zaterdag 19 november 2016

2019: Een nieuwe eerste communie

2019: De nieuwe eerste communie

In de pastorale eenheid Onze-Lieve-Vrouw wordt tot in 2017 de eerste communie nog georganiseerd door de lagere school in het eerste leerjaar. Elders in het bisdom is dit vrijwel overal geƫvolueerd naar een vieren met kinderen van het tweede leerjaar. De pastorale eenheid Onze-Lieve-Vrouw en haar overheid wil dit hier nu ook invoeren.

Het traject

Hiervoor start er nu, november 2016, een project dat dit zal bewerkstelligen. Practisch zal dit inhouden dat de eerste communie in 2017 nog gewoon zal plaatsvinden in het eerste leerjaar. In 2018 is er dan een overgangsjaar en zal er geen eerste communie worden georganiseerd in het geheel van de pastorale eenheid, om vanaf voorjaar 2019 de eerste communie te voorzien in het tweede leerjaar. Dit traject hebben we gedoopt EK-2019.

Het project EK-2019

Om de invoering van de nieuwe eerste communie voor te bereiden start de pastorale eenheid met een werkgroep EK-2019. Deze werkgroep werkt het nieuwe model uit zodat het concrete realiteit wordt. Alle betrokken partijen worden op tijd en stond aangesproken. Denk aan catechisten, liturgisten, parochiale medewerkers, ouders, parochies, scholen en geĆÆnteresseerden.

Het nieuwe model

De eerste communie van het eerste leerjaar zoals we die nu kennen wordt door de basisschool georganiseerd. De kinderen oefenen in de klas en in de kerk samen met de juf of de meester. 
In het nieuwe model zal deze focus op de voorbereiding voor een belangrijk stuk verschuiven van de school weg, naar een samenwerking tussen 3 partijen: Gezin, parochie en school. Elke partij krijgt hierin een rol toebedeeld. 
Een belangrijke oorzaak voor deze verandering vinden we in de automatismes van kerk en communie die wegvallen in de samenleving.  Niet iedereen doet nog eerste communie. Men kiest ervoor.

De ouders worden belangrijk

Om paus Franciscus te citeren: In onze gezinnen komt de liefde tot uitdrukking in kleine dingen, kleine dagelijkse gebaren waardoor wij ons thuis voelen: een warme maaltijd, een omarming na een vermoeiende dag... Bovendien maant de paus de gezinnen aan om een geest van openheid na te streven en om het werk van de Geest te herkennen. "Het geloof groeit met de praktische toepassing ervan en het wordt gevormd door de liefde." Daarom zijn families huiskerken. “Zij zijn de geschikte plaats waar het geloof leven wordt en het leven geloof."

De parochie niet enkel organisator

De parochie ondersteunt de ouders en hun gezin hierin. Het is nu precies de taak van de werkgroep om dit verder uit te werken.  Denk bijvoorbeeld aan avonden met ouders, maar ook aan ingroei­vieringen. Het idee hierachter is dat “eerste communie” wel eens wordt verward met “eerste kerkbezoek”. De communie is een initiatie-sacrament met betekenis. Misschien moet dat terug wat in waarde worden hersteld.

De school pedagogiek en communicatiekanaal

De leerkrachten lagere school geven het vak godsdienst. Het is niet (meer) gericht op de eerste communie, maar blijft een belangrijk onderdeel in de ontwikkeling van de visie van het kind op het geloof. De leerkracht is bovendien belangrijk in de eerste lijncommunicatie met de ouders. Tenslotte mogen we vooral niet vergeten dat vele leerkrachten jarenlang prima werk hebben geleverd. We hopen dan ook hun expertise maximaal te laten renderen in dit veelbelovend project.

November 2016
Paul Smits