zaterdag 10 december 2016

Advent 2016

ADVENT, Wat te verwachten (van de pastorale eenheid?)


We zitten intussen volop in de advent, de tijd van verwachten. We kijken uit naar het feest van Kerstmis en de geboorte van Jezus. In onze Pastorale Eenheid Onze-Lieve-Vrouw Essen - Kalmthout willen we samen verwachten, samen uitkijken naar de geboorte van het Kerstkind en de komst van het Rijk Gods. Maar wat verwachten we, van elkaar? En wat verwachten we van de Pastorale Eenheid?

Eerst benadrukken dat we wachten en verwachten in geloof. Dat is een wachten voorbij de tijd, het hoeft niet morgen te gebeuren. Gelovig wachten is geen passief toekijken, maar een actief meewerken. Dat geldt ook voor onze Pastorale Eenheid. Ook daar kunnen we actief aan bijdragen, door samen te bidden en samen te werken. Wat is, blijft en wat kan groeien, krijgt meer kansen door samenwerking en overleg. Het bestaan van de 11 parochies en de geloofskernen in rusthuizen, scholen en vrijwilligerswerkingen wordt niet bepaald door de pastorale eenheid, de werking wel. Het is nooit de bedoeling dat de pastorale eenheid een groep opheft. We willen wel bijdragen aan het samenwerken tussen al deze mensen van goede wil. Want samen kunnen we zoveel meer.

Het beeld van de kerststal geeft meer handvaten om onze verwachtingen scherp te stellen. Er is geen grote luxe, ook wij willen, ongeacht ons aantal, blijven samenkomen. Bij de kribbe zien we herders en koningen. In onze Pastorale Eenheid werken veel, erg verschillende mensen mee. De priesters en pastores blijven hun werk verder zetten, met het geheel van de pastorale eenheid in hun achterhoofd en hun hart. Elke geloofskern behoudt zijn organisatie, soms verandert de naam en de bevoegdheid. Zo heet parochieteam nu geloofskerngroep, en is er samenwerking met het team van de pastorale eenheid.

De pastorale eenheid wil samenwerking stimuleren, via werkgroepen per beleidsdomein: ‘Liturgie en Gebed’, ‘Verkondiging en Catechese’, ‘Diaconie en solidariteit’, ‘Gemeen-schapsopbouw’ en ‘Financieel en materieel beheer en algemeen secretariaat’. Uit elke werkgroep zit er een vertegenwoordiger in het team van de Pastorale Eenheid, die samen bevoegd zijn voor het geheel. Bruggenbouwers Lutgart Vandenbroeck en Leo Van Gink zijn het eerste aanspreekpunt van onze Pastorale Eenheid. Ze werken altijd samen in, met en voor het team, dat op zijn beurt werkt in, met en voor de hele pastorale eenheid. De pastorale eenheid heeft geenszins de bedoeling financiĆ«le middelen op te eisen of af te snoepen. We werken al lang samen, in federatieverband en zo in de dekenale vzw voor het beheer van de parochiefinanciĆ«n. Dat zal ook nu zo blijven.

Ook in de geschenken bij de kribbe zien we diversiteit. Als we elk onze talenten schenken, heeft het Kerstkind meer dan voldoende. En verder zijn de aanwezigheid van de herders en de warme adem van de dieren onmisbaar. Zo onze stille presentie; ons meebidden, mee-zingen en meevieren maken het Kersttafereel compleet. Ook wij mogen mee doen, samen.

Moge we zo SAMEN de advent beleven en uitdragen! En moge we dat gevoel van samen bewaren, ons erdoor laten begeesteren en er onze medewerking op enten. Want samen kunnen we echt meer, samen met en voor allen in onze Pastorale Eenheid Onze-Lieve-Vrouw Essen - Kalmthout.

Lisbet Lenaers,
Advent 2016