zondag 1 december 2019

Neem en lees

Eutychus 


Eutychus is een geluksvogel. In het 20ste hoofdstuk van het boek Handelingen van de Apostelen gaat het over deze jongeman.

Volg de link en lees het fragment

De eerste dag van de week is niet de Sabbat, maar de dag van Jezus’ opstanding. De dag waarop ze samen komen rond het Woord en om het Brood te breken. Naar Joods besef begint de dag de avond ervoor, dus op zaterdagavond.

De bovenzaal legt een verband met het Paasverhaal en het Pinksterverhaal.

Eutychus valt in slaap. Hij is geestelijk en lichamelijk uitgeput: de toespraken van Paulus duren lang en men heeft nog niet gegeten.

  • Hij valt in slaap hoewel de zaal baadt in het licht.
  • Hij valt in slaap hoewel al wat Paulus te vertellen heeft zeer boeiend is.
  • Hij valt in slaap hoewel hij in een raam zit met een open zicht er is toekomstperspectief.

Inslapen betekent in de diepte vallen en sterven. Maar Paulus werpt zich op als redder. Het leven wint het altijd van de dood. Het geloof is levenwekkend! Dit bemoedigt de toehoorders.

Eutychus staat symbool voor het volk van Israël dat niet wakker kan blijven, ondanks het Licht, het Woord, het Toekomstperspectief.  En bij uitbreiding symbool voor de Kerk, het godsvolk  van vandaag, geestelijk en lichamelijk vermoeid. Ingeslapen ondanks het Licht, het Woord, de Toekomst die al begonnen is.

Zijn er Paulussen om het te redden?

Het begin van de Advent is het uitgesproken moment om waakzaamheid te verkondigen. Zijn wij een ingeslapen godsvolk? In welke wereld willen wij wakker geschud worden. Wat is er nu al zichtbaar van het Rijk Gods?