Eerste Communie aan de ouders

Eerste communie, een spannende tocht...Met het doopsel is een spannende tocht naar de kern van ons geloof begonnen. De eerste communie is een volgende halte onderweg en een belangrijke stap in het leven van onze kinderen.

De pastorale eenheid is eindverantwoordelijke in de voorbereiding op de eerste communie. Heel wat van de basiskennis wordt gegeven op school, tijdens de godsdienstlessen. Maar in de eerste plaats hebben de ouders en het gezin een belangrijke taak. Ouders krijgen de kans om actief deel te nemen aan de voorbereiding.

Kinderen die in aanmerking komen om deel te nemen aan de eerste communieviering zijn gedoopt, zitten in het tweede leerjaar en volgen katholieke godsdienst. 

Als Pastorale Eenheid vinden we het belangrijk dat je kind goed wordt voorbereid in de aanloop naar zijn/haar eerste communie.

Momenteel zijn alle parochiekernen volop bezig met het opstarten van hun eerste communievoorbereiding. 
Binnen deze geloofskernen zijn er heel wat vrijwilligers die zich als catechist inzetten om er een zinvolle en leerrijke voorbereiding van te maken.

De kinderen die schoollopen in een school binnen het territorium van een bepaalde geloofskern, worden door die geloofskern gecontacteerd. De ouders  moeten zelf geen contact nemen.

Tenzij ze elders wonen en hun kind willen inschrijven  voor de voorbereiding in de parochiekern van hun woonplaats. Zij kunnen hun contactgegevens doorgeven aan de verantwoordelijke van die parochiekern. De lijst met de contactpunten van de verschillende geloofskernen vindt u op deze  website.