zondag 5 februari 2017

Welzijnszorg en Welzijnsschakels

Werkgroep Diaconie en Solidariteit


Op 16 januari 2017 is de werkgroep diaconie en solidariteit van de pastorale eenheid samen geweest. Het was een ideaal netwerkmoment voor mensen die in de diverse initiatieven in het veld aanwezig zijn. Het was bovendien erg vruchtbaar om elkaars initiatieven te leren kennen.


Solidair elke dag: Jef Brosens stelt voor:

De vereniging bestaat al 25 jaar, werd gesticht op impuls van deken Illegems als een gezamenlijk spaarprogramma. Per kwartaal werd beslist naar welk projecten (een 5-tal) de centjes zouden gaan. (vb. dit kwartaal naar mercy ships, caritas vluchtelingenwerking …)

Met verloop van tijd is het aantal deelnemers geslonken tot een 35-tal personen maar toch werd in heel het bestaan ruim 100.000 euro verdeeld.

In de toekomst hoopt men nieuwe deelnemers te vinden, de mensen samen te brengen en verder informatie te verstrekken vanuit de projecten die gesteund worden.


Welzijnsschakel Essen: Leo Van Gink stelt voor:

De vereniging werd gesticht in 1996 met medewerking van Raf Janssen, regionaal verantwoordelijke.

Leo bracht de presentatie over armoede in België, zoals hij ze ook voorstelt in scholen e.d.

Momenteel werkt de WZS met 34 vrijwilligers die instaan voor de 2de handswinkel met speelgoed, kleding, huisraad e.d. men vraagt er een kleine bijdrage als tussenkomst in de werkingskosten. (de gemeente zorgt voor een minimale steun van 200 euro per jaar) iedereen mag er komen kopen maar mensen met een ‘schakelkaart’ krijgen een aanzienlijke korting.

In de winkel is er ook een ontmoetingsruimte (het egeltje) waar tijd is voor een babbel en een kopje troost. Maar de vrijwilligers doen ook huisbezoeken, helpen met klusjes en andere goede raad, organiseren een jaarlijkse uitstap en een kerstfeestje.

Voor voeding kan men in Essen terecht bij de sociale kruidenier van beweging.net. (Kabaske)


WZS Kalmthout wordt voorgesteld door Tuur:

De geschiedenis en werking loopt zowat gelijk met deze van WZS Essen.

De werking is echter minder uitgebreid en beperkt zich tot een tiental vrijwilligers die 2 maandelijkse samenkomsten organiseren (soep in groep en pasta in groep). Hierop komen gemiddeld een 30tal deelnemers. (daarbuiten wordt door een andere groep wekelijks ‘maandagse kost’ georganiseerd in Heide.)

De WZS organiseert een paasfeestje samen met gastvrij Kalmthout en een kerstfeest samen met parochie Heide. Een drietal medewerkers zijn ook actief in gastvrij Kalmthout. Momenteel hebben deze mensen de handen vol met de ondersteuning van een 50-tal recente vluchtelingen in samenwerking met het plaatselijke OCMW.


Bernadette licht in ’t kort nog even de werking toe van ‘de brug’

Deze Kalmthoutse organisatie bestaat ook reeds meer dan 30 jaar en richt haar steun naar projecten in de derde wereld. Aanvankelijk werden plaatselijke missionarissen en lekenhelpers gesteund maar recent zijn er ook meer organisaties van ginds die via een soort peterschap beroep doen op de brug.

Jaarlijks wordt ‘ontbijt aan ’t bed’ en kaas- en wijnavonden georganiseerd met een grote deelname over gans de gemeente. Het aantal vrijwilligers in de kern van de werking is met de jaren geslonken maar men kan beroep doen op een grote groep losse medewerkers.

Voor meer info surf naar: www.debrugvzw.be


WZ zorg en Broederlijk delen

WZ zorg en Broederlijk delen zijn altijd in de parochie en daarbuiten nauw met elkaar verweven geweest: WZZ voor plaatselijke armoede met zijn hoofdactiviteit in de advent en broederlijk delen voor noden in de derde wereld met zijn activiteit in de vasten.

Door de daling aan inkomsten uit de omhalingen in de kerk is men ook gaan werken buiten de kerk: WZZ met bv soep op de stoep en BD met bv. Koffiestop en krokusverkoop. Ook werd de werking over het hele jaar verdeeld: vb WZZ via de welzijnsschakels.

Josée De Reys