zondag 21 april 2019

Maria bedevaart naar Antwerpen

Uitnodiging Mariabedevaart op 7 mei 2019


Traditiegetrouw is de maand mei toegewijd aan Maria. Kapelletjes en bedevaartsoorden worden dan extra versierd.  Met de buurt of tijdens bedevaarten bidden gelovigen tot Maria.

Het bisdom Antwerpen heeft een bijzondere band met Maria:
zij is patrones van het bisdom,  de kathedraal en de stad Antwerpen.  Heel wat parochies in het bisdom  zijn aan haar toegewijd.

Ook onze Pastorale Eenheid: Onze Lieve Vrouw Essen-Kalmthout is opgedragen aan Maria.

Daarom organiseren we een uitstap naar Antwerpen, en sluiten aan bij deze bedevaart.
Wij vragen voor deze dag :   €  10,00 

Op dinsdag 7 mei 2019 organiseert het vicariaat Antwerpen een Mariale bedevaart naar de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal. Om 14 uur gaat  Mgr. Johan Bonny voor in de eucharistie, in concelebratie met  de vicarissen, de dekens en de aanwezige priesters.  Rond 16 u vertrekken terug richting Essen en Kalmthout.

Tijdens de eucharistie kan wie dat wenst de ziekenzalving ontvangen.

Te betalen bij uw plaatselijke contactpersoon Of overschrijven :  Dekenaat Noorderkempen  Essen -Kalmthout Rek.nr. : BE55 7331 2021 3544 Met de vermelding van je naam, je opstapplaats en uur. Info en inschrijving bij jullie plaatselijke contactpersoon
INSCHRIJVINGSSTROOK

Wij /Ik : _________________________
Adres: __________________________
Tel : ____________________________

Gaan mee op de Mariale bedevaart naar Antwerpen op  Dinsdag 7 mei
Wij/ Ik stap(pen) op aan halte:________________               Om _______________uur
o Wij betalen aan  _________________________
o Wij betalen via de bankrekening
o Wij willen ___x  ziekenzalving
o Rolstoelgebruiker

OPSTAPPLAATSEN :
- 11.30 u. Kerk Horendonk
- 11.45 u. Kerk Essen-Centrum
- 12.00 u. Essen-Hoek
- 12.15 u. Wildert,
- 12.30 u. Kalmthout Marktplein
- 12.45 u. Achterbroek