maandag 29 mei 2017

Tekst over kerkelijk beheer

Op Kerknet verscheen het bericht dat de bisschoppen van België een charter gepubliceerd hebben.  Daarin een aantal principes van goed kerkelijk beheer als richtlijn voor aan al wie in de Kerk verantwoordelijkheid draagt voor het materiële en financiële beheer.

We hebben een verwijzing naar de tekst ook opgenomen in onze pagina: Achtergrond Pastorale Eenheid