zondag 3 oktober 2021

Mondmaskerplicht afgeschaft

 

Geen mondneusmaskerplicht meer voor erediensten vanaf 1 oktober 2021

 

Vanaf 1 oktober is het mondneusmasker niet meer verplicht tijdens erediensten, behalve in Brussel.

Het ministerieel besluit dat werd gepubliceerd in het Staatsblad van 28 september bevestigt wat eerder in media verscheen: vanaf vrijdag 1 oktober vervalt, behalve voor het Brusselse Gewest, de mondneusmaskerplicht voor erediensten. Eerder was de verplichte social distancing al opgeheven. Het ontsmetten van de handen bij het binnenkomen en elkaar niet aanraken tijdens de eredienst blijven wel verplicht. Meer in het algemeen blijft voorzichtigheid en gezond verstand in alle omstandigheden geboden. Het virus is niet helemaal bedwongen. De bisschoppen roepen nogmaals op zich alsnog te laten vaccineren: in het belang van de eigen gezondheid én in die van de medemens.

(Persbericht van de Bisschoppenconferentie van België)

Als gevolg van deze beslissing mogen vormsels en eerste communies die dit en de volgende weekends in ons bisdom plaatsvinden, dus zonder mondneusmasker doorgaan.

De communicatiedienst van het bisdom Antwerpen zal de volgende dagen de FAQ-lijst op de website verder actualiseren en nog sterker inkorten.