donderdag 30 augustus 2018

Essens Kerkenbeleidsplan

Een kerkenbeleidsplan voor de vijf Essense parochiekerken


Minister Bourgeois gaf in 2011 een impuls tot een globale denkoefening rond het gebruik, de instandhouding en het beheer van de kerkgebouwen in ons bisdom, en bij uitbreiding in heel Vlaanderen. Lokaal, dient deze denkoefening te leiden tot een lange termijnvisie op de toekomst van de vijf parochiekerken op het grondgebied van Essen. Deze lange termijnvisie is bekend onder de naam kerkenbeleidsplan.

Dit plan is een beleids- en visiedocument dat tot stand komt vanuit uitvoerige dialoog tussen het gemeentebestuur, kerkraden en centraal kerkbestuur, de lokale pastorale werkingen en de bisschoppelijke overheid.

Momenteel zijn we begonnen met de voorbereidingen van dit kerkenbeleidsplan in Essen door met de verschillende actoren af te stemmen om zo tot een gezamenlijk, lokaal gedragen plan te komen.
We willen natuurlijk niet voorbijgaan aan de mening van de Essense parochianen. Parochianen, die vragen, zorgen of creatieve ideeën hebben omtrent de toekomst van één of meerdere Essense kerken, kunnen zich steeds wenden tot een medewerker van de lokale kerngroep of kerkraad.

Op regelmatige momenten willen we via het parochieblad terugkoppelen waar we staan met dit kerkenbeleidsplan. We plannen om tegen de zomer van 2019 een plan te kunnen voorstellen aan alle geïnteresseerde Essenaren tijdens een open informatieavond.

Johan Govaerts, Leo Van Gink, Hilde Lammens, Jef Brosens, Alfons Sanders, Marleen Elst, Werner Neelen, Gerarda Schrauwen, Dirk Deckers, Lutgart Van den Broeck, Leo Van de Keybus en Rudi Broos