zaterdag 21 juli 2018

Nieuwe benoemingen

NIEUWE BENOEMINGEN IN DE GELOOFSKERNEN VAN ONZE PASTORALE EENHEID
ONZE-LIEVE-VROUW ESSEN-KALMTHOUT


Beste mensen,

In onze pastorale eenheid hebben wij lange tijd gedacht dat we met het aantal beschikbare parochievicarissen en meewerkende priesters gebeiteld zaten voor de toekomst. Maar nakende pensioneringen, ziekte en hoge leeftijd hebben ons doen beseffen dat alles vlug kan veranderen.

Om tegemoet te komen aan de pastorale noden in onze pastorale eenheid zal vanaf 1 september pater Abraham Rayappan, benoemd worden tot pastoor in onze pastorale eenheid Onze-Lieve-Vrouw Essen en Kalmthout.

Pater Abraham is een priester van de Indiase congregatie “Heralds of Good News” en is sinds 2015 werkzaam hier in BelgiĆ«. Hij zal de zondagsliturgie verzorgen in de zondagskerken van onze pastorale eenheid. Daarnaast zal hij ook voorgaan en werkzaam zijn in alle andere geloofskernen/kerken.

Pater Abraham zal hier in onze Pastorale Eenheid worden ondersteund door pater Michel Baert en priester Koen Janssen. Ze worden als priesterequipe benoemd “in solidum”, naast hun benoeming als pastores in de pastorale eenheid HH Jacobus & Antonius in Brasschaat-Kapellen en zullen aldus behoren tot het team van onze Pastorale Eenheid.

De ondersteuning van de priesters Michel en Koen, zal vooral bestaan in het verzekeren van de eucharistievieringen in de 2 zondagskerken. Doopsels en het mee verzorgen van de zaterdagavondvieringen kan ook tot de ondersteuning behoren.
Pastoor Michel en Koen blijven wonen in Brasschaat. Pater Abraham verhuist naar Essen.

Zoals u misschien reeds vernomen hebt zal parochie-vicaris Stan Dries, werkzaam in de geloofskernen van Essen-Centrum en Essen-Statie, in de eucharistieviering van 9 september 2018 in de kerk van Essen-Centrum, afscheid nemen van zijn geloofsgemeenschappen. Vanaf die dag zal hij genieten van zijn welverdiend pensioen en zich vestigen in zijn geboortestreek Dessel-Witgoor. 

Zoals u ziet zal er vanaf september 2018 heel wat veranderen. Daarom willen wij uw steun, uw begrip, uw vertrouwen en vooral uw gebed vragen voor deze nieuwe situatie in onze pastorale Eenheid.

Wij willen de priesters Abraham, Michel en Koen alvast een warm welkom toewensen en de vertrekkende priester Stan een welgemeend dank u wel en we wensen hen allen veel levens- en werkvreugde toe in de komende jaren.

Voor u allen nog een zonnige, deugddoende en rustgevende vakantieperiode gewenst.

Alsdus, Bisschoppelijk Vicaris Wim Selderslaghs en Het team van de Pastorale Eenheid