zaterdag 30 mei 2020

Heropstart van de vieringen in onze kerken

We weten bij het schrijven van dit artikel  nog niet wanneer de kerken terug worden opengesteld voor de publieke  eredienst. Maar we  kunnen ons al wel voorbereiden op een mogelijke heropstart.  Hieronder volgen de belangrijkste richtlijnen waar U dient rekening mee te houden als de kerken terug opengaan voor de vieringen.

Het team van de pastorale eenheid zal tijdig aan de parochies en plaatselijke kerngroepen kenbaar maken wanneer de kerken terug zullen opengaan.

In elke kerk zal er maar plaats zijn voor een beperkt  aantal mensen.  Wie tot een risicogroep behoort stelt zijn kerkbezoek best nog wat uit.

Wie door overtal niet kan deelnemen aan de zondagsviering, kan zijn zondagsplicht eventueel vervullen op een weekdag.

Bij het binnenkomen en voor het ter communie gaan zal men de handen moeten ontsmetten. Er dient steeds een circulatieplan gevolgd te worden.

In elke kerk zullen mensen aangeduid zijn om dit  alles in goede banen te leiden. Ze zullen u tonen hoe te gaan, waar de handen te ontsmetten , op welke stoel u kan plaats nemen, hoe ter communie te gaan.
Niemand zal op zijn ‘vertrouwde plek’ kunnen zitten.

Ook in de kerk gelden de afstandsregels van 1.5 m.

Fysiek contact met elkaar is niet mogelijk. Ook worden er geen zangboeken, of andere blaadjes en boekjes uitgedeeld.

Mondmaskers zijn niet verplicht.

Ook het buitengaan verloopt druppelsgewijs. Er kan niet worden nagepraat buiten aan de kerk.

Wij hopen dat we op deze manier binnenkort weer samen kunnen vieren. Het zal anders zijn dan normaal; verder van elkaar maar toch verbonden in het gebed.