zondag 13 december 2020

Versoepeling Lockdown van de Kerken

 

Versoepeling van de lockdown voor erediensten: Standpunt van de pastorale eenheid Onze-Lieve-Vrouw

Reactie vanuit  de bisschoppenconferentie:

…Een eucharistieviering of gebedsdienst kan plaatsvinden vanaf zondag met 15 kerkgangers ouder dan 12 jaar. De plaatselijke parochies of pastorale eenheden moeten beslissen of dit veilig en praktisch haalbaar is of niet, rekening houdend met eventuele richtlijnen van het eigen bisdom. Zij zullen velen moeten weigeren: op de gewone zondagen en nog zoveel meer op kerstavond en op kerstdag. Middernachtmissen zijn sowieso uitgesloten vanwege de avondklok……

 Ons standpunt:

Heropstarten  eucharistievieringen op  weekdagen

Een heropstart van de misvieringen op weekdagen kan vanaf maandag 14/12, daar waar men dit in het verleden gewoon was. Mits er per persoon (of bubbel) 10 m² wordt voorzien en uiteraard met respect voor alle geldende veiligheidsmaatregelen (ontsmetten, mondmasker dragen, afstand houden).

Aangezien in het verleden tijdens de weekdagen het aantal van 15 aanwezigen in een viering  nergens werd bereikt voorzien we hier geen grote problemen.

 

Heropstart  vieringen op zaterdag of zondag( maatregel tot 15 jan)

Vieren met slechts 15 aanwezigen tijdens het weekend is problematisch. Er zullen vele mensen moeten teruggestuurd worden. Om dit te ondervangen starten we in  beide zondagskerken op 20 december een proefproject met inschrijvingen  .

In beide kerken zullen drie opeenvolgende gebedsmomenten  met communie gehouden worden voor telkens 15 aanwezigen -met in achtname van alle voorschriften.-

In Kalmthout om 9u,9u30 en 10u

In Essen om 10u30,11u en 11u30

Inschrijven hiervoor is nodig: ( naam , parochie van herkomst en uur opgeven)

Voor Essen op donderdag 17/12 tijdens permanentie van 9u tot 12u30  of telefonisch   036672727

Voor Kalmthout op woensdag 16/12 tijdens permanentie van 17u tot 18u of telefonisch 036668244

 

Elders worden de vieringen tijdens het weekend nog even in de wacht  gezet.

We evalueren dit maandag 21/12  en bekijken of dit moet uitgebreid worden naar  meerdere  parochiekernen.

 

 

Vieringen Kerstmis

Reactie vanuit  de bisschoppenconferentie:

…Deze uitbreiding van 4 naar 15 personen biedt meer mensen de kans om in de kerstperiode een kerkgebouw te bezoeken voor gebed, bezinning, het aansteken van een kaarsje, het brengen van een bezoek aan de kerststal of het bezorgen van een gift voor de meest behoeftigen. De lichte verruiming die nu wordt toegestaan, biedt extra kansen om vooral als gezin naar de kerk te komen. We herhalen onze oproep de kerken zoveel mogelijk open te houden en een goed onthaal te voorzien….

 

Gelovigen kunnen persoonlijk of in gezinsverband de zondagsvieringen volgen die worden uitgezonden via radio en tv, ook op kerstavond, kerstdag en de hele kersttijd. De livestreams op Kerknet en vanuit bisdommen en parochies bieden eveneens kansen. Dit jaar zullen met Kerstmis ook meerdere regionale zenders in samenwerking met de bisdommen een kerstviering uitzenden.

 

Ons bisdom geeft de voorkeur aan het laten bezoeken van de kerk.

 

Ons standpunt:

Ook onze pastorale eenheid heeft besloten dit standpunt te volgen.

 De meeste kerken zullen open blijven voor een bezoekje aan de kerststal, een kort persoonlijk gebed. In de zondagskerken is er gelegenheid tot stille aanbidding van 9u30 tot 12u, voor 15 mensen tegelijk,  met respect voor alle geldende veiligheidsmaatregelen (ontsmetten, mondmasker dragen, afstand houden).

Om te voorkomen dat er teveel mensen zouden teleurgesteld worden  zullen er geen vieringen georganiseerd worden. Er wordt wel een kerstviering in onze PE  opgenomen die  online is te volgen op Kerstdag via : http://www.olv-essen-kalmthout.be