woensdag 3 oktober 2018

Kalmthouts Kerkenbeleidsplan

Neem deel aan de online-bevraging over de Kerkgebouwen in Kalmthout! Deze organiseren we in voorbereiding op het gemeentelijk Kerkenbeleidsplan. Ook in de gemeente Essen wordt een Kerkenbeleidsplan voorbereid. De Vlaamse overheid en de bisschoppen vragen immers om ernstig na de denken over het gebruik van de kerkgebouwen. Het is zeker niet de bedoeling om kerken te sluiten, maar wel moeten we ons ernstig de vraag stellen of ze niet een ‘te grote jas’ zijn voor onze parochies.