zondag 21 januari 2018

Aanvraagformulier Initiatiesacramenten

Het nieuwe Formulier voor Initiatiesacramenten

Aan vertegenwoordigers van parochies en pastorale eenheden, bijvoorbeeld mensen die actief zijn in het secretariaat of in de coördinatie. Ook geïnteresseerden uit werkgroepen catechese zijn welkom.

Op 1 januari 2018 trad het nieuwe aanvraagformulier voor initiatiesacramenten (doop, eerste communie en vormsel) in werking in de Belgische bisdommen. Je kan dat formulier downloaden op Je kan het formulier downloaden.

De nieuwe Europese privacywetgeving is een belangrijk argument voor het verschijnen ervan. Het formulier helpt ook bij het formeel bevestigen van de toestemming van de beide ouders. Daarnaast kan het ook een mooi hulpmiddel zijn bij een pastoraal gesprek.

Graag nodigen we u uit voor een infoavond over het nieuwe aanvraagformulier, op woensdag 28 februari 2018 om 20 uur in zaal Heilig Kruis, Renaat Veremansplein 1, 2500 Lier (naast de kerk). Olivier Lins, privésecretaris van de bisschop en verantwoordelijke voor het secretariaat en de communicatie in ons bisdom, licht het formulier toe. Bart Willemen en Ann Joris gaan in op de kansen die het formulier biedt voor de pastorale praktijk van een catechesewerking. Er is nadien ruimte voor vraag en antwoord.


Gelieve voor 15 februari in te schrijven via bart.willemen@bisdomantwerpen.be.