zondag 21 april 2019

Maria bedevaart naar Antwerpen

Uitnodiging Mariabedevaart op 7 mei 2019


Traditiegetrouw is de maand mei toegewijd aan Maria. Kapelletjes en bedevaartsoorden worden dan extra versierd.  Met de buurt of tijdens bedevaarten bidden gelovigen tot Maria.

Het bisdom Antwerpen heeft een bijzondere band met Maria:
zij is patrones van het bisdom,  de kathedraal en de stad Antwerpen.  Heel wat parochies in het bisdom  zijn aan haar toegewijd.

Ook onze Pastorale Eenheid: Onze Lieve Vrouw Essen-Kalmthout is opgedragen aan Maria.

Daarom organiseren we een uitstap naar Antwerpen, en sluiten aan bij deze bedevaart.
Wij vragen voor deze dag :   €  10,00 

Op dinsdag 7 mei 2019 organiseert het vicariaat Antwerpen een Mariale bedevaart naar de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal. Om 14 uur gaat  Mgr. Johan Bonny voor in de eucharistie, in concelebratie met  de vicarissen, de dekens en de aanwezige priesters.  Rond 16 u vertrekken terug richting Essen en Kalmthout.

Tijdens de eucharistie kan wie dat wenst de ziekenzalving ontvangen.

Te betalen bij uw plaatselijke contactpersoon Of overschrijven :  Dekenaat Noorderkempen  Essen -Kalmthout Rek.nr. : BE55 7331 2021 3544 Met de vermelding van je naam, je opstapplaats en uur. Info en inschrijving bij jullie plaatselijke contactpersoon
INSCHRIJVINGSSTROOK

Wij /Ik : _________________________
Adres: __________________________
Tel : ____________________________

Gaan mee op de Mariale bedevaart naar Antwerpen op  Dinsdag 7 mei
Wij/ Ik stap(pen) op aan halte:________________               Om _______________uur
o Wij betalen aan  _________________________
o Wij betalen via de bankrekening
o Wij willen ___x  ziekenzalving
o Rolstoelgebruiker

OPSTAPPLAATSEN :
- 11.30 u. Kerk Horendonk
- 11.45 u. Kerk Essen-Centrum
- 12.00 u. Essen-Hoek
- 12.15 u. Wildert,
- 12.30 u. Kalmthout Marktplein
- 12.45 u. Achterbroek

Pater Abraham 10 jaar priester
Pater Abraham 10 jaar priester

Na een welverdiende vakantie in zijn geboorteland keert pater Abraham op 22 februari terug naar BelgiĆ«. 
Even bekomen van de lange tocht van India naar hier met onvoorziene grote vertragingen staat hij op zondag 24 februari om 15u enthousiast de mensen van Indiase origine en wonend in BelgiĆ« op te wachten in de St. Jan de Doperkerk te Antwerpen om van zijn jubileumviering te genieten. Wij zijn heel graag op zijn uitnodiging in gegaan om dat samen met hem te vieren. 


Na een mooie intredeprocessie in de kleurrijk versierde kerk werd de eucharistieviering opgedragen in de moedertaal. Het Tamil. 
Het stramien van de viering was perfect te volgen, maar van de taal hebben we niets begrepen. 
De vele aanwezigen zowel volwassenen als kinderen, gekleed in hun typische mooie klederdracht zongen en baden mee zoals mensen van het zuiderse type dat alleen maar kunnen. 
De gezangen van het koor klonken prachtig in deze kerk. Er werden 2 kindjes gedoopt wat de viering nog specialer maakte. 

Na het slotgebed en zegen werd Pater Abraham gehuldigd voor zijn 10 jarig priesterjubileum. 
Na al deze plechtigheden werden alle aanwezigen uitgenodigd voor een drankje met typische hapjes van India. Een mooi versierde taart mocht hierbij niet ontbreken. 
Vanwege heel onze pastorale eenheid wensen ook wij Pater Abraham proficiat met zijn 10 jarig priesterjubileum!

Bijbelgroep komt samen op 23 april 2019

Bijbelgroepontmoeting

In onze pastorale eenheid werd er een bijbelgroep opgericht in maart 2019. Een eerste maal kwamen we samen op 19 maart in de pastorie van Essen - Centrum.

De tweede bijeenkomst van de bijbelstudie vindt plaats op 23 april 2019 om 20 uur in het secretariaat van de parochie van Achterbroek. Het adres is Kalmthoutsesteenweg, 392, Achterbroek. We gaan er dieper in op het evangelie van de vierde zondag van de maand.

U bent welkom om aan de bijbelgroepontmoeting deel te nemen en om van gedachten over het evangelie te wisselen. Pater Abraham en Priester Bernard de Preter zullen jullie begeleiden tijdens die bijbelgesprekken.

Van harte welkom!