maandag 5 februari 2018

Verslag werkgroep diaconie

Verslag van de vergadering van 29 januari 2018


Armoede in Essen en Kalmthout
De werkgroep diaconie hield een samenkomst over plaatselijke initiatieven rond armoede in Essen en Kalmthout.
Mensen kunnen door allerhande omstandigheden verstrikt geraken in het armoede-web, dat geweven is rond alle domeinen van het leven. Mensen in armoede zijn uitgesloten van vele dingen. Normaal gesproken zou men moeten kunnen genieten van een aantal tegemoetkomingen. Volgens de grondwet heeft men er zelfs recht op. Daarbij komen tegenwoordig ook mensen zonder papieren en dus ook zonder rechten.
Om uit dit web te geraken of erin te overleven zijn er vele initiatieven zowel van de overheid als van private aard. Eén ervan is de sociale kruidenier.
De werking van de sociale kruideniers is uit Frankrijk naar ons land overgewaaid. Ze onderscheid zich bv van voedselbanken door de klemtoon te leggen op het behoud van waardigheid van de gebruikers en door het aanbod van noodzakelijke levensmiddelen.
Men kan er de meeste basisproducten aankopen aan een lager tarief dan de marktprijs, bovendien is er gelegenheid tot ontmoeting, tot participatie en tot samenwerking om gemeenschappelijke belangen te verdedigen (cfr. Welzijnsschakel)

Initiatieven in Essen
De winkel van Essen is gesticht in 2009.
De ruimte zelf is niet voor iedereen en niet altijd toegankelijk: beperkte openingsuren, beschikken over een toeleidingsbrief van bv. OCMW of andere sociale organisaties die kunnen oordelen over zelfredzaamheid van de betrokkene. (www.menswaardiginkomen.be).
De betrokkene krijgt dan een toegangspas met geldigheidslimiet en maximaal besteedbaar bedrag (afhankelijk van gezinssamenstelling).
De sociale kruidenier van Essen (’t kabaske) werkt met 38 vrijwilligers, heeft in zijn 9 jarig bestaan reeds 550 verschillende klanten gehad, waarvan 150 nog actieve bezoekers (momenteel 1/3 niet Belgen). De winkel bevindt zich in de Nollekensstraat.
Naast ’t kabaske heeft Essen ook reeds vele jaren ’t schakeltje, een winkel met 2 de-handskleding, die ook volledig draait op vrijwilligers. Deze werd gesticht door de welzijnsschakel van Essen in 1996 en omvat ook een ontmoetingsruimte. De winkel is voor iedereen toegankelijk en bevindt zich tegenover de kerk van parochie statie.

Initiatieven in Kalmthout
Dit jaar werd in Kalmthout, in samenwerking met OCMW en Beweging.net ook een sociale kruidenier opgericht: ’t kruideniertje. De winkel werd pas geopend en kan rekenen op een 30-tal enthousiaste vrijwilligers, die met open armen klaar staan om hun zaakje draaiende te houden. Voorlopig wordt enkel geopend op donderdagnamiddag en de eerste zaterdag van de maand.
Daarnaast bestaat in Kalmthout ook een 2 de-handskledingzaak voor kinderen tot 12 jaar. ’t Winkeltje bestaat reeds een 4-tal jaar en werd gesticht door de gezinsbond (BGJG) in samenwerking met het OCMW. Men kent er een 200-tal klanten. 80 zijn actief. Beide winkels bevinden zich achter de oude brandweerkazerne en beschikken over een gemeenschappelijke ontmoetingsruimte.
Voor beide initiatieven is verwijzing noodzakelijk.

Kalmthout kent ook maaltijdinitiatieven
Maandagse kost: elke maandagavond om 18.30u is er gelegenheid voor een complete warme maaltijd, georganiseerd op privé initiatief aan 5 euro. Dit gaat door in de zaal van ’t centrum te Heide. Er is plaats voor 60 deelnemers (vooraf inschrijven).
Welzijnsschakel Kalmthout: Organiseert elke 2de donderdag van de maand om 12 u soep in groep in zaal Zonnedauw. En elke 4de woensdag om 18 u pasta in groep in het schutterslokaal achter Sint-Vincentius.  Beide activiteiten zijn vrij toegankelijk, kostprijs: 1.5 euro.