we dat de dagen rond februari zichtbaar lengen:

“Het wordt lichter; na Kerstmis wordt het daglicht een hanensprong lichter, na Nieuwjaar een hertensprong, en met Maria Lichtmis een heel uur.”

Maria Lichtmis is ook een kinderfeest. Zoals Jezus werd opgedragen in de tempel, zo is het de gewoonte om op 2 februari of de eerstkomende zondag alle pas gedoopte kinderen met hun ouders in de liturgie te verwelkomen. Dit is een ideale gelegenheid om opnieuw stil te staan bij de betekenis van het doopsel en de opdracht die ouders hebben om hun kind goed en gelovig op te voeden.”

 

God, onze Vader,

Jozef en Maria hebben hun kind Jezus
na de geboorte naar de tempel gebracht,
om uw zegen te vragen

en het aan U toe te vertrouwen.

Vandaag volgen wij hun voorbeeld.

Wij komen tot U en vragen:
zegen en behoed onze kinderen.

Schenk hen gezondheid,
blijdschap en levenskracht.

Blijf ook ons nabij,
en help ons
om het beste van onszelf te geven,
opdat zij in onze liefde en zorg,

U mogen leren kennen.

Wij vragen het in naam van Jezus,
ons Licht en onze Vrede. Amen.

 

Met het kind op te dragen aan de Heer, begint voor Maria ook een stukje loslaten. En loslaten is nooit gemakkelijk. Ook wij laten onze kinderen los... je kunt een kind baren, opvoeden en grootbrengen, maar het ontwikkelt zich met zijn/haar eigen karakter, gevoel en talenten.
Je vergeet nooit die eerst stapjes die een kind zet. De eerste schooldag. De eerste keer op kamp. Het behalen van een rijbewijs en de eerste autorit, ... en het wakker liggen als jouw kinderen uitgaan en tot ze veilig thuis komen.
Je kunt je kind laten dopen, eerste communie laten doen en vormsel. Je vertrouwt jouw kindje toe aan God, net al Maria en Jozef toenertijd deden. Je kinderen zijn het middelpunt, het licht in je leven.
Maar ze maken hun eigen keuzes, kiezen hun eigen pad, nemen hun eigen beslissingen. We kunnen alleen het goede voorbeeld geven en bidden tot God dat hij voor ze zorgt en behoedt. Hun naam staat geschreven in Zijn hand en de ouders hebben een goede basis meegegeven. Dit deed me denken aan de volgende tekst van Kahlil Gibran:

Je kinderen zijn je kinderen niet.

Zij zijn de zonen en dochters van 's levens hunkering naar zichzelf.

 

Zij komen door je, maar zijn niet van je,
en hoewel ze bij je zijn, behoren ze je niet toe.

 

Je mag hen geven van je liefde maar niet je gedachten,
want zij hebben hun eigen gedachten.

 

Je mag hun lichamen huisvesten, maar niet hun zielen,
want hun zielen toeven in het huis van morgen,
dat je niet bezoeken kunt, zelfs niet in je dromen.

 

Je mag proberen gelijk hun te worden,
maar tracht niet hen aan jou gelijk te maken.

Want het leven gaat niet terug,
noch blijft het dralen bij gisteren.

 

Jullie zijn de bogen, waarmee je kinderen
als levende pijlen worden weggeschoten.

De boogschutter ziet het doel op de weg van het oneindige,
en hij buigt je met zijn kracht
opdat zijn pijlen snel en ver zullen gaan.

Laat het gebogen worden door de hand van de boogschutter
een vreugde voor je zijn:
want zoals hij de vliegende pijl liefheeft,
zo mint hij ook de boog die standvastig is."

 

Laten we daarom met lichtmis een speciale kaars aansteken voor onze kinderen. Een kaars laat ons eigen zoekend geloof oplichten. Het geloof in Christus als licht in de wereld. Het licht dat ons en onze kinderen de juiste weg wijst, als het donker is.  Het licht dat zorgt dat de schaduw van het kwaad geen kansen krijgt. Het licht dat de ouders steunt in het loslaten van onze kinderen. Laten we daarom met lichtmis een kaarsje branden…...

 

Marleen Elst.