woensdag 25 december 2019

De boeiende avonturen van de eerste christenen

Kom en lees mee uit de Handelingen van de apostelen


Op dinsdag 14 januari 2020 gaan de deuren van de pastorie in Wildert open om 19u30 zodat we stipt om 20 uur kunnen beginnen.

In heel ons bisdom wordt dit jaar in kleine groepjes dit bijbelboek gelezen. De bedoeling is te luisteren naar de tekst en met elkaar in gesprek te gaan over wat ons raakt in het verhaal.

Iedereen is van harte welkom. Even stilstaan op een gewone weekdag bij inspirerende woorden kan echt verfrissend zijn. We lezen heel het boek Handelingen uit in acht bijeenkomsten.Start: 14 januari 19u30 in de  Pastorij, Sint-Jansstraat 85, Essen-Wildert  (latere data in overleg met de deelnemers).   Graag even melden als je denkt te komen via e-mail: tomhufkens@hotmail.com of met een berichtje op gsm-nummer 0472 67 28 34

Aanbevolen door onze bisschop.

dinsdag 10 december 2019

bijbelgroep 17 december

Opgelet nieuwe datum

Samenkomst bijbelgroep

De bijbelgroep van onze pastorale eenheid komt deze maand samen op 17 december 2019 in de pastorie van Essen Hoek, Moerkantsebaan 311, 2910 Essen.

Op deze maandelijkse bijeenkomst lezen we het evangelie van de volgende zondag en wisselen we hierover van gedachten. Woorden en passages kunnen ons bijzonder raken. We proberen ook het evangelie breder te kaderen met de andere lezingen van de zondag. Wat is de betekenis ervan in onze huidige tijd? Ervaringen van anderen kunnen vaak inspirerend werken.

Pater Abraham en priester Bernard De Preter zullen u begeleiden tijdens deze bijbelgesprekken.

God is met ons! In Jezus komt God de mensen heel nabij.

Van harte welkom!

zondag 1 december 2019

Neem en lees

Eutychus 


Eutychus is een geluksvogel. In het 20ste hoofdstuk van het boek Handelingen van de Apostelen gaat het over deze jongeman.

Volg de link en lees het fragment

De eerste dag van de week is niet de Sabbat, maar de dag van Jezus’ opstanding. De dag waarop ze samen komen rond het Woord en om het Brood te breken. Naar Joods besef begint de dag de avond ervoor, dus op zaterdagavond.

De bovenzaal legt een verband met het Paasverhaal en het Pinksterverhaal.

Eutychus valt in slaap. Hij is geestelijk en lichamelijk uitgeput: de toespraken van Paulus duren lang en men heeft nog niet gegeten.

  • Hij valt in slaap hoewel de zaal baadt in het licht.
  • Hij valt in slaap hoewel al wat Paulus te vertellen heeft zeer boeiend is.
  • Hij valt in slaap hoewel hij in een raam zit met een open zicht er is toekomstperspectief.

Inslapen betekent in de diepte vallen en sterven. Maar Paulus werpt zich op als redder. Het leven wint het altijd van de dood. Het geloof is levenwekkend! Dit bemoedigt de toehoorders.

Eutychus staat symbool voor het volk van Israël dat niet wakker kan blijven, ondanks het Licht, het Woord, het Toekomstperspectief.  En bij uitbreiding symbool voor de Kerk, het godsvolk  van vandaag, geestelijk en lichamelijk vermoeid. Ingeslapen ondanks het Licht, het Woord, de Toekomst die al begonnen is.

Zijn er Paulussen om het te redden?

Het begin van de Advent is het uitgesproken moment om waakzaamheid te verkondigen. Zijn wij een ingeslapen godsvolk? In welke wereld willen wij wakker geschud worden. Wat is er nu al zichtbaar van het Rijk Gods?

Kerstvieringen 2019

Vieringen Kerstdagen 2019

Pastorale Eenheid Onze-Lieve-Vrouw Essen-Kalmthout

     

Kerstavond

Kerstdag

2de Kerstdag

di 24 december wo 25 december Do 26 december
10 uur 9 uur 9 uur
WZC St. Michael Essen Horendonk Essen Horendonk
Kalmthout Nieuwmoer
16u45 10 uur
Kalmthout Heuvel 9u30 Essen Hoek
Kalmthout Centrum
18 uur 19 uur
Kalmthout Centrum 10 uur Essen Centrum
Essen Wildert Essen Hoek
Essen Statie
19 uur
Essen Statie 10u30
Essen Wildert
20 uur WZC St. Vincentius
Essen Centrum
Essen Hoek 11 uur
Essen Horendonk Essen Centrum
Kalmthout Heide
21 uur Kalmthout Achterbroek
Kalmthout Achterbroek WZC De Bijster
Kalmthout Nieuwmoer
     
24 uur
Essen Wildert
     

zondag 3 november 2019

bijbelgroep 19 november

Samenkomst bijbelgroep


De bijbelgroep van onze pastorale eenheid komt deze maand samen op 19 november 2019 in de pastorie van Nieuwmoer, Wuustwezelsesteenweg 5, 2920 Kalmthout.

Op deze maandelijkse bijeenkomst lezen we het evangelie van de volgende zondag en wisselen we hierover van gedachten. Woorden en passages kunnen ons bijzonder raken. We proberen ook het evangelie breder te kaderen met de andere lezingen van de zondag. Wat is de betekenis ervan in onze huidige tijd? Ervaringen van anderen kunnen vaak inspirerend werken.

Pater Abraham en priester Bernard de Preter zullen u begeleiden tijdens deze bijbelgesprekken.
Van harte welkom!

zondag 6 oktober 2019

Samenkomst bijbelgroep 24 oktober 2019

Bijbelgroepontmoeting

In onze pastorale eenheid werd een bijbelgroep in maart 2019 opgericht.
Tot juni 2019 hebben we vier bijeenkomsten gehad. Iedere keer hebben we boeiende uitwisselingen en fantastische besprekingen gehad over de lezingen van de vierde zondag van de maand. Er is ook genoeg ruimte om onze meningen te geven.  

Deze maand zal de zesde bijeenkomst van de bijbelgroep op donderdag 24 oktober om 20 uur plaatsvinden in de pastorie van Kalmthoutse Heide, St. Jozeflaan 2, 2920 Kalmthout. 
U bent welkom om aan de bijbelgroepontmoeting deel te nemen en om  uw gedachten over het evangelie uit te wisselen.

Welk woord van die passage raakt u aan?
Wat wil u aan de anderen vertellen?
Hoe gaat u deze passage in uw dagelijks leven beleven en doorgeven?
Kunt u de anderen helpen met uw eenvoudige voorbeelden en gedachten?

Pater Abraham en priester Bernard de Preter zullen u begeleiden tijdens die bijbelgesprekken.
Van harte welkom! 


zaterdag 31 augustus 2019

Samenkomst bijbelgroep 17 september 2019

Bijbelgroepontmoeting


In onze pastorale eenheid werd een bijbelgroep in maart 2019 opgericht.
Tot juni 2019 hebben we vier bijeenkomsten gehad. Iedere keer hebben we boeiende uitwisselingen en fantastische besprekingen gehad over de lezingen van de vierde zondag van de maand. Er is ook
genoeg ruimte om onze meningen te geven.

De volgende keer zal de vijfde bijeenkomst van de bijbelgroep op dinsdag 17 september om 20 uur plaatsvinden in de parochiezaal van Essen Statie, Kerkstraat 62, 2910 Essen. U bent welkom om aan de bijbelgroepontmoeting deel te nemen en om  uw gedachten over het evangelie uit te wisselen.

Welk woord van die passage raakt u aan?
Wat wil u aan de anderen vertellen?
Hoe gaat u deze passage in uw dagelijks leven beleven en doorgeven?
Kunt u de anderen helpen met uw eenvoudige voorbeelden en gedachten?

Pater Abraham en priester Bernard de Preter zullen u begeleiden tijdens die bijbelgesprekken.

Van harte welkom!

vrijdag 30 augustus 2019

Pastoor Jos op pensioen


Afscheid van Jos Verhaegen als Pastoor.


Na 22 jaar actieve dienst als pastoor van de parochies Heide & Heuvel gaat pastoor Jos genieten van een welverdiend pensioen. Hij is geboren in Overijse in 1944 en maakte als oudste zoon deel uit van een kroostrijk gezin van druiventelers. Hij liep school op het college van de paters van het Goddelijk woord (SVD) in Overijse. Op de hoeve van zijn grootouders leerde hij paardrijden. Dat is hem later erg van pas gekomen voor zijn verplaatsingen in de missies. Na enkele jaren werken bij de toenmalige Rijksdienst voor arbeidsverzekering trad hij in 1965 in als seminarist bij de paters van Steyl, die tot voor kort ook in Heide een klooster hadden.
In april 1974 werd hij priester gewijd en na een speciaal taalbad in de VS vertrok hij begin 1975 naar de missies in Ecuador. Daar trof hij een arme maar ijverige bevolking aan. Daar ook werd hij vrij vlug geconfronteerd met de grote tegenstelling tussen de grootgrondbezitters en de rurale bevolking. Pater Jos nam het steeds op voor de gewone mensen. Aanvankelijk verbleef hij op een post met 27 kleine dorpsgemeenschappen in het Andesgebergte. Vrij snel trachtte hij zich aan te passen aan de eigen cultuur van deze inheemse bevolking. Het was zijn bedoeling aldaar nieuwe basisgemeenschappen te vormen. In dat missiegebied verplaatste hij zich met een jeep van de congregatie, te voet of te paard met een water- en winddichte poncho aan. Als gedreven missionaris stuitte hij meermaals op de weerstand van de overheid, grootgrondbezitters en zelfs plaatselijke kerkleiders, die de instructies van Rome naar de letter opvolgden.
Na 21 jaar missiewerk in Ecuador keerde pastoor Jos in 1996 terug naar België. Korte tijd werkte hij als priester in de Oostkantons en in het Pajottenland. Daar bediende hij samen met een jonge collega 8 parochies. Toen al werd hij geconfronteerd met een nijpend tekort aan priesters in ons land. Pastoor Jos was nooit vies van werken. Hij wilde zijn ervaringen uit Ecuador op een West Europese leest schoeien. De vorming van lokale geloofsgemeenschappen was zijn devies. Daarvoor zocht hij inspiratie in de persoon van Jezus en zijn evangelie. Na een moeilijke inleefperiode volgde hij in 1997 pastoor Boeyckens op als derde pastoor van de parochie Sint Jozef te Heide. Gelukkig voor hem kwam hij in een parochie waar zijn voorgangers al hadden gezorgd voor een stevige infrastructuur met een mooie kerk, een sterke gemengde school en een eigen parochiecentrum. Zodoende kon hij zich als herder voluit toeleggen op zijn basisopdracht, een herder die zijn kudde schapen wijdt. Vrij vlug vormde hij met een aantal geëngageerde mensen een parochieteam. Hij lag mee aan de basis van talrijke mooie initiatieven dat door ontelbaar veel vrijwilligers werd gesteund. Voor Pastoor Jos vormden samen met zijn schapen de lokale kerk. Het liefst van al stond hij tussen de mensen. Pastoor Jos was geen grootspreker of haantje de voren. Vrijwel al zijn parochianen kent hij bij naam. Het aantal ziekenbezoeken thuis of in de kliniek zijn niet te tellen. In 2002 werd hij ook pastoor op den Heuvel. Pastoor Jos was een intelligente man en bovendien een polyglot. Hij sprak vlot Spaans, Duits en Engels. Dat talent kwam hem in zijn latere leven erg van pas. Hij was ook een vooruitziende man. Beter dan wie ook kende hij de noden van zijn geloofsgemeenschap en wist hij hoe die in de toekomst best konden worden gelenigd. Pastoor Jos is wellicht de laatste pastoor van de parochies Heide & Heuvel. Beide parochies blijven hem dankbaar voor al wat hij voor hen heeft gedaan. Hopelijk kunnen zij ook in de onzekere toekomst op hem rekenen om voor te gaan in de erediensten.    
EM.      

Inleefreis naar Congo


Inleefreis Congo 25 mei – 1 juni 2019


Dit jaar kregen wij de kans om samen met de Clemensactie een inleefreis naar Congo te maken.  Onze lagere school College Essen is verbonden met de paters redemptoristen. 
Een team van redemptoristen en vrijwilligers steunen sociale projecten in Congo.  Het doel van onze inleefreis was het bezoeken van scholen.  Walter Van Wouwe – coördinator van de Clemensactie en directeur van de Clemenspoort in Gent – bracht onderwijsmensen uit Sint-Niklaas, Dendermonde, Aalst, Mechelen en Essen bijeen.  Samen met pater Hugo Gotink trokken we een weekje rond.

Op zondag 26 mei – onze eerste dag in Congo – namen we om 7.30 uur deel aan de eucharistieviering in Saint-Camille in Kinshasa.  De sfeer is zo anders dan een viering bij ons.  Het plaatselijke kerkkoor bestaat enkel uit vrouwen, voor hen is elke zondag een echte hoogdag.  De mis duurde 2,5 uur, maar was zo ongelooflijk mooi.  Bij momenten haalde de decibelmeter wel 110 decibel.

Bij het bezoek aan de verschillende scholen werden we getroffen door de staat van de klaslokalen.  Sommige klassen hebben banken, vele kinderen zitten gewoon op de grond.  We werden telkens verwelkomd met liedjes en versjes.  Wanneer ik in mijn klas een dag geen internet heb, kan ik mijn digitaal bord niet gebruiken en  denk ik dat ik geen les kan geven.  Hier hebben leerkrachten zelfs geen kopieerapparaat. 

Elk kind beschikt over 1 balpen en een schriftje.  De leerkracht noteert alles op het bord.  Ze zouden erg blij zijn met boeken van bij ons.  Een leerkracht verdient er gemiddeld €100 per maand.  Ouders betalen schoolgeld om hun kinderen te laten studeren.  Voor vele gezinnen is dit al een serieuze hap uit het budget.  Toch beseffen de mensen dat vorming een weg is om aan de armoede te ontsnappen.  De Clemensactie wil mee mogelijk maken dat scholen verder kunnen uitbouwen, maar wil ook het lesgeven mee opvolgen zodat er kwalitatief onderwijs aan de allerarmsten gegeven wordt.

lagere school Mbanza, Matadi

lagere school Mbanza

                                     
We brachten ook een bezoekje aan enkele naaiateliers.  De Clemensactie voorziet hier een opleiding om te leren lezen en rekenen in combinatie met leren naaien.  De jonge vrouwen zijn vaak tienermoeders, ze krijgen ook lessen over landbouw en het leven.


Naaiatelier in LuoziOp woensdag trokken we naar het platteland.  De tocht naar Luozi was vermoeiend door de slechte staat van de weg.  Je wordt voortdurend heen en weer geslingerd in de jeep.  Onderweg zie je overvolle auto’s en hoog opgestapelde vrachtwagens.  Sensatie alom…
Pater Hugo Gotink verbleef 20 jaar in Luozi.  Het was nu 10 jaar geleden dat hij er nog geweest was.  Wanneer we wachtten aan de veerpont om de Congostroom over te steken, werd hij door verschillende mensen herkend.  Een blij weerzien!
De sfeer op het platteland is veel gemoedelijker.  Hier mochten we zonder begeleiding rond wandelen in het dorp.  Als blanke trek je duidelijk de aandacht.  Vele kinderen zien voor de eerste keer een blank persoon en willen je aanraken. 


Luozi heeft een eigen schrijnwerkerij.   
Jammer genoeg is deze niet meer in werking. 
   
L


We bezochten ook het ziekenhuis in Matadi en Luozi.  De toestand in de ziekenhuizen pakte me.  Mensen liggen met velen op een kamer.  Erg fris ruikt het er niet.  Mensen kijken je met smekende ogen aan.  We maakten kennis met een mama die bevallen was van een tweeling, maar niet weg kan uit het ziekenhuis omdat de rekening niet betaald kan worden.  Ook hier is nog een lange weg te gaan, maar toch proberen ze met beperkte middelen het goed te laten draaien.Op vrijdag keerden we terug naar Kinshasa voor een afsluitende vergadering met alle directies en leerkrachten van de bezochte parochies.  Wij stelden onze Vlaamse scholen voor en zij kaartten hun noden nog eens aan. Het is de bedoeling dat de Congolese leerkrachten op ons beroep kunnen doen in verband met materiaal en pedagogische vragen.  Ik heb mogen ervaren dat ik ook heel wat van hen kan leren.  Ik denk nog vaak terug aan deze intense week.  Veel moeite moet je niet doen om deze mensen in je hart te sluiten. 

Congo en Vlaanderen… een wereld van verschil, een prachtige levenservaring.

Guy en Liesbeth


zondag 2 juni 2019

Samenkomst bijbelgroep 18 juni 2019


Bijbelgroep


In onze pastorale eenheid zetten we de traditie verder om maandelijks met een bijbelgroep samen te komen.

De volgende bijeenkomst van de bijbelstudie vindt plaats op dinsdag 18 juni 2019 om 20 uur in de kerk van Kalmthout-Centrum, Kerkeneind Kalmthout.  We gaan dieper in op het evangelie van de vierde zondag van de maand.

U bent van harte welkom om hieraan deel te nemen. Zo kunnen we samen van gedachte wisselen over dat evangelie.

Van harte welkom!
Pater Abraham  

maandag 13 mei 2019

Samenkomst bijbelgroep 21 mei 2019

Bijbelgroepontmoeting


In onze pastorale eenheid werd er een bijbelgroep opgericht in maart 2019. We komen maandelijks samen. Het zal nu de derde keer zijn.

De tweede bijeenkomst van de bijbelstudie vindt plaats op 21 mei 2019 om 20 uur in het secretariaat van de parochie van Wildert. Het adres is St. Jansstraat 85, Wildert.
We gaan dieper in op het evangelie van de vierde zondag van de maand.

U bent welkom om aan de bijbelgroepontmoeting deel te nemen en om van gedachten te wisselen over het evangelie.

Van harte welkom!
Pater Abraham

zondag 21 april 2019

Maria bedevaart naar Antwerpen

Uitnodiging Mariabedevaart op 7 mei 2019


Traditiegetrouw is de maand mei toegewijd aan Maria. Kapelletjes en bedevaartsoorden worden dan extra versierd.  Met de buurt of tijdens bedevaarten bidden gelovigen tot Maria.

Het bisdom Antwerpen heeft een bijzondere band met Maria:
zij is patrones van het bisdom,  de kathedraal en de stad Antwerpen.  Heel wat parochies in het bisdom  zijn aan haar toegewijd.

Ook onze Pastorale Eenheid: Onze Lieve Vrouw Essen-Kalmthout is opgedragen aan Maria.

Daarom organiseren we een uitstap naar Antwerpen, en sluiten aan bij deze bedevaart.
Wij vragen voor deze dag :   €  10,00 

Op dinsdag 7 mei 2019 organiseert het vicariaat Antwerpen een Mariale bedevaart naar de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal. Om 14 uur gaat  Mgr. Johan Bonny voor in de eucharistie, in concelebratie met  de vicarissen, de dekens en de aanwezige priesters.  Rond 16 u vertrekken terug richting Essen en Kalmthout.

Tijdens de eucharistie kan wie dat wenst de ziekenzalving ontvangen.

Te betalen bij uw plaatselijke contactpersoon Of overschrijven :  Dekenaat Noorderkempen  Essen -Kalmthout Rek.nr. : BE55 7331 2021 3544 Met de vermelding van je naam, je opstapplaats en uur. Info en inschrijving bij jullie plaatselijke contactpersoon
INSCHRIJVINGSSTROOK

Wij /Ik : _________________________
Adres: __________________________
Tel : ____________________________

Gaan mee op de Mariale bedevaart naar Antwerpen op  Dinsdag 7 mei
Wij/ Ik stap(pen) op aan halte:________________               Om _______________uur
o Wij betalen aan  _________________________
o Wij betalen via de bankrekening
o Wij willen ___x  ziekenzalving
o Rolstoelgebruiker

OPSTAPPLAATSEN :
- 11.30 u. Kerk Horendonk
- 11.45 u. Kerk Essen-Centrum
- 12.00 u. Essen-Hoek
- 12.15 u. Wildert,
- 12.30 u. Kalmthout Marktplein
- 12.45 u. Achterbroek

Pater Abraham 10 jaar priester
Pater Abraham 10 jaar priester

Na een welverdiende vakantie in zijn geboorteland keert pater Abraham op 22 februari terug naar België. 
Even bekomen van de lange tocht van India naar hier met onvoorziene grote vertragingen staat hij op zondag 24 februari om 15u enthousiast de mensen van Indiase origine en wonend in België op te wachten in de St. Jan de Doperkerk te Antwerpen om van zijn jubileumviering te genieten. Wij zijn heel graag op zijn uitnodiging in gegaan om dat samen met hem te vieren. 


Na een mooie intredeprocessie in de kleurrijk versierde kerk werd de eucharistieviering opgedragen in de moedertaal. Het Tamil. 
Het stramien van de viering was perfect te volgen, maar van de taal hebben we niets begrepen. 
De vele aanwezigen zowel volwassenen als kinderen, gekleed in hun typische mooie klederdracht zongen en baden mee zoals mensen van het zuiderse type dat alleen maar kunnen. 
De gezangen van het koor klonken prachtig in deze kerk. Er werden 2 kindjes gedoopt wat de viering nog specialer maakte. 

Na het slotgebed en zegen werd Pater Abraham gehuldigd voor zijn 10 jarig priesterjubileum. 
Na al deze plechtigheden werden alle aanwezigen uitgenodigd voor een drankje met typische hapjes van India. Een mooi versierde taart mocht hierbij niet ontbreken. 
Vanwege heel onze pastorale eenheid wensen ook wij Pater Abraham proficiat met zijn 10 jarig priesterjubileum!

Bijbelgroep komt samen op 23 april 2019

Bijbelgroepontmoeting

In onze pastorale eenheid werd er een bijbelgroep opgericht in maart 2019. Een eerste maal kwamen we samen op 19 maart in de pastorie van Essen - Centrum.

De tweede bijeenkomst van de bijbelstudie vindt plaats op 23 april 2019 om 20 uur in het secretariaat van de parochie van Achterbroek. Het adres is Kalmthoutsesteenweg, 392, Achterbroek. We gaan er dieper in op het evangelie van de vierde zondag van de maand.

U bent welkom om aan de bijbelgroepontmoeting deel te nemen en om van gedachten over het evangelie te wisselen. Pater Abraham en Priester Bernard de Preter zullen jullie begeleiden tijdens die bijbelgesprekken.

Van harte welkom!

maandag 18 maart 2019

Paasvieringen 2019

Vieringen rond Pasen 2019

in de Pastorale Eenheid Onze-Lieve-Vrouw Essen-Kalmthout

 

KALMTHOUT

Centrum Achter- Heide Heuvel Nieuw-
broek moer
Biechtviering di 16 april 19.00
wo 17 april 14.00 19.00
Witte Donderdag do 18 april 19.00 19.00 19.00 19.00
Goede vrijdag Kruisweg 14.30 15.00
Kruisverering 19.00 19.00
Paaswake za 20 april 19.00 16.45 19.00
Pasen zo 21 april 09.30 11.00 11.00 09.00
Paasmaandag ma 22 april 09.00

 

ESSEN

Centrum Statie Horen- Wildert Hoek
donk
Biechtviering ma 15 april 19.00 19.00 19.30
di 16 april 19.00 19.00
Witte Donderdag do 18 april 19.00 14.00 14.30 11.00 19.30
Goede vrijdag Kruisweg 15.00 16.00 15.00 15.00 15.00
Kruisverering 19.00 19.30
Paaswake za 20 april 20.00 19.30 20.00 18.00 19:30
Pasen zo 21 april 11.00 10.00 09.00 10.30 10.00
Paasmaandag ma 22 april 10.00 10.00

zondag 17 maart 2019

Bijbelgroep in de pastorale eenheid

Bijbelgroep Onze-Lieve-Vrouw


In onze pastorale eenheid richten we een bijbelgroep op. We zullen van start gaan vanaf maart 2019.  We gaan dieper in op het evangelie van de vierde zondag van de maand.  We starten met een eerste bijeenkomst op dinsdag 19 maart 2019 om 20 uur in de pastorie van Essen - Centrum.

U bent welkom om aan deze bijbelgroepontmoeting deel te nemen. Zo kunnen we van gedachten wisselen over het evangelie.

Pater Abraham en Priester Bernard de Preter zullen ons begeleiden tijdens die bijbelgesprekken. 

zondag 10 maart 2019

Aanbidding op donderdagavond in Essen-Centrum


Aanbidding

In naam van de Pastorale eenheid van Onze-Lieve-Vrouw Essen -Kalmthout nodigen we u graag uit voor de aanbidding die zal plaatshebben in de kapel van de Onze-Lieve-Vrouw-Geboortekerk in  Essen-Centrum. De aanbidding zal elke donderdag doorgaan van 19u30 tot 20u.

 U bent van harte welkom om met God te spreken, om te bidden voor uzelf en ook voor de anderen.

p. Abraham