zondag 27 februari 2022

Over het boek Ecclesiasticus

 

Een Bijbelboek met 3 namen en toch niet te vinden?

De lezingen van de zondag werden voorbereid in de bezinningsgroep…. Wat zuchten eerst, en dan bijna paniek! De lezing was niet in de Bijbel te vinden ….Dat kan toch niet…. Wat was er aan de hand? Mocht die bijbel er dan niet zijn? Had de drukkerij iets vergeten? Was de koper in het zak gezet? …Vraag het maar aan de pastoor?... .Maar die moet dan toch ook weer eens diep gaan graven. Waarom staat het hier wel en daar weer niet?  

Het ging over de mooie lezing uit het Boek van de Wijsheid van Jezus Sirach., ook wel eens Ben Sirach, de zoon va Sirach genoemd of het boek Ecclesiasticus.

Wat is er aan de hand? Het boek Wijsheid van Jezus Sirach, samen met 10 andere boeken maken deel uit van de Deuterocanonieke boeken. Boeken die niet opgenomen zijn in de Joodse Bijbel.

De Joodse Bijbel werd ook pas na het sterven van Jezus samen gebracht tot een canon van boeken die dienden worden opgenomen te worden in de Bijbel.

De voorwaarden om opgenomen te worden als boek in de Joodse bijbel waren.  

1 de traditie, zoals het boek Genesis of Exodus, of als 2de voorwaarde, geschreven in het beloofde land en in het Hebreeuws.

De wijsheid van Jezus Sirach is geschreven rond 180 voor Christus in Jeruzalem in het Hebreeuws dus waren de voorwaarden vervuld…. Maar op elke regel zijn uitzonderingen.
Ten tijde dat de Joodse Bijbel werd opgesteld was er geen Hebreeuwse tekst meer van het boek van Jezus Sirach.

In Alexandrië, waar ook Joden uit de Diaspora leefden, was er een Griekse vertaling opgenomen in hun verzameling van boeken en zo kwam de Griekse versie ook in de katholieke bijbel maar niet in de Joodse Bijbel.
Sommige Bijbelvertalingen, meestal meer van protestantse traditie, baseren zich dan ook enkel op de Joodse Bijbel, en daar ontbreken dan de Deuterocanieke bijbelteksten in.

De Bijbelvertalers, Hiëronymus zou nog een Hebreeuwse tekst gehad hebben van het boek Jezus SIrach, maar die is dan weer verdwenen en het werd niet meer in de Joodse traditie opgenomen.

Voor we allemaal dezelfde teksten zullen lezen Joden, Protestanten en alle Katholieken, zal nog een tijdje duren, maar kijk maar eens in je Bijbel of de 1e lezing van de 8ste zondag van het Jaar C uit het bijbelboek Jezus Sirach zich ook in je Bijbel bevindt.

Als dat niet het geval is, heb je een editie die een beetje dunner is en waarschijnlijk ook de andere Deuterocanonieke boeken niet bezit, ze leunt dan meer aan bij de Joodse Bijbel, de Wijsheid van Jezus Sirach staat er niet in maar dankzij uw favoriete weekblad heb je deze wijsheid weer op zak.

Bernard De Preter