donderdag 31 augustus 2017

Verslag teamvergadering

Op 31 augustus 2017 is het team van de pastorale eenheid voor het eerst samen geweest in het nieuwe werkjaar. We starten de vergadering steeds met een bezinningsmoment. Deze keer een psalm.

De opdracht van Lisbet Lenaerts die onze pastorale eenheid heeft begeleid in haar oprichting en eerste levensjaar neemt een einde. Dit komt omdat het bisdom een aantal hervormingen doorvoert. We zijn Lisbet erg dankbaar voor wat ze voor ons betekent heeft en hopen ze nog terug te zien.  Het bisdom verandert dus het systeem van de begeleiding van de pastorale eenheden en in de toekomst zal de dekenasssitent deze rol op zich nemen. Voor Onze-Lieve-Vrouw is dat Ton Jansens. We gaan ervan uit dat het voor Ton wellicht te veel zal zijn om alle vergaderingen bij te wonen, maar hopen dat hij dit sporadisch zal doen.

Van de vergaderingen van het team zullen we telkens een artikel schrijven voor publicatie in Kerk en Leven en op de website van de pastorale eenheid (www.olv-essen-kalmthout.tk)

De werkgroep Gemeenschapsopbouw heeft onder meer als taak de parochiebladen van Essen en Kalmthout op te volgen. Vorig werkjaar werden al enkele stappen ondernomen zoals het standardiseren van de colofon met adres en contactgegevens en de publicatie van de uren van de vieringen tijdens de Goede Week.

De werkgroep Gebed en Liturgie werkt op dit ogenblik aan een viering voor de eerste verjaardag van Onze-Lieve-Vrouw. In deze viering zullen de verschillende geloofsgemeenchappen (parochies) van Essen en Kalmthout betrokken worden. De viering moet nog uitgewerkt worden, maar zal normaal gesproken doorgaan in de kerk van Essen-Centrum op de eerste zondag van de advent om 11u.

De werkgroep Verkondiging en Catechese heeft vorig jaar onder andere gewerkt rond de verschuiving van de leeftijd van de eerste communie van het 1ste leerjaar naar het 2de leerjaar. Deze opdracht zal eerstdaags worden overgedragen aan de parochies. Overigens is deze werkgroep vooral vruchtbare grond voor het uitwisselen van gedachten over de aanpak van catechese.

Op 26 september is er de samenkomst met de plaatselijke contactpersonen van de geloofskernen. De avond is in de eerste plaats bedoeld als een ontmoetings¬moment voor de geloofskernen. Bovendien zal elke werkgroep eigen werkzaamheden toelichten.

maandag 14 augustus 2017

Leven in harmonie: Een Audio-retraite

Leven in harmonie: audio-retraite over ecologische crisis

Bijna dagelijks worden we via verontrustende nieuwsberichten met onze neus op de feiten gedrukt omtrent de ecologische crisis. Het is duidelijk dat de toestand van ons leefmilieu zorgelijk is. Op 1 september 2017, de Wereldgebedsdag voor de zorg voor de schepping, lanceert Bidden Onderweg de digitale retraite 'Leven in harmonie’ voor het behoud van de schepping. Hoe kan ík mijn aandeel leveren in het leefbaar houden van de schepping?

In deze retraite, geschreven door Ward Biemans sj, kan je middels zeven podcasts mediteren met een zevental bijbelteksten uit zowel het Oude als het Nieuwe Testament. Centraal staat onze verhouding tot Gods schepping.

De retraite is geïnspireerd door de encycliek van paus Franciscus Laudato Si -wat betekent Geprezen zijt Gij, een vers afkomstig uit het zonnelied van de 13e eeuwse heilige Franciscus van Assisi. Paus Franciscus richt zich in deze brief niet alleen tot katholieken, maar tot alle mensen. Hij gaat er in op de dringende uitdaging om de aarde, ons gemeenschappelijk huis, te beschermen en om samen te zoeken naar een duurzame en integrale ontwikkeling.

De audio-retraite Leven in harmonie is vrij te beluisteren en te downloaden via www.biddenonderweg.org/ecologie of via de Bidden Onderweg app, beschikbaar voor iOs en Android.

Een initiatief van het Platform voor ignatiaanse spiritualiteit van de jezuïeten