zondag 13 december 2020

Versoepeling Lockdown van de Kerken

 

Versoepeling van de lockdown voor erediensten: Standpunt van de pastorale eenheid Onze-Lieve-Vrouw

Reactie vanuit  de bisschoppenconferentie:

…Een eucharistieviering of gebedsdienst kan plaatsvinden vanaf zondag met 15 kerkgangers ouder dan 12 jaar. De plaatselijke parochies of pastorale eenheden moeten beslissen of dit veilig en praktisch haalbaar is of niet, rekening houdend met eventuele richtlijnen van het eigen bisdom. Zij zullen velen moeten weigeren: op de gewone zondagen en nog zoveel meer op kerstavond en op kerstdag. Middernachtmissen zijn sowieso uitgesloten vanwege de avondklok……

 Ons standpunt:

Heropstarten  eucharistievieringen op  weekdagen

Een heropstart van de misvieringen op weekdagen kan vanaf maandag 14/12, daar waar men dit in het verleden gewoon was. Mits er per persoon (of bubbel) 10 m² wordt voorzien en uiteraard met respect voor alle geldende veiligheidsmaatregelen (ontsmetten, mondmasker dragen, afstand houden).

Aangezien in het verleden tijdens de weekdagen het aantal van 15 aanwezigen in een viering  nergens werd bereikt voorzien we hier geen grote problemen.

 

Heropstart  vieringen op zaterdag of zondag( maatregel tot 15 jan)

Vieren met slechts 15 aanwezigen tijdens het weekend is problematisch. Er zullen vele mensen moeten teruggestuurd worden. Om dit te ondervangen starten we in  beide zondagskerken op 20 december een proefproject met inschrijvingen  .

In beide kerken zullen drie opeenvolgende gebedsmomenten  met communie gehouden worden voor telkens 15 aanwezigen -met in achtname van alle voorschriften.-

In Kalmthout om 9u,9u30 en 10u

In Essen om 10u30,11u en 11u30

Inschrijven hiervoor is nodig: ( naam , parochie van herkomst en uur opgeven)

Voor Essen op donderdag 17/12 tijdens permanentie van 9u tot 12u30  of telefonisch   036672727

Voor Kalmthout op woensdag 16/12 tijdens permanentie van 17u tot 18u of telefonisch 036668244

 

Elders worden de vieringen tijdens het weekend nog even in de wacht  gezet.

We evalueren dit maandag 21/12  en bekijken of dit moet uitgebreid worden naar  meerdere  parochiekernen.

 

 

Vieringen Kerstmis

Reactie vanuit  de bisschoppenconferentie:

…Deze uitbreiding van 4 naar 15 personen biedt meer mensen de kans om in de kerstperiode een kerkgebouw te bezoeken voor gebed, bezinning, het aansteken van een kaarsje, het brengen van een bezoek aan de kerststal of het bezorgen van een gift voor de meest behoeftigen. De lichte verruiming die nu wordt toegestaan, biedt extra kansen om vooral als gezin naar de kerk te komen. We herhalen onze oproep de kerken zoveel mogelijk open te houden en een goed onthaal te voorzien….

 

Gelovigen kunnen persoonlijk of in gezinsverband de zondagsvieringen volgen die worden uitgezonden via radio en tv, ook op kerstavond, kerstdag en de hele kersttijd. De livestreams op Kerknet en vanuit bisdommen en parochies bieden eveneens kansen. Dit jaar zullen met Kerstmis ook meerdere regionale zenders in samenwerking met de bisdommen een kerstviering uitzenden.

 

Ons bisdom geeft de voorkeur aan het laten bezoeken van de kerk.

 

Ons standpunt:

Ook onze pastorale eenheid heeft besloten dit standpunt te volgen.

 De meeste kerken zullen open blijven voor een bezoekje aan de kerststal, een kort persoonlijk gebed. In de zondagskerken is er gelegenheid tot stille aanbidding van 9u30 tot 12u, voor 15 mensen tegelijk,  met respect voor alle geldende veiligheidsmaatregelen (ontsmetten, mondmasker dragen, afstand houden).

Om te voorkomen dat er teveel mensen zouden teleurgesteld worden  zullen er geen vieringen georganiseerd worden. Er wordt wel een kerstviering in onze PE  opgenomen die  online is te volgen op Kerstdag via : http://www.olv-essen-kalmthout.be

 

Derde Zondag van de Advent

 

Preek voor de 3 e zondag van de advent

Gaudete zondag – zondag van de vreugde in onze verwachting – de boodschap van vreugde groeit.
Zondag van de vreugde

 Deze derde zondag van de advent wordt ook wel “zondag van vreugde” genoemd.

Deze vreugde zien we in onze verlichte straten. Misschien probeer je ook in je eigen huis wat meer licht en sfeer te brengen om in donkere tijden die hoop in je hart te laten vorm krijgen. Ook in onze straten en pleinen staan ​​grote bomen waar de bladeren door lichtjes worden vervangen. De sfeer van deze heel bijzondere kerst willen we toch nog een beetje meemaken. Het is allemaal prachtig maar soms ook wat gekunsteld, voelt het wat onecht…
Maar deze derde zondag nodigt ons uit om die stap verder te zetten, authentieker en echter, nog een stap in het geloof te zetten.
Het is aan ons om ons te verheugen in de Heer.
"Wees altijd blij, bid zonder uitstel, dank onder alle omstandigheden." Het is deze oproep tot vreugde die we deze zondag in elk van de lezingen vinden.
Kunnen wij als Christenen, kan ik vanuit mijn geloof een verschil maken in het aanreiken van vreugde en hoop?

In de eerste lezing verkondigt Jesaja ons precies de Heiland die vreugde brengt.
Het is gericht tot mensen die zich in een noodsituatie bevinden.
Deze mensen werden in ballingschap gedeporteerd.
Ze wonen in een vreemd land en ze zijn het slachtoffer van armoede, onderdrukking en onrecht. Jesaja vertelt hen dat de Heer de wonden en ellende van degenen van wie hij houdt niet langer kan verdragen.
Hij komt om ze te genezen en te bevrijden.
Hier is goed nieuws dat dringend verspreid moet worden:
"De Heer zal gerechtigheid doen uitspruiten voor alle natiën".
Bij hem kunnen de tegenslagen die onze wereld overweldigen niet het laatste woord hebben.
Er zal geen crisis meer zijn, geen geweld, geen oorlog meer. In God is het de liefde die zegeviert. 

Zelf in de tussenzang, het Magnificat van Maria klinkt vreugde in deze zondag, vreugde om de grote daden die God doet voor mensen.

 De tweede lezing is een boodschap van Paulus aan de christenen van Thessaloniki.
Hij wil hen geruststellen en aanmoedigen, omdat ze het erg moeilijk vinden om hun geloof na te leven. Hij begint met het geven van belangrijke instructies:

'Wees altijd blij, bid zonder te verslappen, dank onder alle omstandigheden ... blus de Geest niet'.
Hij vraagt ​​hen ook de profeten niet te verwerpen.
Door profeet moeten we degene begrijpen tot wie het Woord van God iets inspireert om te “bouwen, troosten, bemoedigen”.
Zijn wij profeten in onze tijd? Kunnen wij bouwen in Coronatijden? Kunnen wij troosten? Kunnen wij bemoedigen? Hoe gaan wij dat doen?
Maar het gaat niet om luisteren met open mond.
Het is belangrijk dat we ons gezond verstand gebruiken.
We moeten allemaal onze hoop “op de komst van onze Heer Jezus Christus” verduidelijken en versterken. 

Het evangelie van deze zondag laat ons nog een bron van vreugde zien.
Hij stelt ons Johannes de Doper voor als “getuige van het licht”.
Hij was niet het licht, maar hij liet het zien.
Hij wees iedereen die hij ontmoette op de Messias: "In uw midden staat Degene die u niet kent."
Dit goede nieuws dat Johannes de Doper tot de mensenmenigten van zijn tijd richtte,
geldt ook voor ons in deze tijd. Jezus staat centraal in ons leven.
Helaas zijn we vaak ergens anders.
En het is niet met onze eigen menselijke middelen dat we het zullen kunnen herkennen.
Om dit te bereiken hebben we de blik van het geloof nodig,
een blik die verlicht en gevoed wordt door het Woord van God en de sacramenten.

De Heer komt. Als gelovige mogen wij dat ervaren, beleven, telkens licht er iets van op.
Hij is op mysterieuze wijze onder ons aanwezig. Deze derde zondag van de advent nodigt ons uit om hem te herkennen. Dit is belangrijker dan alles. Onze wereld lijdt, er is onrecht dat nog niet overwonnen is, daar roept ook Welzijnszorg zeker op deze 3de zondag ook tot op tot solidariteit voor wat niet rechtvaardig is.
Het is nodig om op deze punten te blijven zoeken naar nieuwe wegen en verbonden wegen van vreugde. Maar zoals Paulus het ook aan de Christenen van Korinthe schrijft, geloof, hoop en liefde zijn nodig, maar liefde blijft, en daarin moeten wij groeien. 

Over een paar dagen vieren we kerst. Er zullen misschien geschenkjes zijn in gekleurd papier en mooi verpakt. Het zal voor ons een gelegenheid zijn om vreugde te schenken aan degenen van wie we houden. Maar als we daar stoppen, is het jammer.
Kerstmis vieren is ook een gelovig gebeuren.
Het is geloven in Jezus die komt en ons uitnodigd om naar zijn Woord te luisteren en hem te volgen. De mooiste geschenken ter wereld, de meest weelderige oudejaarsavond kunnen ons niet echt bevredigen. Alleen bij de Heer zullen we ware vreugde vinden. Er kan geen echt authentiek christelijk leven zijn zonder deze vreugde geboren uit de liefde van God.

Laten we deze uitnodiging tot vreugde verwelkomen als een oproep tot geloof, een stralend en communicatief geloof. Laten we, in navolging van Johannes de Doper, ook getuigen van het licht zijn.

Op deze zondag wenden we ons tot u, Heer: “Moge uw licht door ons schijnen en mensen naar u toe trekken. Moge uw liefde via ons, onze woorden en ons dagelijks leven op hen overgaan , zodat uw vreugde onze vreugde mag zijn”. Amen.

vrijdag 11 december 2020

Kerstviering vanuit Onze-Lieve-Vrouw in Kalmthout

Zalig Kerstfeest!In deze Kerstviering gaan voor:

Pastoor Abraham Rayappan

Pastoor Bernard De Preter

Pater Gabriël Piraba

Lector: Marleen Koolen

Cantor: Leo Orban

Orgelist: Jean De Clippeleir

Verlangen naar nieuw leven: Het Catechumenaat

Catechumenen zijn mensen die op latere leeftijd gedoopt en gevormd worden. 

Een promotiefilmpje van het bisdom vindt u hier:Op 28 januari 2021 om 20u houdt de werkgroep een digitale open avond. Zo kunnen mensen de werkgroep ontmoeten en meer informatie en achtergrond krijgen over het catechumenaat. Info en inschrijven via https://www.kerknet.be/ccv-antwerpen/evenement/digitale-open-avond-werkgroep-catechumenaat-2021

zondag 6 december 2020

Vierde Zondag van de Advent

 Homilie – Vierde zondag van de Advent Jaar B (19,20.12.2020) 

We zijn bijna aan het einde van de adventsperiode. Aan de ene kant dommelt de natuur in bij mist en winterdonkerte. Aan de andere kant hebben we een of andere manier niet vergeten om onszelf voor te bereiden en om Jezus in ons hart te ontvangen. Daarvoor hebben de drie kaarsen van de adventskrans ons geholpen. Dit jaar volgen we de liederen, de rozenkransen, de Bijbellezingen, de eucharistievieringen en catechese op tv, radio of online. 

Alles drukt een vreugdevolle verwachting uit, de aankondiging van een lente die tegelijkertijd het diepste verlangen van de mens en het grootste plan van God zal verwezenlijken: “Hij komt”, Hij die het leven en het licht van de wereld is. “Hij komt”, Jezus, het Woord dat vlees geworden is om op aarde de plek te worden waar wij de Vader kunnen ontmoeten. Ondanks alle moeilijkheden en hindernissen willen we bereid zijn om een plaats te bereiden voor Zijn komst in ons leven.

De lezingen van deze laatste zondag van de advent helpen ons daarbij en tonen ons twee belangrijke voorbeelden. Het zijn Koning David en Moeder Maria. Zij bereidden een plaats voor Zijn komst in hun leven. Zij voelden echt het grote geschenk van God in hun leven, zij koesterden het en deelden het met de anderen. 

Zij keken naar een betere toekomst bij de komst van de Heer. 

In de eerste lezing horen we over koning David. Hij is trots op zijn eigen prestatie tegen de vijanden en tegen de slechte situaties die hij moet meemaken. Hij zegt bij zichzelf: “Ik heb voor mezelf gezorgd: nu zal ik ook eens voor Jahweh zorgen”. David doet alsof hij het allemaal zelf in handen heeft en naar zijn hand kan zetten. Maar de profeet Natan zegt aan David dat het God is die al zijn vijanden vernietigd heeft en zijn naam groot gemaakt heeft. Zijn koningshuis en heerschappij heeft hij gekregen als een echt geschenk van God. En dan begint hij God te loven en een bijzondere plaats voor God in zijn leven te geven. De komst van de Heer wordt erg verwacht in zijn tijd. 

In het evangelie horen wij hoe Maria door God geroepen wordt. Ze wordt geroepen om moeder te worden van een kind. Ze komt naar voor als een eenvoudige vrouw die openstaat voor Gods aanwezigheid. Zij luistert naar God en spreekt haar ja –woord uit : “De Heer wil ik dienen; laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd”. Maria is bereid om zich in alles aan Gods wil toe  te vertrouwen. 

Maria’s geloof is eenvoudig, maar authentiek. De Kerk ziet Maria’s gelovige houding eigenlijk als een houding die gans het gelovige volk moet kenmerken. Wachten zonder te zien, dat is de rijkdom van Maria’s geloof. Maria is eigenlijk helemaal Advent, uitzien naar: wachten zonder iets te zien, maar zeker zijn dat het komt, want zij weet: het kind groeit in haar, zeker en onstuitbaar. Maria ervaart God in het alledaagse. Maria schenkt God aan de wereld in een menselijke gedaante, haar kind is de Redder die zij van God gekregen heeft.

Wat doen we met het geschenk van Maria? We proberen Jezus zoveel mogelijk aanwezig te brengen. In de kerk, thuis, op school en op de werkvloer stellen we de kerstboom en de kerststal op, we hangen overal lichtjes, enz. Normaal gezien oefenen de koren in de kerk hun kerstprogramma. Maar dit jaar gaat het niet door.  Kerstkaartjes worden gestuurd naar onze familieleden en vrienden. We schenken hen cadeaus en we krijgen ook cadeaus terug. We krijgen de zegen van onze ouders en grootouders. We zorgen thuis voor een sfeer waarin iedereen vrede, liefde, gezelligheid en warmte voelt. Deze genade brengt ons ertoe om onzelfzuchtig, vriendelijk en vrijgevig te zijn tegen iedereen die we ontmoeten. 

Broeders en zusters, binnen twee dagen is het reeds Kerstfeest. Zoals een moeder wacht op het bezoek van haar kinderen, zo wacht Moeder Maria ook op ons. Met Kerstmis wordt ons een goddelijk kind geschonken, Jezus. Met Zijn geboorte krijgen we een mooie gelegenheid om meer liefde te tonen tot God en de anderen, om de fouten van anderen te vergeven, om anderen nabij te zijn, om Gods plan in ons leven te verstaan, om  tegen Hem ja te zegen zoals Moeder Maria tegen God ja gezegd heeft. Laten we Jezus met open armen ontvangen in ons hart om Zijn boodschap te verkondigen.

Dat vertelt ook de vierde kaars van de advent. Vrede zij met u en vreugde zal overwinnen want God houdt van ons. Laten we dat goede nieuws tot in iedere uithoek van de wereld verspreiden. Iedereen krijgt dan echt een geschenk door de geboorte van Jezus Christus. Laten we aan deze wereld tonen dat we Jezus’ echte kinderen zijn door ons mooi leven samen met Hem. Amen. 
Tweede zondag van de Advent

 Tweede zondag van de Advent B-Cyclus 

Dagelijks horen we veel berichten over ongelukken, aanslagen, rellen op straat, moorden, vechtscheidingen, enz. En nog slecht nieuws over het bestaan van het coronavirus en de schade die het toebrengt aan de samenleving. Kortom, er is al genoeg miserie in de wereld. En hoe meer de techniek vooruit gaat, hoe groter ook de angst wordt onder de mensen: Angst voor een kernoorlog, angst voor milieuvervuiling, angst voor werkloosheid en angst voor eenzaamheid en gebrek aan verbondenheid en geborgenheid. Hoe kunnen wij dat alles in de goede richting ombuigen?

Vorige week hebben we nagedacht over het thema “Wees waakzaam”. Dit weekend nodigen de lezingen van de liturgie ons uit om Gods hoopvolle, blijde boodschap te beluisteren, te overwegen én gestalte te geven in ons leven. Die blijde boodschap is als een tegengif voor angst en wanhoop. Die blijde boodschap is een oproep om onze wegen klaar te maken, de wegen waarop Jezus aan onze zijde zal wandelen, de wegen waarop we samen met Hem de mooiste reis van ons leven zullen maken. Gods weg bereiden betekent voor ons dan: tot inkeer komen en ons innerlijk naar God toe keren, trouw zijn aan God en Hem over onze rechte wegen laten waken.

De evangelist Marcus brengt Jezus’ troostende boodschap met zacht, aangehouden tromgeroffel. Het gaat om blij nieuws. Het is evident dat het hier niet op de eerste plaats te maken heeft met de regels maar wel met de essentie. Marcus beschouwt de komst van Christus als een ommekeer in heel de geschiedenis. 

Dat zien we ook in het leven van Johannes de Doper die de grote leermeester van de advent is. Vandaag is hij onze gids in het verlangend uitzien naar de Heer die komt. Johannes roept ons vandaag op. “Ik ben de stem die roept in de woestijn, Bereid de weg van de Heer, maak Zijn paden recht”. Deze oproep kan voor ons een geschikte gelegenheid zijn om even na te gaan hoe onze eigen wegen lopen. 

Johannes de Doper nodigt ons uit om naar Kerstmis uit te zien en ernaar toe te groeien. We kunnen daarvoor ook concrete stappen zetten. Die zijn o.a.: waakzaam zijn, tijd maken voor de nood van de anderen bijzonder voor de mensen die nu erg moeilijk hebben in hun dagelijks leven omwille van corona, ons bewust worden van onze fouten en ons tekortschieten, iedereen aanvaarden in onze maatschappij, recht op ons doel afgaan, enz. Zo maken we stap voor stap onze wegen vruchtbaar, zo brengen we in de woestijn van ons bestaan terug leven dankzij onze ommekeer en heroriëntatie op God.

Ook de profeet Jesaja roept zijn volk daartoe op: “Baan de Heer een weg in de steppe, effen voor onze God een heerbaan in de woestijn; elk dal moet gevuld worden, elke berg en heuvel moet geslecht worden”.

In dit weekend steken we de tweede kaars van de advent. De tweede kaars, de tweede stap, mag ons doen denken aan Jezus Christus. Jezus wijst ons de weg door de duisternis van het leven. Wie Hem volgt, zal niet dwalen in de duisternis.

Beste mensen, laten we de bochten in onze kronkelwegen rechttrekken, laten we onze doodlopende steegjes opentrekken door naar mensen durven toe te gaan. Laat ouders en kinderen weer hun wegen rechttrekken die soms in een bocht om elkaar heenlopen. Laat gehuwden hun wegen weer rechttrekken die soms jarenlang uit elkaar gegroeid zijn door bergen van misverstand en dalen van wantrouwen. Laat ieder van ons verantwoordelijkheid nemen in onze samenleving, met wijsheid en moed, om beslissingen te bevorderen die het welzijn van alle mensen beogen. Laten we ons hart openen dat bereid is zich te bekeren en dat mee de weg van de Heer wil bereiden.  


zaterdag 14 november 2020

Kerkbezoek tijdens lockdown

Open Kerken


De kerkgebouwen blijven zo veel mogelijk open voor persoonlijk gebed, met inachtneming van het behoud van voldoende fysieke afstand.

Kalmthout


Kalmthout-centrum

De bidkapel in de kerk van O. L. Vrouw Kalmthout-centrum is elke dag geopend tussen 9.00 uur en 17.00 uur.

Achterbroek

De vroegere weekkapel aan de kerk van Achterbroek opent de deur voor eenieder op zoek naar een moment van bezinning.  Mensen zijn welkom van 9 uur tot 16u30, 7 dagen op 7.
Er mogen maximaal 4 personen tegelijkertijd binnen.  Rechterdeur binnengaan. 

Heide

De kerk in Heide wordt opengesteld op zondagen van 10.30 tot 12 uur. Er worden maximaal 4 personen tegelijkertijd toegelaten gedurende 10 minuten.

Nieuwmoer

De kerk van Nieuwmoer is niet open. Er geen mogelijkheid om de kerk te openen

Heuvel

De kerk van Heuvel wordt opengesteld op woensdagen van 10 tot 12 uur (tijdens de permanentie) en op zaterdagen van 13 tot 17 uur. 

Essen


Essen-centrum

De bidkapel is elke dag open van 9u tot 17u.

Horendonk

Op Horendonk is de kerk elke dag open van 8.15 uur tot ongeveer 17 uur.

Hoek

De kerk is zondags open van 10.00 tot 12.00 voor stil gebed en een kaarsje. Als de lockdown langer duurt bekijken we of er dagen kunnen bij komen.

Wildert

In Wildert is de weekkapel dagelijks toegankelijk voor persoonlijk gebed of voor het branden van een kaarsje.

Statie

De kerk is niet open.

zondag 8 november 2020

Kerkbezoek tijdens de lock-down

In deze donkere dagen hebben mensen nood aan steun en houvast. 

Om als Kerk een teken van hoop te geven, vragen wij om de kerkgebouwen overdag open te stellen, zodat mensen binnen kunnen lopen voor een persoonlijk gebed, voor het branden van een kaarsje. Waar dit om structurele redenen niet dagelijks mogelijk is , valt misschien te overwegen dit wel te doen gedurende enkele uurtjes op zondag.  

Zoals hebt er nu naar uitziet, zal ook de Advent beginnen in volle lock-down. Een adventskrans in de week-of bidkapel kan dan ook getuigen van nabijheid en hoopvol uitzien. 


 team pastorale eenheid Onze-Lieve-Vrouw

zaterdag 31 oktober 2020

Extra vieringen met Allerheiligen

Extra vieringen: Vanwege de beperking tot 40 mensen in de kerk voorzien we voor 1 november een extra viering in elke zondagskerk: 

Kalmthout-centrum misviering om 9u30 en 11u 

Essen-centrum misviering om 9u30 en 11u 

De zondagsplicht kan ook vervuld worden tijdens de weekvieringen

zaterdag 24 oktober 2020

Beperking tot 40 mensen gaat niet door

Meer dan 40 in de kerk blijft toegelaten

Op  dinsdag 20 oktober ontvingen we van het bisdom bericht dat we ons moesten voorbereiden op verdere beperkingen omwille van nieuwe maatregelen om het corona virus te bedwingen.

De meest in het oog springende verstrenging was een beperking van het aantal mensen in de kerk tot 40 personen.

Dit heeft ons doen voorbereiden op die situatie. Sinds vrijdag 23 oktober weten we nu dat deze verdere beperking NIET DOORGAAT. Althans voorlopig toch niet. Dit zou tot gevolg hebben gehad dat we mensen moesten terug naar huis sturen die naar de mis komen.  

De aangekondigde extra missen komen er dus NIET. Alles blijft voorlopig in het oude schema dat men kan men terugvinden op onze site: https://www.olv-essen-kalmthout.be/p/vieringen.html

Dit is natuurlijk geen garantie voor de toekomst. De maatregelen die nog steeds van toepassing zijn kan men hier terugvinden: Maatregelen erediensten 

Pastorale Eenheid
Onze-Lieve-Vrouw

donderdag 22 oktober 2020

Maximaal 40 mensen in de kerk


Hoe kunnen we omgaan met de  regel dat slechts 40 mensen een liturgische dienst mogen bijwonen? Het team van de pastorale eenheid doet volgende suggesties: 

Communicatie

Best wordt deze regel zo spoedig mogelijk gecommuniceerd via affiches op duidelijk zichtbare plaatsen. Mensen zijn dan verwittigd van het feit dat ze misschien niet binnen zullen kunnen in hun vertrouwde kerk.

De mededeling staat ook op de website en facebook. Redactie van K&L is ook verwittigd. Moedig de kerkgangers aan om achteraan in de kerk hun mailadres achter te laten zodat we mensen in de toekomst persoonlijk kunnen verwittigen. 


Extra vieringen

We voorzien voor 25 oktober een extra viering in elke zondagskerk:

Kalmthout-centrum is er een misviering om 9u30 en om 11u

Essen-centrum is er een misviering om 9u30 en om 11u

Nadien zal worden gevalueerd welke extra vieringen nodig en mogelijk zijn voor Allerheiligen

Men kan ook de zondagsplicht vervullen tijdens een weekviering.


Toezicht

We vragen ook nu of er enkele mensen verantwoordelijk kunnen gesteld worden voor het tellen van de mensen bij het binnenkomen.Ze hebben de spijtige maar noodgedwongen taak bij overtal mensen terug te sturen of te verwijzen naar een viering elders.


Het team van de pastorale eenheid Onze-Lieve-Vrouw


woensdag 21 oktober 2020

Mededeling voor het vieren van alle publieke eredienst vanaf zaterdag 24 oktober

 Conform het ministerieel besluit van 18 oktober mogen er nog maar maximum 40 mensen aanwezig zijn bij een publieke eredienst. Dit geldt zowel voor de dagelijkse als zondagse eucharistievieringen, doopsel, vormsel, huwelijk als uitvaart. Dit wil voor veel pastorale eenheden zeggen dat ze de toegang tot hun vieringen zullen moeten beperken. Reserveren of op voorhand inschrijven, zoals dit al georganiseerd werd in juni, kunnen hier terug een alternatief vormen.

 

We begrijpen ook dat, gezien deze regeling onmiddellijk ingaat, er geen mogelijkheid is geweest om het bredere publiek in te lichten. We vragen dan ook aan de verschillende pastorale eenheden om dit op hun website te plaatsen of via sociale media zo veel als mogelijk te verspreiden.

 

Uiteraard betreuren wij deze beperking. Zeker met het feest van Allerheiligen voor de deur. Een feest wat toch voor ons allemaal wat troost zou moeten brengen. Troost die we vinden in elkaars aanwezigheid. Troost voor een jaar waar veel is gebeurd, veel afscheid onaf is gebleven en onzekerheid nog steeds regeert.

 

Bekijk de videoboodschap van onze bisschop:    >> KLIK HIER <<

 

Meer informatie en eventuele antwoorden op veel gestelde vragen kan u binnenkort terugvinden op onze  “Ad Valvas en F.A.Q-pagina”   

 

 

Met vriendelijke groeten

Logo Kerk Ondertsroom

Communicatiedienst
Bisdom Antwerpen
Schoenmarkt 2, 2000 Antwerpen, België
+32 3 202 84 30
secretariaat@bisdomantwerpen.be
www.bisdomantwerpen.be

zondag 18 oktober 2020

Bijbelavond Essen-centrum op 20 oktober

Beste allemaal,

We willen jullie uitnodigen om de Bijbelstudie bij te wonen waarbij we iedere maand onze gedachten kunnen uitwisselen over het evangelie van de vierde zondag van de maand.
We gaan ook alle maatregelen volgen zowel van de overheid als van ons bisdom.
Het is op dinsdag 20 oktober 2020 om 20 uur in de pastorie van Essen centrum.

Met vriendelijke groeten
Abraham

woensdag 9 september 2020

Bijbelavond Essen-centrum op 22 september

Beste allemaal, Het zijn moeilijke tijden voor de wereld en voor de Kerk.
De wereld kreunt onder een virus dat onuitroeibaar lijkt, de Kerk onder ongeloof, vervolging en nog zoveel andere dingen.

Maar wij christenen willen altijd graag in het voetspoor van Jezus lopen.
We doen ons best om met alles mee te beleven en om ons geloof uit te spreken met onze krachtige woorden en liefdevolle daden.
We nemen tegenwoordig deel aan de vieringen, aan de vergaderingen en ook aan de catechesemomenten, enz.

We willen jullie ook uitnodigen om de Bijbelstudie bij te wonen waarbij we iedere maand onze gedachten kunnen uitwisselen over het evangelie van de vierde zondag van de maand.
We gaan ook alle maatregelen volgen zowel van de overheid als van ons bisdom.
Het zal op dinsdag 22 september 2020 om 20 uur in de pastorie van Essen centrum zijn.

We hebben het nodig om nog meer bezig te zijn met onze relatie met God en met de anderen.
Allemaal zeer hartelijk welkom op de Bijbelstudie.

Alvast bedankt.

Met vriendelijke groeten
Abraham

zondag 12 juli 2020

Vieringen in Corona-tijd - update 11 juli 2020

Mondmaskers voortaan ook in gebedshuizen verplicht 

Na de beslissing van het Overlegcomité om het mondmasker voortaan ook te verplichten in de gebedshuizen is het draaiboek voor de vieringen aangepast. Lees meer

zaterdag 30 mei 2020

Heropstart van de vieringen in onze kerken

We weten bij het schrijven van dit artikel  nog niet wanneer de kerken terug worden opengesteld voor de publieke  eredienst. Maar we  kunnen ons al wel voorbereiden op een mogelijke heropstart.  Hieronder volgen de belangrijkste richtlijnen waar U dient rekening mee te houden als de kerken terug opengaan voor de vieringen.

Het team van de pastorale eenheid zal tijdig aan de parochies en plaatselijke kerngroepen kenbaar maken wanneer de kerken terug zullen opengaan.

In elke kerk zal er maar plaats zijn voor een beperkt  aantal mensen.  Wie tot een risicogroep behoort stelt zijn kerkbezoek best nog wat uit.

Wie door overtal niet kan deelnemen aan de zondagsviering, kan zijn zondagsplicht eventueel vervullen op een weekdag.

Bij het binnenkomen en voor het ter communie gaan zal men de handen moeten ontsmetten. Er dient steeds een circulatieplan gevolgd te worden.

In elke kerk zullen mensen aangeduid zijn om dit  alles in goede banen te leiden. Ze zullen u tonen hoe te gaan, waar de handen te ontsmetten , op welke stoel u kan plaats nemen, hoe ter communie te gaan.
Niemand zal op zijn ‘vertrouwde plek’ kunnen zitten.

Ook in de kerk gelden de afstandsregels van 1.5 m.

Fysiek contact met elkaar is niet mogelijk. Ook worden er geen zangboeken, of andere blaadjes en boekjes uitgedeeld.

Mondmaskers zijn niet verplicht.

Ook het buitengaan verloopt druppelsgewijs. Er kan niet worden nagepraat buiten aan de kerk.

Wij hopen dat we op deze manier binnenkort weer samen kunnen vieren. Het zal anders zijn dan normaal; verder van elkaar maar toch verbonden in het gebed.

woensdag 29 april 2020

Paastijd 2020 - leven zonder palmtakjeDe Lockdown blijft maar duren, we zitten in “ons kot”.
“Ons Kot”, of het nu een echt kot is als studentenkamer of een plek die we toch eens echt moeten opruimen, van het kleine werkmanshuisje waar we al altijd wonen of onze startwoning is. Het huis waar we al zolang van droomden, of waar onze thuis ook is, het heeft iets heel bijzonders en toch is er iets dat in “ons kot” dat we dit jaar missen.

We missen dat groene takje. Dat takje van palmzondag, dat er elk jaar sinds mensenheugenis, ook al is mensenheugenis niet langer dan ons eigen leven, elk jaar weer.
Een takje gezegend in de viering van Palmzondag. Een viering met een aparte liturgie, vaak druk bijgewoond, en we kregen iets om mee naar huis te nemen en dat het ganse jaar door bij ons bleef.
Een takje voor “ons kot”, voor het Kot achter in de tuin, de werkplek van vader, de stal, de akker, de moestuin, de auto, … . Elk kruisbeeld waar ook in huis, villa of paleis werd versierd met dat groene takje.

In 2020 is het niet gebeurd, het is nu al geschiedenis, het is nu al zo ongewoon.

Palmzondag een zondag die de goede week inluidt en die in onze traditie verbonden is met groene buxustakjes die doorheen het jaar in onze huizen opgehangen worden aan kruisbeelden of Christusbeelden, aan huisspreuken of op een heel eigen plekje om het huis te zegenen.
Dat groene takje dat verwijst naar de groene palmtakken waarmee Jezus werd ingehaald in Jeruzalem.
Het volk van Jezus dat leefde in hoop en vertrouwen. Een volk dat door de tekenen en de boodschap van een man eindelijk hun hoop in vervulling zien gaan.
God is zijn volk nabij door deze man.

Dit jaar beleefden we een bijzondere goede week, in mensenheugenis niet gekend, ook al hebben we in onze geschiedenis perioden gekend dat door ziekte of andere gebeurtenissen het niet zo makkelijk was om deel te nemen aan kerkdiensten of je geloof vrij te beleven.
 We missen dat groene takje. We missen die zegen voor ons huis, onze auto, onze tuin of onze akkers. We missen het ritueel waar we zo aan gehecht zijn en zo vertrouwd mee zijn.

Dat takje dat verwijst naar de kracht van de mens die doorheen de duisternis van de winter uitziet naar de hoop die het groene takje geeft. De hoop van de boodschap die Jezus brengt en de kracht die deze boodschap aan mensen geeft.

Dit jaar leven we zonder palmtakje, is onze hoop, met groene twijgen, uit de schepping ons niet gegeven.
Toch blijven wij dat volk van God, die mensen die doorheen het verhaal van lijden van de Heer, ook onze eigen weg willen overdenken en overwegen.

Leven van vertrouwen dat de boodschap sterker is dan dat takje, dat ons geloof , sterker is , en rotsvast zal blijven.
Een crisis, een virus, de gezondheid van onze naaste en onze dierbaren, doen ons op een nieuwe manier kijken naar de dingen die we zo gewoon waren.
Mogen ons kruisbeeld dit jaar naakt blijven, zonder het groene takje van hoop, maar met het vertrouwen en de herinnering aan deze bijzondere tijd.
Dat de Heer zijn intrede doet in onze stad, in “ons Kot”, in ons zijn.
Goede moed in uw kot.
We blijven met ieder van u verbonden doorheen alles wat de kerk ons in deze tijd aanbiedt van digitale of audio-visuele middelen, en natuurlijk uw favoriete weekblad, om met elkaar in gebed en gedachte verbonden te blijven.
Want eens komt de dag van bevrijding.
Sterkte voor ieder van u.

Bernard De Preter, priester-equipe pastorale eenheid Onze-Lieve-Vrouw Essen Kalmthout. 


Gesprek met Pater Gabriël Piraba

Als pater Abraham, voor het begin van de veertigdagentijd, korte tijd in zijn thuisland is om zijn ouders en familie te bezoeken, verkeert hij bij terugkeer in gezelschap pater Gabriël Piraba. Hij woont nu op de pastorij van de O.L.Vrouwparochie Essen-centrum.
Hier het verslag van een gesprek bedoeld als kennismaking met de gemeenschap van de Pastorale Eenheid Essen-Kalmthout.
Pater Gabriël is afkomstig uit dezelfde regio als pater Abraham, de Zuid-Indiase staat Tamil-Nadu, buurland van Sri-Lanka. Met zo’n 76 miljoen zijn deze twee staten verbonden door taal en cultuur. De meeste Tamils zijn Hindoe, met een groeiende minderheid van christenen. Katholieke Tamils in ons land vormen een van de jongste buitenlandse katholieke gemeenschappen.
Pater Gabriël is geboren op 16 september 1980; wordt over een half jaar dus 40. Hij is reeds 13 jaar priester. Zijn ouders hebben vorig jaar hun gouden huwelijksfeest gevierd. In het landbouwersgezin zijn vier kinderen: een oudere zus, een oudere broer, hijzelf en een jongere broer.
Hij gaat naar de lagere school in zijn geboortedorp en middelbaar in de christelijke school in een naburig groter dorp. Daarna gaat Gabriël studeren voor een opleiding tot leraar in het technisch onderwijs. Reeds tijdens zijn middelbare studies ontstaat stilaan het verlangen om priester te worden. Misdienaar, lid van een zangkoor, hulp bij de parochiepriester, hulp in een klooster van een zusterorganisatie, zijn allemaal elementen die dat verlangen vastere vorm aan doen nemen.
Tot de leeftijd van vier, vijf jaar heeft Gabriël problemen om normaal te gaan: beenklachten. Zijn godvruchtige moeder heeft dagelijks om genezing gebeden en regelmatig de O.L.Vrouwbasiliek (Velankanni) 25 km. verderop bezocht om een kaars te branden. Later heeft moeder hem gevraagd en aangeraden priester te worden, als dank voor dit ‘wonderlijk’ herstel.
In 1998 valt die beslissing en gaat Gabriël studeren aan het seminarie van de congregatie ‘Heralds of Good News’, een orde van vijfhonderd priesters met als motto ‘Het goede nieuws verkondigen’, die opleidt tot reguliere priesters. Van begin af aan is duidelijk dat het de bedoeling is om ergens te gaan werken waar er nood aan priesters is. Het traject op het seminarie verloopt als volgt: 2 jaar noviciaat, 3 jaar filosofie en tegelijk diploma Engelse taal, 1 jaar pastoraal werk-catechese op scholen, Engelse les geven aan kinderen, hulp in parochies – kortom ontwikkelen van capaciteiten, dan 4 jaar theologie. Studeren wordt binnen de congregatie enorm gestimuleerd.
In juni 2007 is er de diakenwijding en in september van hetzelfde jaar volgt de priesterwijding, samen met 36 collega’s, door bisschop Anrny Devota. Het gebed dat de bisschop uitspreekt tijdens de priesterwijding en zending met de handoplegging, wil pater Gabriël te volle waarmaken.
‘O barmhartige God en Vader, in uw goedheid hebt gij uw dienaar pater Gabriël in ons midden gesteld, als getuige van uw liefde en trouw. Hij zal ons voorgaan op wegen die leiden naar U en naar elkaar’.
De jonge priester gaat nu aan het werk. Dadelijk wordt hem een plaats toegewezen als pastor en leerkracht in deelstaat Assam, een grote provincie in het Noorden van India. Een vierdaagse treinreis voert hem van het zuiden naar het uiterste noorden, aan de grens met Nepal, bij de uitlopers van het Hymalayagebergte. Een totaal andere streek, compleet andere cultuur, andere ontwikkelingen, wat een grote aanpassing vereist.
Een jaar later al wordt hij naar Tanzania in Midden-Afrika gestuurd. Daar zal hij zes jaar werken en verblijven. Als hij zijn plan kan trekken met de taal wordt hem een klein dorpje aangewezen met de bedoeling om daar een parochie van de grond te krijgen. Hij staat alleen voor die taak. Die eenzaamheid grenst soms aan een beproeving. Het is een regio waar geen katholieken wonen.
Dagelijks worden mensen bezocht, kennis gemaakt en uitgenodigd om samen kerk te vieren. Met een tiental collega’s die ook in die ‘buurt’ werken bestaat enig contact. Gelukkig.
Toch houdt de uitdaging hem recht om met de mensen samen te werken, hun prille geloof te versterken en de blijde boodschap, het goede nieuws, te verkondigen.
Teruggekomen in India wordt pater Gabriël gedurende twee jaren parochievicaris in twee kleine stadjes. Daarna weer weg van huis.
Nu wacht hem een verblijf van drie jaren, samen met twee medepastores, in Ierland: eerste aan jaar in parochies, dan in bejaardenhuizen.
In februari van dit jaar begint een nieuwe taak in onze streek, waar hij nu parochievicaris is van de intussen ontstane Pastorale Eénheid Essen-Kalmthout. Hij is nu volop de taal aan het leren en begint stilaan assistentie te verlenen in kerkelijke diensten. Vertrouwd raken met weer een andere cultuur, de omgeving verkennen, kennis maken en vertrouwen opbouwen in de gemeenschappen,
Eigenlijk heel veel wat weer anders en nieuw is. Eén constante in al deze projecten blijft hetzelfde: de kerkdiensten en sacramenten, het omgaan met mensen, die liefde van God naar de mensen tonen en een echte dienaar van Gods boodschap zijn.
Pater Gabriël is bereid uitdagingen aan te gaan en hij wil vertellen wat hem inspireert en op deze wijze ook God laten ontdekken in hun eigen leven.
Wij wensen pater Gabriël een goede, een vruchtbare en werkzame tijd toe in de Noorderkempen.

Dank je voor dit fijne gesprek.

Piet Nuijten.

zondag 8 maart 2020

Bijbelgroep op 19 maart 2020

Samenkomst bijbelgroep


De bijbelgroep van onze pastorale eenheid komt deze maand samen op donderdag 19 maart 2020 in de pastorie van HORENDONK, Dreveneind 1, 2910 Essen.

Op deze maandelijkse bijeenkomst lezen we het evangelie van de volgende zondag en wisselen we hierover van gedachten. Woorden en passages kunnen ons bijzonder raken. We proberen ook het evangelie breder te kaderen met de andere lezingen van de zondag. Wat is de betekenis ervan in onze huidige tijd? Ervaringen van anderen kunnen vaak inspirerend werken.

Pater Abraham en priester Bernard de Preter zullen u begeleiden tijdens deze bijbelgesprekken.
Van harte welkom!

zaterdag 8 februari 2020

Bijbelgroep op 20 februari 2020

Samenkomst bijbelgroep


De bijbelgroep van onze pastorale eenheid komt deze maand samen op donderdag 20 februari 2020 in Kalmthout-Centrum: Driehoekstraat 25, 2920 Kalmthout.

Op deze maandelijkse bijeenkomst lezen we het evangelie van de volgende zondag en wisselen we hierover van gedachten. Woorden en passages kunnen ons bijzonder raken. We proberen ook het evangelie breder te kaderen met de andere lezingen van de zondag. Wat is de betekenis ervan in onze huidige tijd? Ervaringen van anderen kunnen vaak inspirerend werken.

Pater Abraham en priester Bernard de Preter zullen u begeleiden tijdens deze bijbelgesprekken.
Van harte welkom!

zaterdag 4 januari 2020

Bijbelgroep 21 januari 2020

Thema: Ik zal u vissers van mensen maken


De bijbelgroep van onze pastorale eenheid komt deze maand samen op 21 januari 2020 om 20 uur in de pastorij van Essen-Centrum, Nieuwstraat 50, 2910 Essen.

Op deze maandelijkse bijeenkomst lezen we het evangelie van de volgende zondag en wisselen we hierover van gedachten. Woorden en passages kunnen ons bijzonder raken. We proberen ook het evangelie breder te kaderen met de andere lezingen van de zondag. Wat is de betekenis ervan in onze huidige tijd? Ervaringen van anderen kunnen vaak inspirerend werken.

Pater Abraham en priester Bernard De Preter zullen u begeleiden tijdens deze bijbelgesprekken.

God is met ons! In Jezus komt God de mensen heel nabij.

Van harte welkom!