donderdag 2 februari 2017

Maria Lichtmis

Een mooie kaart werd gemaakt ter gelegenheid van Maria Lichtmis. De tekst wordt in de kerk voorgelezen.Tijdens de intredeprocessie, in de aanstellingsviering van 16 oktober 2016, werden twee Mariabeelden naar voren gebracht, één voor elke zondagskerk.

Ze werden ontworpen en gebeeldhouwd door Jan van Dorst van Essen-Statie. Jan is in zijn vrije tijd geen onverdienstelijk houtbewerker-kunstenaar.

Het beeld is een moderne versie van een knielende Maria die liefdevol haar kind omarmt. Het is een modern ontwerp, want wij willen een Kerk zijn, midden in het leven. Wij voelen ons gedragen door Maria en willen tegelijk dragers zijn van het Goede Nieuws.

De afbeelding van het beeld gebruiken we als logo voor onze pastorale eenheid. Hartelijk dank en proficiat Jan!


Gebed tot Onze-Lieve-Vrouw van onze Pastorale Eenheid Essen-Kalmthout


Maagd en Moeder Maria
Help ons 'ja' te zeggen op de uitnodiging van God.
Want nu meer dan ooit
moet de Goede Boodschap van Jezus weerklinken.
Geef ons dus de nodige ijver
om aan allen
het Evangelie van leven te brengen
dat de dood overwint,
Het is van een schoonheid die niet verbleekt.
Help ons te schitteren door het getuigenis
van onderlinge verbondenheid
en liefde voor de armen.
Spreek ten beste voor de kerk opdat ze zich nooit opsluit
en nooit versaagt. Dat zij nieuwe wegen vindt.
Dat de vreugde van het Evangelie moge weerklinken
tot aan de uiteinden der aarde
en moge geen enkele plaats verstoken blijven van zijn licht.
Moeder van het levende Evangelie, bid voor ons.

(naar paus Franciscus, Evangelii Gaudium)