donderdag 22 oktober 2020

Maximaal 40 mensen in de kerk


Hoe kunnen we omgaan met de  regel dat slechts 40 mensen een liturgische dienst mogen bijwonen? Het team van de pastorale eenheid doet volgende suggesties: 

Communicatie

Best wordt deze regel zo spoedig mogelijk gecommuniceerd via affiches op duidelijk zichtbare plaatsen. Mensen zijn dan verwittigd van het feit dat ze misschien niet binnen zullen kunnen in hun vertrouwde kerk.

De mededeling staat ook op de website en facebook. Redactie van K&L is ook verwittigd. Moedig de kerkgangers aan om achteraan in de kerk hun mailadres achter te laten zodat we mensen in de toekomst persoonlijk kunnen verwittigen. 


Extra vieringen

We voorzien voor 25 oktober een extra viering in elke zondagskerk:

Kalmthout-centrum is er een misviering om 9u30 en om 11u

Essen-centrum is er een misviering om 9u30 en om 11u

Nadien zal worden gevalueerd welke extra vieringen nodig en mogelijk zijn voor Allerheiligen

Men kan ook de zondagsplicht vervullen tijdens een weekviering.


Toezicht

We vragen ook nu of er enkele mensen verantwoordelijk kunnen gesteld worden voor het tellen van de mensen bij het binnenkomen.Ze hebben de spijtige maar noodgedwongen taak bij overtal mensen terug te sturen of te verwijzen naar een viering elders.


Het team van de pastorale eenheid Onze-Lieve-Vrouw